Management Reporting / Vezetői beszámolás

Megteremteni az alapokat a jobb döntéshozatalhoz

A vállalat eredményes irányításához elengedhetetlen, hogy minden vezető bármikor lehívhassa a saját feladataihoz igazított információkat. A kiváló vezetői beszámolás – amely rugalmas, egyénre szabott, átfogó és hatékony – lehetővé teszi ezt, és így alapvető versenyelőnnyé tud válni az Ön vállalata számára is. Mindenre kiterjedő megoldásunk segítségével növelheti a beszámolókban és dashboardokon szereplő információk relevanciáját és egyben csökkentheti a beszámolási rendszer költségeit.

Átfogó megoldás

A vezetői beszámolás élenjáró gyakorlatának megvalósítása

Támogatjuk vállalatát a vezetői beszámolás módjának kidolgozásában, továbbá biztosítjuk a technológiailag sikeres megvalósítást és a szükséges változtatásokat. Természetesen mindig a vállalati környezet figyelembevételével. Tanácsadóink sokéves gyakorlati tapasztalatára és tudására alapozunk.

Irányítási megközelítés és kulcsteljesítmény-mutatók/KPI-ok

Szakértőink vállalata vezetői beszámolását következetesen hozzáigazítják ahhoz az irányítási megközelítéshez, amely a követett üzleti modellen és a funkcionális területek elvárásain alapul. Ezzel a döntéshozó a tényleges információigényének megfelelő adatokhoz jut hozzá. Az irányítási megközelítést alapul véve és az értékteremtő tényezők átfogó modelljét felhasználva határozzuk meg a különböző irányítási szintek és vállalati területek számára releváns mutatószámokat, továbbá felvázoljuk a közöttük lévő ok-okozati kapcsolatokat is.

Ezáltal Ön képessé válik arra, hogy vállalatát valamennyi hierarchiaszintre kiterjedően, átfogó szemlélettel és eredményesen irányítsa.

Hatékony beszámolás

A controlling területén belül a legnagyobb költségtételek közé tartozik a beszámolás. A vállalatok több mint 70%-a panaszkodik a magas költségekre – és ez az arány folyamatosan nő. Ennek hátterében sokfajta és gyakran a korábbi megszokásokra visszavezethető ok áll. Mi tudjuk, hogy min érdemes változtatnia a hatékonyság növelése érdekében – ezt vállalatának „érettségi foka” alapján határozzuk meg, a hatékonyságnövelő program eredményeként pedig 20-60 százalékkal csökkentheti a beszámolás költségeit.

Digitális beszámolás

A rohamos technológiai fejlődésnek köszönhetően a vezetői beszámolás radikálisan meg fog változni a következő években. A jövő beszámolása gyors és rugalmas, autonóm, integrált és testreszabott. A digitális eszköztár megfelelő alkalmazása révén jelentősen javíthatja a döntéshozó vezetők információellátottságát. Megmutatjuk, hogy a dinamikusan változó és élesen versengő piacokon miként tudja a legjobban kihasználni ezt a jelentős előnyt.