Miért innováljunk?

Az innovációmenedzsment jelenlegi helyzetének felmérése és a megfelelő jövőkép meghatározása

Szakértőink segítségével felmérheti az innovációmenedzsment jelenlegi helyzetét az Ön vállalatában. Elemzéseink segítségével megtudhatja, hol áll az ágazaton belül innovációképesség szempontjából a legjobb piaci gyakorlathoz képest, mely folyamatok és szervezeti megoldások jelenthetnek fejlesztési lehetőséget az Ön vállalata számára. Az innovációs elmaradások feltárását követően egy jól strukturált és megvalósítható innovációs stratégiát dolgozunk ki - Önnel közösen. Segítségünkkel eredményesen integrálhatja a jövőt vállalata jelenébe.

Innovációs érettség értékelése

Az innovációk kifejlesztésére rendelkezésre álló képességek feltárása

Képessé tesszük Önt arra, hogy átlássa vállalata teljesítőképességének mértékét és az innovációk jelenlegi irányításának korlátait. Az innovációs folyamatok és szervezeti megoldások célzott elemzése – kiegészítve az élenjáró piaci gyakorlatokból vett példákkal – bemutatja az Ön vállalata előtt álló fejlődési potenciált. Az általunk elvégzett innovációs érettségi vizsgálat szolgál alapul ahhoz, hogy vállalatában az innovációk irányítását új szintre emelje.

Innovációs rés

Innovációs rések felismerése és célzott megszüntetése

Az általunk kidolgozott és jól bevált innovációs gapelemzés szembe állítja a vállalata által jelenleg a piacon kínált termékek és szolgáltatások portfólióját a megfogalmazott innovációs és növekedési célokkal, majd ebből levezeti a fejlesztési lehetőségeket. Önnel közösen tárjuk fel a jelenlegi működés és a kitűzött célok közötti, kvalitatív és kvantitatív eltéréseket. Szakértőink Önnel együtt dolgozzák ki azokat a cselekvési terveket, amelyekkel célzottan és eredményesen megszüntetheti a feltárt réseket.

Jövőkép

Sikeres helytállás a holnap piacain

Vállalatának legfontosabb és megkerülhetetlen feladatai közé tartozik, hogy aktívan foglalkozzon a jövővel. A trendelemzések és szcenáriók lehetővé teszik vállalata számára, hogy idejekorán felismerje a lehetséges fejlődési irányokat. Ezáltal képessé válik átütő ötletek és akciók kitalálására, amelyek révén optimálisan használhatja ki a trendeket. Önnel közösen dolgozzuk ki a jövőképet és vezetjük le belőle a vállalatának jövőjét biztosító stratégiát.