Working Capital Management

Tőkeigény csökkentése és tulajdonosi érték teremtése

A Working Capital Management egyik legfontosabb célja a lekötött tőke felszabadítása. Tapasztalt tanácsadói csapatunk az Ön vállalatánál is gondoskodik erről. A Working Capital Management lehetőséget ad a likviditás növelésére és megteremti a növekedéshez szükséges mozgásteret - emellett tulajdonosi értéket is teremt. Mindezek érdekében átfogóan, End-to-End-szemlélettel optimalizáljuk a Working Capital Management folyamatokat.

Működő tőke integrált irányítása

Működő tőke hatásos alkalmazása

Bevált megközelítésünk segítségével optimalizáljuk vállalata Working Capital Management folyamatait. Összekötjük a fölérendelt (top-down) irányítás továbbfejlesztését célzó intézkedéseket az egyes funkcionális területek (bottom-up) konkrét optimalizálási lépéseivel. Ily módon közösen tudjuk elérni a működés érdemi javulását és a kitűzött célokat. A legfontosabb teljesítménytényezőkre fókuszálunk, így gyors és mérhető változásokat érünk el.

Vállalatra és üzleti modellre szabott megközelítés

Működő tőke testreszabott optimalizálása

Tanácsadóink átfogó szemléletben készítik el a működőtőke optimalizálásának az Ön vállalatára és üzleti modelljére szabott megoldását:

  1. A működőtőkével kapcsolatos célkitűzéseket az üzleti modellből kiindulva, egyedileg dolgozzuk ki, majd feltárjuk a célokból származó optimalizálási lehetőségeket.
  2. Konkrét intézkedések segítségével validáljuk a teljesítményt befolyásoló tényezőket, és átfogóan megtervezzük meg a bevezetés folyamatát.
  3. Aktívan támogatjuk a különböző vállalati részlegeket a működő tőkével kapcsolatos céljaik elérésében.

Sikeres projektjeinkből kiindulva határoztuk meg azokat a kritikus sikertényezőket, amelyeket Önnek is érdemes szem előtt tartania vállalata működő tőkéjének optimalizálásakor:

  • Az elvárásokat és célokat az üzleti modellel összhangban kell rögzíteni
  • Egyértelmű és általános felelőst kell kinevezni a szükséges működő tőke biztosítására
  • Határozott döntésekkel kell feloldani az esetleges célkonfliktusokat