CxO Priorities 2023

Melyek a felsővezetők legfőbb problémái a jelenlegi többpólusú világban?

A versenyképes szakembergárda kialakítása jelenti a legnagyobb kihívást a felsővezetőknek világszerte - derült ki a Horváth csoport 2023-as CxO Priorities felméréséből, amelyben 430 nemzetközi nagyvállalat vett részt (a felmérésről további részletek a cikk végén). Számos téma merült fel, melyek közül a következő három emelkedik ki:

 • Az emberközpontú témák kiemelt prioritást élveznek. Ilyen például a szakképzett munkaerő hiánya, új együttműködési modellek kialakítása, új kompetenciák megszerzése, a munkáltatói márkaépítés és a rugalmas munkavégzés.
 • A profitabilitás és a likviditás biztosításával kapcsolatos témák a korábbi évekhez képest egyre fontosabbá válnak.
 • A digitalizáció és a fenntarthatóság veszített jelentőségéből, de továbbra is a legfőbb vezetői feladatok közé tartozik.

Többpólusú világunkban sok tényező hat arra, hogy milyen kihívásokkal kell szembenézniük a felsővezetőknek.  Ők maguk úgy látják, hogy 2023-ban egyre inkább az alábbiak befolyásolják a teendőiket:

 • Geopolitikai fejlődés: célja megerősíteni a regionalizációt és a munkaerő globális átcsoportosítását, a költségek, a fogyasztóhoz való közelség és a protekcionizmus okán.
 • Transzformáció: a digitalizációs és fenntarthatósági követelmények, valamint a kívánt jövedelmezőség elérése motiválja.
 • Jövőbeli képességek: az emberek kerülnek a középpontba a munkáltatói vonzerő biztosítása érdekében. Létfontosságú, hogy a tehetséges munkaerőt megszerezzék és megtartsák minden régióban, mert ezek a kompetenciák jelentik a kulcsot a jövőbeni működéshez és fejlődéshez.

A növekedés meglehetősen visszafogott lesz

A 2022-es válság elnyúló hatásaként, a legtöbb szektorban 0 és 5% közti nominális növekedéseket várnak a vezetők. Ez azonban az inflációt is figyelembe véve már nem tekinthető növekedésnek. A legoptimistább iparágak: energiaipar, szállítás/utazás és logisztika, telekommunikáció, gépipar, autóipar. A 2023-ban csökkenést feltételező iparágak: olaj- és vegyipar, fémipar és bányászat, kiskereskedelem.

A vállalatok 60%-a mennyiség alapú növekedést vár, míg a maradék 40% ár alapút. Utóbbi csoportba tartozik a fémipar, kereskedelem, biztosítás és az energiaipar. A vállalatoknak csak 50%-a számol EBIT növekedéssel a következő évben. Nincs tehát válsághelyzet, azonban azt sem jelenthetjük ki, hogy a piacok zavartalanul működnek. A vállalatok megfontoltabban hozzák meg a döntéseiket, mint 1-2 évvel ezelőtt. A működőtőke optimalizációja, illetve a likviditás is hangsúlyosabbá válhat a vállalatok mintegy 40%-ánál. Ezzel együtt a költségoptimalizáció is sok vállaltnál kerülhet előtérbe a korábbi évekhez képest. A jövő évi elvárások még megfontoltabbak, 2024-re a megkérdezett felsővezetők fele csak nominális növekedéssel számol.

A munkaerőt átcsoportosítják a különböző régiók között

A vállalatok tehát egy enyhe vagy mérsékelt növekedést várnak 2023-ban. Ez a gyártó vállalatok esetében előreláthatólag bővülést fog jelenteni. A kapacitásnövelés azonban nem lesz regionálisan egységes, sőt nem is csak terjeszkedésről beszélünk, hanem áthelyezésről. A preferált régiók Észak-Amerika, Kína és Ázsia többi része. A nyugat-európai székhelyű vállalatok mintegy harmada tervez leépítést ebben a régióban.

