Accounting Study 2023

Automatizálás a számvitelben

A számvitel automatizálása alapvető változást hoz a pénzügyi területre, egyúttal hatalmas lehetőséget teremt a fejlődésre. Nem véletlen tehát, hogy felmérésünk résztvevőinek 70%-a tulajdonított magas vagy nagyon magas prioritást a számviteli folyamatok automatizálásának. Ez azonban ellentétben áll a jelenlegi helyzettel, a cégek ugyanis úgy ítélik meg, hogy lemaradásban vannak ezen a területen.

Az automatizálás döntő jelentőségű a cég sikere szempontjából

A tranzakciós folyamatok különösen alkalmasak az automatizálásra, hiszen jellemző rájuk az ismétlődés, továbbá hatalmas adatmennyiségeket kezelnek. Ezek automatizálása visszafogja a költségeket és növeli a hatékonyságot.

Az ESG (environmental, social, governance) és az EU taxonómia szerinti beszámolás szintén jól megfelel az automatizáláshoz. Az érintett cégek a várakozások szerint ezeket a követelményeket már középtávon standard riporting folyamatokká fordítják le, s olyan nagy mértékben automatizálják, amennyire csak lehetséges.

Egy másik terület, amely nagy hatással lehet a számviteli feladatokra, a konszolidáció. Annak érdekében, hogy a vállalat teljesítményét - különösen csoportszinten - át lehessen tekinteni, nélkülözhetetlen egy integrált konszolidációs megoldás.

Mivel mind az ESG / EU taxonómia, mind a konszolidáció a nagyvállalatokra jellemző, érthető, hogy az 1 milliárd euró árbevétel fölötti cégek a többieknél is nagyobb jelentőséget tulajdonítanak a számvitel automatizálásának.

Bár a főkönyv és a pénzügyi számvitel kifejezetten alkalmas az automatizálásra és a válaszolók is ezt a két területet tartják a legfontosabb automatizálási célpontnak, jelenleg ennek szintje nagyon alacsony. A megkérdezettek mindössze 43%-a állította, hogy náluk a főkönyv és a pénzügyi számvitel automatizálása magas / nagyon magas szintű.

Középtávon (öt éven belül) nem számítanak túl nagy előrehaladásra a felmérés résztvevői. Pesszimizmusuknak külső okai vannak. A Brexit, a koronavírus-járvány, az ukrajnai háború rányomta a bélyegét a gazdasági környezetre. A cégek növekvő nyersanyag- és energiaárakkal, protekcionista intézkedésekkel szembesülnek - erőforrásaik tehát más területeken vannak lekötve.

A jövő számviteli folyamatait a változtatás kényszere és a transzformációs megközelítések formálják

A számviteli feladatok várhatóan változnak majd a különböző szabályozások miatt, így a konszolidációra vonatkozó követelmények és az ESG / EU taxonómia miatt. Ugyanakkor például a vevők / szállítók könyvelését és a befektetői kapcsolatokat érintő tranzakciós folyamatoknál csak minimális változásra lehet számítani.

Az EU taxonómia (EUT) egyre több vállalatra vonatkozik, ráadásul a szabályozott terület is nő. Kézenfekvő, hogy az ESG / EUT követelmények növekedése miatt a nagyvállalatok sokkal jelentősebb változásokra számítanak, mint a kisebbek. Ezt magyarázza, hogy a nagyvállalatok szerkezetileg komplexebbek, s emiatt sokkal nehezebb összeszedni a megkívánt adatokat.

Nem meglepő, hogy azok a cégek, amelyek egyelőre nem esnek az ESG /EUT szabályozás hatálya alá, a konszolidációra elkülönült riporting folyamatokat építenek fel. Középtávon azonban arra lehet számítani, hogy az ESG és EUT beszámolás bekerül a standard riporting folyamatokba, amelyek oly mértékben automatizáltak lesznek, amennyire csak lehetséges. Emiatt fontos, hogy a szükséges adatokat egy harmonizált adatmodellben gyűjtsék, amely beágyazódik a vállalat standard tranzakciós folyamataiba.

A fenntarthatóságra irányuló nagyobb figyelem a költségeket is megemeli. Ezért a fenntarthatóságot össze kell hangolni a vállalati teljesítménymenedzsmenttel, ami megint csak lökést ad annak, hogy a fenntarthatósági szempontokat integrálják a standard riporting folyamatokba.

A szervezeti változások tekintetében három terület emelkedik ki a többi közül

Törzsadatkezelés

A válaszolók jelentős változásra számítanak a törzsadatkezelésben az elkövetkező öt évben. Ez nem utolsósorban annak köszönhető, hogy a vállalati törzsadatkezeléssel szemben támasztott követelmények az automatizálás elvárt mértékével párhuzamosan folyamatosan változnak.

Bár az összes válaszoló nyilatkozatából erre lehet következtetni, az 1 milliárd euró fölötti árbevételű cégek a többieknél még nagyobb arányban számítanak jelentős változásra ezen a téren. Ez érthető, hiszen a tranzakciók volumene általában egyenesen arányos a vállalat méretével.

