Fenntarthatóság

Az IFUA Horváth fenntarthatósági stratégiája

Tanácsadó cégként elsősorban a projektjeink révén járulhatunk hozzá a fenntarthatósághoz, hiszen ha például egy nagy iparvállalat működését sikerül fenntarthatóbbá tenni, az össze sem hasonlítható eredmény ahhoz képest, amit a saját működésünk kapcsán lehetséges elérni. Ezért célunk a fenntarthatósági projektek számának növelése, illetve a nem fenntarthatósági fókuszú projektekben a fenntarthatósági szempontok érvényesítése. Létrehoztuk a IFUA Zöld Kerék díjat, hogy azoknak a cégeknek a teljesítményét el tudjuk ismerni, amelyek a vállalatirányításuk részévé tették a fenntarthatóságot.

Az IFUA Horváth és a teljes Horváth cégcsoport már karbonsemlegesen működik, de ezt a széndioxid kibocsátásunk megváltásával érjük el. Célunk, hogy a saját ökológiai lábnyomunkat tovább csökkentsük. Ehhez folyamatosan mérsékeljük karbonlábnyomunkat, a fajlagos vízfelhasználásunkat, a villamosenergia-fogyasztásunkat. Növeljük a megújuló energiák felhasználásának arányát. Csökkentjük és / vagy újrahasznosítjuk a kommunális, műanyag, papír és IT hulladékokat. Fenntartható beszerzési keretrendszert és folyamatokat alakítunk ki.

 

Az IFUA Horváthnál elsősorban projektjeink által kifejtett hatásunkon keresztül járulunk hozzá a fenntarthatósághoz.

Környezetterhelésünk csökkentése érdekében karbonsemlegesen működünk és a hulladékmentes működés irányába haladunk.

Munkavállalóink jelentik fő értékünket, ezért folyamatosan dolgozunk a munkavállalói jóllét fejlesztésén és kiemelt figyelmet fordítunk az inklúzióra.

Az IFUA Nonprofit Partner a társadalmi integrációt a nonprofit szervezetek fejlesztésén keresztül támogatja.

Alkalmazzuk az ESG (Environmental, Social, Governance) irányelveket a legmagasabb szintű döntésektől kezdve az operatív feladatok elvégzéséig. Éves ESG jelentést készítünk.

Mivel munkavállalóink jelentik fő értékünket, folyamatosan dolgozunk a munkavállalói jóllét fejlesztésén. Értéknek tartjuk a sokszínűséget és a társadalmi egyenlőséget. Ezért növeljük a szakmai diverzitást. A kisgyermekes szülők számára programot indítottunk Parent journey néven, hogy megkönnyítsük számunkra a munka és a magánélet egyensúlyának megteremtését. Figyelünk arra, hogy a vezetői körben kiegyensúlyozottabbá váljon a nemek aránya. Igyekszünk megérteni a különbözőségeket. A társadalmi integrációt a nonprofit szervezetek támogatása révén szeretnénk erősíteni, erre már több mint 10 éve létrehoztuk az IFUA Nonprofit Partnert.

Az IFUA Horváth fenntarthatósági stratégiája összhangban van a Horváth csoport fenntarthatósági stratégiájával, amely szerves részét képezi a vállalati stratégiának. A csoport aktív tagja az ENSZ Globális Megállapodásának, az EcoVadis nemzetközi minősítő szervezet által értékelt vállalatok legjobb 25%-ába tartozik, fenntarthatósági jelentést készít a Német Fenntarthatósági Kódex szerint és 2020 óta klímasemleges vállalat minősítéssel rendelkezik.

Horváth Péter Alapítvány

Horváth Péter 2002-ben hozta létre nonprofit alapítványát, és átruházta rá a Horváth csoportban lévő részvényeit. Az alapítvány célja a tudomány, a kultúra és a nemzetek közötti megértés támogatása.

A tudomány területén elsősorban az üzleti gazdaságtanhoz kapcsolódó projekteket és témákat támogat. Két példa a sok közül a Zöld Controlling díj, valamint a Horváth Péter-diplomadíj éves kiosztása. Az alapítvány az Ulmi Egyetemmel közösen működteti a nonprofit IPRI Kutatóintézetet.

A kultúra területén különböző projekteket, valamint alkotók tevékenységét és képzését támogatja, különös tekintettel a fiatal művészekre.

 A nemzetek közötti megértés területén a Magyarországgal való kapcsolatok különösen fontosak az alapítvány számára. Többek között létrehozta a Családi Vállalatok Központot közösen Budapesti Corvinus Egyetemmel és a német Családi Vállalkozásokért Alapítvánnyal (Stiftung Familienunternehmen).  Alapítója a fiatal magyar írókat támogató Horváth Péter Irodalmi Ösztöndíjnak.

Az alapítvány az alapszabályának megfelelően a Horváth csoporttól teljesen függetlenül dönt a támogatásokról. A projekteket elsősorban a Horváth csoportból származó nyereségrészesedéseiből finanszírozza.