Ennek az áthelyezésnek az egyik oka, hogy a vállalatok egyre inkább az alacsonyabb munkaerőköltséget jelentő régiókat célozzák meg. Azonban nem ez az egyetlen szempont, a képzett munkaerő elérhetősége is fontos kérdés. A megkérdezettek megközelítőleg 60%-a tervez Kelet-Európában terjeszkedni, mert itt alacsonyabb személyi költséggel elérhető a nyugat-európaihoz hasonló minőségű munkaerő. Kína fontos értékesítési piaccá fejlődött, főként az európai székhelyű vállalatok számára. A megkérdezettek 60%-a szeretné kiterjeszteni itt a tevékenységét, a kockázatok minimalizálása érdekében a gyártás helyben valósul meg (előtérbe kerül a „local-for-local” szemlélet).

Amennyiben Közép-Európa és Németország versenyképes akar maradni az ipari értékteremtésben, akkor megfelelő politikai keretrendszer kialakítása szükséges (nyersanyagok rendelkezésre állása, bürokrácia csökkentése, képzett munkaerő rendelkezésre állása stb.).

Gyártók és szolgáltatók eltérő prioritásai

A felmért vállalatok két csoportba sorolhatók, attól függően, hogy szolgáltató vagy gyártó vállalatokról van szó. A gyártó vállalatok esetén úgy tűnik, hogy

 • Az értékteremtés a várakozások alapján egyre inkább regionalizálódik, és így Észak-Amerikába, Kínába és Ázsia többi részébe helyeződik át. Ezen törekvések az autóiparban a legerősebbek, az autógyártók mennek a fogyasztók után, őket pedig követik a beszállítók. Kína és Amerika aktuális protekcionista törekvései is erős motorjai ennek a folyamatnak.
 • Ezen vállalatok számára az egyik legnagyobb növekedési korlát várhatóan a képzett munkaerő hiánya lesz, ezért a foglalkoztatotti állomány növekedni fog Észak-Amerikában, Kínában és Ázsia többi részén, valamint Kelet-Európában.
 • Kína szerepe, mint értékesítési piac előreláthatólag felértékelődik.
 • A likviditás, valamint a költség- és profitstruktúra újra központi témává válik.

Ezzel szemben a szolgáltató vállalatok számára

 • Várhatóan a digitalizáció marad a top prioritás, annak érdekében, hogy a kulcsfolyamatok nyereségesen működjenek és hogy kezeljék a jövőben felmerülő munkaerőhiányt, amikor a „baby boomer” generáció nyugdíjba megy.
 • A kiberbiztonság megteremtése már nem olyan magas prioritású, mint a gyártó vállalatok esetén, mivel ezen a kérdésen a megkérdezett szolgáltató vállalatok többsége már több éve dolgozik.
 • A csoportstratégia és az üzleti modell összehangolásának nagyobb relevanciája van, mint a gyártóknál.

Összegzés

 • Minden iparágban a humán erőforrás kérdések fogják az első számú stratégiai prioritást jelenteni a vállalati felsővezetők szerint.
 • Ezt szorosan követi a kiberbiztonság és a digitális átalakulás. A vállalatok több mint negyedénél volt jelentős hatású információbiztonsági incidens az elmúlt tizenkét hónapban.
 • Az inflációs kiigazítás után a vállalatoknak csak mintegy fele számít bevételnövekedésre 2023-ban.
 • Az értékteremtés várhatóan regionalizálódik, és így Észak-Amerikába, Kínába és Ázsia többi részébe helyeződik át. A vállalatok csaknem egyharmada csökkenteni fogja a munkaerő-állományát Nyugat- és Dél-Európában.
 • A megkérdezett vezetők közel fele azzal számol, hogy Kína szerepe, mint értékesítési piac jelentős mértékben megnő a következő tíz évben. Az exportőr/gyártó szerepet előreláthatóan más ázsiai országok veszik majd át.

 

 

A felmérésről

A Horváth csoport 2023-ban is elvégezte a CxO Priorities felmérést, rekordszámú résztvevővel, nemzetközi közegben. A felmérés célja, hogy a felsővezetők (CxO-k és igazgatósági tagok) stratégiai elvárásairól képet alkothassunk. Az idei tanulmányhoz 19 országban, 13 iparágban, több mint 430 nemzetközi vállalat igazgatósági tagjával készítettünk személyes interjúkat.

 

Ha szeretné megkapni angol nyelvű tanulmányunkat, kérje el a diana.lekly@horvath-partners.com címen a következő adatok megadásával: név, beosztás, vállalat, telefonszám.