Planning & Budgeting

A jelenlegi volatilis környezetben különösen fontos, hogy a tervezés, és ebből következően a költségkeretek tervezése is rugalmas legyen. Márpedig az automatizálás és a digitalizáció kitűnő eszköz a rugalmasság biztosítására, mert lehetővé teszi, hogy a szükséges információt és adatáramlást még jobb eredménnyel használjuk fel. Emellett az információ egyértelműbb, a felhasználása pedig gyorsabb lehet.

Ebben az esetben is a nagyvállalatok számára fontosabb az átlagnál a téma. Ugyanaz a helyzet, mint a törzsadatkezelésnél: minél nagyobb egy cég, annál több munkát ad a tervezés, és ha ezt nem megfelelően végzik el, akkor a negatív következmények is súlyosabbak.

ESG & EU taxonómia

Mivel a szóban forgó uniós szabályozások elsősorban a nagyvállalatokat érintik, ezúttal sem meglepő, hogy ez a téma az 1 milliárd euró fölötti árbevételű vállalatok számára fontosabb az átlagnál.

Ahhoz, hogy egy vállalat hatékonyan tudja elkészíteni a fenntarthatósági beszámolóját, szükség van a megfelelő adatokra, amelyek kiolvashatók a rendszerből, a releváns folyamatokat szükség szerint adaptálni kell, továbbá fel kell venni és ki kell képezni a feladat elvégzéséhez szükséges munkatársakat. Emiatt a kompetenciákat, az adatokat és a folyamatokat tekintve létrejön egy új terület a vállalaton belül. A szervezeti struktúrára mindazonáltal az van a legnagyobb hatással, hogy fel kell állítani egy erre szakosodott részleget.

A kiválasztott folyamatokban várható változások befolyásolják a vállalat működési struktúráját

A digitalizáció előrehaladása a vállalatok szerint a következő területeken hozza a legnagyobb változást: automatizálás, valós idejű adatgyűjtés, gyors zárás (fast close).

Az automatizálás a számvitel számára a legfontosabb téma nagy- és kisebb vállalatoknál egyaránt. Ez a vállalati változások jelentős hajtóereje lesz a továbbiakban is. Erre készteti a cégeket a képzett munkaerő hiánya; sok vállalat számára kényszer lesz az automatizálás, mert egyre nehezebb lesz megfelelő szakembereket találni. Az automatizálás csökkenti a szükséges szakemberek számát, ami költségmegtakarítást is jelent a többi előny mellett.

A magas árbevételű cégeknél a valós idejű adatgyűjtést említették második helyen. Ennek célja, hogy a pénzügyi adatok a lehető leggyorsabban rendelkezésre álljanak a döntéshozatalhoz. A gyorsan változó körülmények között ez különösen fontos követelmény a nagyvállalatoknál.

A gyors zárás (fast close) lehetősége a kisebb vállalatok számára is a második a rangsorban. A különböző pénzügyi beszámolóknak, kulcsadatoknak mielőbb hozzáférhetővé kell válniuk például a tőkepiacok számára.

A technológia, mint a változás motorja a számvitelnél

Az elkövetkező öt évben az új technológiák miatt különösen a pénzügyi területeken lehet számítani változásokra, mert ott szigorú jogi előírásokat kell betartani. Ide tartoznak például az ESG és az EUT riporting valamint az egyedi pénzügyi beszámolók. Ezeken a területeken egyértelműek a beszámolókkal szembeni követelmények, ami lehetővé teszi a standardizálást. Ezt a piacon elérhető számos eszköz is megkönnyíti. Az ilyen eszközalapú megoldások célja a manuális munka kiváltása és ezáltal az adatelemzés hatékonyabbá tétele. Így a jövőben a számviteli részleg valódi üzleti partnerré válhat a cégnél, és nem marad egyszerű adatszolgáltató.

A speciális eszközök különösen az olyan kisebb cégek számára jelentenek segítséget, amelyek még csak rövid ideje szembesülnek az új követelményekkel, és ezért nincs meg náluk a szükséges szakértelem. Nagyobb cégeknél a technológia kiterjedtebb használata mérsékelheti a – sokhelyütt már elavult - riporting struktúrák komplexitását. A manuális műveletek kiváltása pedig nem csak csökkenti a hibalehetőségek számát, de a költségek lefaragását is lehetővé teszi. A magasabb árbevételű cégek azért is nyitottabbak az új technológiák alkalmazására, mert náluk rendelkezésre áll az ehhez szükséges tőke, míg a kisebbeknél gyakran hiányoznak a kellő pénzügyi források.

 

A felmérésről

Az adatgyűjtés 2022 második és harmadik negyedévében történt, 18 kérdésből álló standardizált kérdőív segítségével, német nyelvterületen, különböző ágazatokban, 122 résztvevővel finance & controlling területről.

A teljes tanulmányt ide kattintva olvashatja el.