Logo Print

A fejlett világ elöregedő társadalma és az egyre drágábbá váló technológia óriási nyomás alá helyezi az egészségügyi ágazat szereplőit mind a finanszírozási, mind az ellátói szegmensben.

A finanszírozási oldalon a biztosítók – legyenek akár specializált egészségügyi, akár társadalombiztosítók – számára létfontosságú, hogy professzionális szolgáltatásvásárlóként képesek legyenek kontroll alatt tartani a teljes egészségügyi ellátási folyamatot, tudják irányítani és végigkövetni a páciensek útját az ellátórendszerben. A Horváth & Partners szakértői évtizedes szakértői múlttal rendelkeznek:

  • a biztosítási rendszer megtervezésében, az egyes finanszírozási rendszer-alternatívák összehasonlító elemzésében;
  • a biztosítási termékek fejlesztésében (tartalom, árazás, értékesítés);
  • a szolgáltatásvásárlói szerep jelentette kihívások azonosításában, a biztosítói kompetenciák ezirányú fejlesztésében;
  • a betegutak tervezésének és menedzselésének alkalmazható eszköztárában;
  • a szolgáltatási minőség biztosításának eszközeiben (szerződés, ösztönzők, kontroll eszközök, elszámolás);
  • az ezeket támogató informatikai megoldások kiválasztásában és bevezetésében.

Az ellátórendszer szintjén szerzett tapasztalataink kiterjednek

  • az ágazati és térségi irányítási modellek kialakítására és bevezetésére (feladat- és hatáskörmegosztás, koordináció);
  • a fenntartható ellátási profilok meghatározására és a profilváltás menedzselésére (stratégiai opciók kialakítása, szimulációk, change management);
  • az intézményi szintű irányítás (stratégia-alkotás, tervezés/költségvetéskészítés, egység- és esetszintű költségszámítás, keretgazdálkodás, kapacitástervezés és –gazdálkodás, vezetői információszolgáltatás) összes eleme;
  • a szakemberek és vezetők folyamatos továbbképzése, fejlesztése testre szabott, gyakorlatorientált menedzsment tréningek segítségével.

Kapcsolat