ESG: a fenntartható vállalatirányítás keretrendszere

Az Európai Unióban a vállalatok egyre szélesebb körének kell megfelelnie fenntarthatósági követelményeknek, és erről jelentést is kell készíteniük. Ennek keretrendszere az ESG. Ez a rövidítés az angol Environmental (környezeti), Social (társadalmi) és Governance (irányítás) szavak kezdőbetűiből jött létre.

Infografikánkon bemutatjuk, milyen vállalatokra vonatkozik ezzel kapcsolatos európai uniós szabályozás és ezeknek a vállalatoknak milyen kötelezettségeknek kell eleget tenniük.

 

Az infografika szöveges összefoglalója.

A vállalatokat több dolog is ösztönzi arra, hogy működésük egyre inkább fenntartható legyen. Ezek a következők:

Szabályozás – Világszerte kialakulóban vannak a vállalatok kötelezettségeit rögzítő jogszabályok. Az érintett vállalatok köre a nagyoktól kezdve a kisebbek felé folyamatosan bővül.

Tőkepiac – Egyre több befektető várja el a fenntartható működést és az erről való beszámolást, már csak azért is, mert így nagyobb esély van magasabb hozamra. Az ESG-alapok többsége ugyanis magasabb hozamot produkál, mint pl. az S&P 500.

Munkavállalók – Az Y generáció 96%-a fenntartható jövőképet és stratégiát vár el. A fenntarthatóság növeli a munkavállalók motivációját és a munkáltató vonzerejét.

Piac, ügyfelek – A termék vagy a vállalat fenntarthatósága befolyásolja a vásárlók döntését (Facit Research: ez a vásárlók 70%-a számára releváns szempont).

 

EU taxonómia

Az ESG-t meghatározó EU Taxonómia egy 2022-től alkalmazandó fenntarthatósági kritériumrendszer, melynek segítségével azonosíthatóvá válik a vállalatok tevékenységének fenntarthatósága, és ezáltal árbevételük és költségeik fenntarthatónak tekintett részaránya is.

CSRD közzététel

A CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) egy 2025-től (a 2024-es pénzügyi évre vonatkozóan) alkalmazandó fenntarthatósági riporting keretrendszer. A vállalatoknak ennek alapján kell bemutatniuk, hogy a működésük milyen hatással van a környezetre, a klímaváltozásra, továbbá milyen kockázatokkal néznek szembe és mit tesznek ezek kezelése érdekében.

 

Beszámolás az ESG-megfelelésről*

Milyen szervezeteknek kötelező az EU taxonómia megfelelés?

2022-től (a 2021-es évre)

Tőzsdén jegyzett cégek és 500-nál több munkavállalót foglalkoztató cégek és cégek, amelyek árbevétele 40 millió EUR-nál több vagy mérlegfőösszegük 20 millió EUR-nál több - a Non-Financial Reporting Directive (NFRD) szerint.

Továbbá bankok és biztosítók, az állam által közérdeklődésre kijelölt vállalatok és pénzügyi termékeket rendelkezésre bocsátó pénzügyi piaci szereplők – a Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) szerint.

Milyen szervezeteknek kötelező a CSRD közzététel?

2025-től (a 2024-es évre)

Több, mint 500 főt foglalkoztató közérdeklődésre kijelölt és/vagy tőzsdén jegyzett nagyvállalatok, 40 millió EUR feletti árbevétellel és/vagy 20 millió EUR feletti mérlegfőösszeggel, valamint bankok, biztosítók)

2026-tól (a 2025-ös évre)

Azok az addig be nem vont nagyvállalatok, amelyek a következő küszöbértékek közül legalább kettőt átlépnek: a pénzügyi év során az alkalmazottak száma átlagosan 250 fő, 40 millió EUR nettó árbevétel, 20 millió EUR mérlegfőösszeg

2027-től (a 2026-os évre)

Tőzsdén jegyzett KKV-k (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), valamint a korábbiakban meg nem jelölt hitelintézetek, biztosítók. Ezek a szervezetek bizonyos feltételekkel mentességet szerezhetnek, továbbá számukra egyszerűsített elvárásokat fogalmaznak meg.

2029-től (a 2028-as évre)

EU-n kívüli nagyvállalatok, amelyek konszolidáltan több, mint 150 millió EUR éves nettó árbevételre tettek szert az Unióban, valamint rendelkeznek meghatározott küszöbértékeket átlépő leányvállalattal vagy fiókteleppel.

* Forrás: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU, Directive 2004/109/EC; Directive 2006/43/EC and Regulation (EU) No 537/2014, as regards corporate sustainability reporting