Új kompetenciák a CFO-területen

CFO-Study 2023 - 3. rész

A CFO-k jövőbeli szerepe, a korábban jellemzően tisztán pénzügyi feladatok mellett, a területen túlnyúló témakörök irányába is elmozdul. A megkérdezettek által megjelölt fókusztémák egyre inkább átfednek a jellemzően CEO felelősségi körbe tartozó kérdésekkel.

A Horváth csoport felmérésében több mint 80 gazdasági vezetőt kérdeztünk meg különböző országokban a 2023-as évi gazdasági kihívásokról, várakozásaikról, a transzformációt és a keresztfunkcionális együttműködéseket górcső alá véve.

Napjaink VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) azaz változékony, bizonytalan, komplex, többértelmű környezetében a felsővezetés egyre nagyobb mértékben támaszkodik a pénzügyi vezetőkre. Ez nem meglepő, hiszen a CFO az, aki döntéselőkészítési funkciója miatt a legjobb rálátással bír a működést leíró adatokra, és értelmezni is tudja azokat. Ez a kompetencia a külső, kiszámíthatatlan hatások miatt felértékelődött a felsővezetők számára.

Mely területeken látnak kihívást a gazdasági vezetők?

  • Ahogy már a tanulmány 2. részben is kifejtettük, továbbra is folytatódik a harc a tehetséges munkavállalókért. Ezt nehezíti a CFO terület CEO felelősségi körökkel történő átfedése, mely komplexebb képességeket igényel a terület munkatársaitól.
  • A szabályozói környezet változásainak kezelése is meghatározó fókusztéma lesz a következő időszakban. Kiemelkedő ezek közül a fenntartható működéssel kapcsolatos elvárások teljesítése. Ennek visszamérésében a gazdasági területnek kiemelkedő szerepe lesz (pl.: ESG Controlling)
  • A piaci árak, a tőkepiaci változások és az aktuális kamatkörnyezet szigorúbb monitorozást követel meg a vállalati döntéshozóktól. A CFO terület feladata már nem csak az ehhez szükséges adatok biztosítása, hanem egyre nagyobb részben azok elemzése és értékelése is.
  • Az évek óta zajló digitalizáció és a COVID-19 óta kialakult „New normal” munkavégzés, az adatalapú döntéshozatal erősödése előtérbe helyezte az információbiztonsági kockázatok kezelését. A megkérdezettek több, mint 30%-ánál az IT terület a CFO szervezet része, így ez a kihívás több szempontból sem függetleníthető a CFO szereptől.

A fenti kihívások a transzformációs igényeket növelik, melyek a korábbiakhoz hasonlóan a következő években is meghatározóak lesznek. Ezt nem csak a folyamatos változások idézik elő, amit a jelenlegi társadalmi, gazdasági környezet diktál, hanem a meghatározó üzleti döntések is , melyekre a legjobb példa az SAP S/4HANA bevezetések számának folyamatos növekedése.

A pénzügyi vezetők már nem csak mint a transzformációk kezdeményezői, hanem sokkal inkább kockázatkezelői szerepben lépnek fel. Ehhez egy hatékony, széleskörű kompetenciákkal rendelkező pénzügyi szervezet támogatása szükséges. A pénzügyi szervezet irányítja a párbeszédet és a döntéshozatalt a vállalat szempontjából létfontosságú transzformációs témák esetében. Ennek érdekében a CFO-k hajlandók erőforrást biztosítani, ezzel kiemelve elköteleződésüket a vállalat jövőjének védelme és formálása mellett.

A fenti kihívások és környezeti tényezők áthidalásához a megkérdezett CFO-k a vállalati reziliencia és stabilitás biztosítását érzik fő felelősségüknek, továbbá azt látják, hogy az igények kiszolgálásához egy magas hatékonysággal működő pénzügyi szervezetre van szükség. Szerepüket kiemelkedőnek látják a menedzsment irányainak kialakításában és felülvizsgálatában, mely egyre inkább megkívánja a CEO felelősségi körébe tartozó témák kiemelt támogatását.  Legyen szó akár a vállalat stratégiai irányának kijelöléséről, vagy például egy teljes szervezetet érintő transzformációs döntésről, mindkettő olyan klasszikus CEO szerepkör, melyben a CFO-k egyre nagyobb mértékben vállalnak részt.

Ha szeretné megkapni angol nyelvű tanulmányunkat, kérje el a
diana.lekly@horvath-partners.com címen a következő adatok megadásával: név, beosztás, vállalat, telefonszám.

 

Szerzők:

Kónya Brigitta, vezető tanácsadó

Gál Orsolya, tanácsadó