Logo Print

Az aktív, jövőorientált vállalatirányítás csak a megfelelő időben, a megfelelő helyen, és könnyen fogyasztható formában vizualizált információk segítségével működhet. Ilyen információtartalmú beszámolókat nem könnyű készíteni. A kihívás sokrétű:

  • Az egyes szervezeti egységek különböző beszámolókat használnak, s ennek inkonzisztencia lehet a következménye;
  • A döntések előkészítéséhez szükséges információ nem áll automatikusan rendelkezésre, azt nagy nehézségek árán, manuálisan kell előállítani;
  • Exponenciálisan nő a piacokról, a termelésről, a logisztikáról stb. rendelkezésre álló adatmennyiség. Mind nehezebbé válik ebből az adathalmazból a megfelelő információ kinyerése és értékelése.

A kihívások leküzdéséhez megfelelő koncepcióra van szükség, amihez a technikai lehetőségek, a megvalósítás lehetséges struktúráinak ismeretére van szükség, mert csak így lehet olyan tartalmú beszámolókat előállítani, amelyeket mindenki elfogad („single point of truth”).

A Horváth & Partners csoport projektjeiben integrált megközelítést alkalmazunk, amelynek része a koncepcióalkotás, a technikai megvalósítás és a változáskezelés. A megoldás központi eleme az üzleti modell leképezése a meghatározó teljesítményokozók, kritikus mutatószámok (KPI) feltérképezésével. Így elkerülhetők, hogy kezelhetetlen mennyiségű adat szerepeljen a beszámolókban. A szükséges információmennyiség pontos meghatározása és az adat-szolgáltatás automatizálása révén idő és költség takarítható meg.

A Horváth & Partners csoport élenjáró szakértő ebben a témában – a real-time és self-service beszámoló-készítéstől a mobil eszközökön előállítható dashboard-on át a fenntarthatósági jelentések leképezéséig. Tapasztalatunk és szakértelmünk révén új standardokat alakítunk ki a management reporting területén.