Felvásárlást követő integráció és részleges eladás

Integrációs és leválasztási tervek eredményes megvalósítása

A piaci környezet változásai rákényszeríthetik a vállalatokat arra, hogy stratégiájukat hozzáigazítsák az új trendekhez és követelményekhez, és az üzleti modelljüket is ennek megfelelően újragondolják. Más vállalatok felvásárlása vagy a saját, stratégiai szempontból már nem jelentős részlegek leválasztása és eladása olyan lehetőségek, amelyek sikerrel kecsegtetnek az új piaci adottságokhoz való alkalmazkodásban. Az Ön vállalata is óriási szervezeti és működési kihívásokkal szembesül. Összeolvaszthat vállalati struktúrákat (felvásárlást követő integráció) azon premissza mentén, hogy így sikerülhet pénzügyi-finanszírozási szinergiákat kihasználni. Vagy leválaszthat részstruktúrákat (részleges eladás) abból a célból, hogy több önálló üzleti modellt tudjon kialakítani. Megmutatjuk, hogy a megcélzott tranzakciót miként tudja következetesen megtervezni és végrehajtani úgy, hogy közben értéket teremtsen (értékvesztés helyett).

Post Merger Integration

Szinergiák kihasználása

A felvásárlást követő integráció elsődleges céljai közé tartozik a szinergiák hasznosítása és egy megbízható vállalati működési modell felépítése. Akkor tudja menedzselni a felvásárlás okozta komplexitást és teljesíteni a fúzióval kapcsolatos, fokozott elvárásokat, ha sikerül eredményesen strukturálni az integrációs folyamatot.

Tapasztalatunk szerint van néhány olyan sikertényező, amely kiemelt szerepet játszik az integrációs célok elérésében és a tipikus hibák tompításában -  vagy akár elkerülésében.

Carve Out

Körültekintően kell a struktúrákat szétválasztani

Ha (leány)vállalatokat vagy azok részeit választják le és adják el, akkor meg kell küzdeni azzal a kihívással, hogy az egyes szervezetrészek által közösen használt szervezeti megoldásokat és folyamatokat beazonosítsák, majd pedig világosan szétválasszák egymástól.

Az a célunk, hogy a megmaradó üzleti modell(ek) integritása és működőképessége tartósan megmaradjon és abból vállalata profitálhasson.

A következő területeken támogatjuk az Ön vállalatát:

  • új üzleti és szervezeti modellek kidolgozása
  • a Carve Out kínálta szinergia- és költségmegtakarítási lehetőségek kihasználása
  • pénzügyi célok beillesztése a vállalatirányítási rendszerbe