Logo Print

Szállítás, szállítmányozás, közlekedés

A szállítási, idegenforgalmi és logisztikai vállalatok gyorsan növekvő piacokon és kihívásokkal teli környezetben tevékenykednek: Egyrészt ezt az ágazatot piaci oldalról kiszámíthatatlanság, illetve konjunktúra-függőség, erős verseny, növekvő költségnyomás és fokozódó ügyféligények jellemzik. Másrészt a vállalatoknak egyre korlátozóbb szabályozói, környezeti és társadalmi keretfeltételekkel kell szembenézniük.

Ennélfogva a szigorú piacorientáltság éppen olyan fontos, mint a költségek és teljesítmények hatékony mérési és irányítási rendszere. Annak érdekében, hogy a megváltozott versenyfeltételeket jövedelmező módon ki tudják használni, támogatjuk ügyfeleinket minden funkcionális területen, folyamatnál és témában, egy jobb teljesítményhez vezető úton, annak érdekében, hogy biztosítsuk a hosszú távú versenyképességet. Nagy súlyt fektetünk arra, hogy ne csak kifejlesszünk egy innovatív koncepciót, de azt tartósan be is építsük a vállalati struktúrába, az információs és irányítási rendszerbe. Csak így lehet biztosítani a tartós vállalati sikert.

A szállítás, utazás és logisztika kompetencia központ magáénak mondhatja mind a stratégiailag releváns ágazati szakértelmet mind pedig a szükséges működési know-how. Számos átalakítási projekten szerzett sokéves tapasztalatunk és szakértelmünk lehetővé teszi, hogy megértsük ügyfeleink speciális környezetét és kérdésfeltevését, továbbá velük együtt kidolgozzuk a megfelelő innovatív megoldásokat a kívánt minőségben, időben és költségvetéssel.

A Horváth & Partners csoport sokéves projekttapasztalattal rendelkezik a következő területeken: