Logo Print

A tanfolyamsorozat felépítése, az egyes modulok tematikája

Rövid videó ízelítőnek:

Controlling Akadémia - Kezdődhet a játék?

A Controlling Akadémia öt alapmodulból és egy speciális modulból áll. Az alapmodulok elvégzését követően lehetőség nyílik az érdeklődésnek és karrierterveknek leginkább megfelelő specializációt kiválasztani: pénzügyi controlling, működésfejlesztés vagy információmenedzsment.

Alább az egyes témakörökre kattintva bővebb információkat talál az egyes lépcsők tematikájáról és az alkalmazott módszertanról.

1. lépcső: Irányítás és controlling

A képzésen áttekintést adunk a controlling filozófiájáról, legfontosabb eszközeiről, a szervezeti kontroll lehetőségeiről, valamint a controller szerepéről a vállalatirányításban. A résztvevők megismerkednek a stratégiai és operatív controlling alapjaival.

Ideális, ha a vezető a controllerével együtt sajátítja el az alapokat. Az eredmény a közös nyelv, a közös gondolkodás és a közös élmény.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Miért van szükség controllingra?
 • Melyek a controller legfontosabb feladatai?
 • Milyen elemekből épül fel a controlling rendszer?
 • Mit tartalmaz a controlling koncepció?
 • Hogyan alakítsuk ki a szervezet felelősségi és elszámolási rendszerét?
 • Milyen lehetőségek vannak a controlling szervezet kialakítására?
 • Hogyan támogatja a controlling a célok elérését, a teljesítmények irányítását?
 • Hogyan kapcsolódik a stratégia a nyereség és a likviditás tervezéséhez?
 • Milyen informatikai eszközök és hogyan támogatják a vállalatirányítási folyamatot?
 • Mik az aktuális trendek és újdonságok a controllingban?

Módszertani sajátosság

Controlling live! üzleti szimuláció, melynek során a résztvevők

 • átélik a teljes irányítási folyamatot;
 • elképzeléseik szerint újraszervezhetik a teljes vállalatot;
 • megértik, miként hatnak a döntéseik a pénzügyi teljesítményre;
 • végiggondolják, hogy mi a vezető feladata egy vállalati környezetben.

2. lépcső: Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás

A résztvevők megismerik a vezetői számvitel alapvető fogalmait, a költség- és teljesítményszámítás összefüggéseit és gyakorlatban alkalmazott módszereit, amelyek nem hiányozhatnak a controllinggal foglalkozó szakemberek eszköztárából.  A hallgatók olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyekkel önállóan is hozzákezdhetnek cégük vezetői számviteli rendszerének kialakításához, illetve továbbfejlesztéséhez.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Milyen részterületekből áll a vezetői számvitel és hogyan támogatja a vezetői döntéseket? Miben különbözik a pénzügyi számviteltől?
 • Milyen módszerekkel tudja elősegíteni a controller az árazási döntéseket?
 • Hogyan épül fel a teljesítmények és a költségek szakszerű irányítását biztosító, költségnemek, költséghelyek és költségviselők szerinti elszámolás?
 • Milyen módszereket alkalmazzon a controller a piacok, a vevők és az üzleti területek eredményszámítására?
 • Mik a fedezetszámítás lépései?
 • Melyek a legismertebb pénzügyi mutatószámok és hogyan kell őket kiszámítani?
 • Milyen módszerekkel elemezhetők az eltérések?

Módszertani sajátosság

A résztvevők egy üzleti szimuláció keretében (Factory ©), 4-6 fős csoportokban követik nyomon egy vállalat működését, konkrét gazdasági eseményeken keresztül. A szimulációs tréning során a résztvevők kipróbálják a controlling eszközöket, tapasztalatot szereznek azok gyakorlati alkalmazásáról.

3. lépcső: Stratégia és controlling

Ez a lépcső a stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó fogalmakat, a stratégiai elemzés, a stratégiaalkotás, a céllebontás és az üzleti tervezés módszereit tárja a hallgatók elé. Az alapvetően tréning jellegű képzés során az előadók rövid szakmai prezentációkkal mutatják be az üzleti szimuláció adott eseményeihez tartozó elméleti ismereteket.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Melyek a legismertebb stratégiai menedzsment megközelítések?
 • Milyen elemzési módszereket alkalmazzunk a vállalatvezetők stratégiai feladatainak támogatásához?
 • Melyek a legelterjedtebb stratégiaalkotási módszerek?
 • Miképp biztosítható a stratégiai elképzelések operatív megvalósítása?
 • Hogyan készítsük el az üzleti tervet?
 • Milyen módszerekkel kapcsolható össze a stratégia, az üzleti tervezés, a projekttervezés és az operatív tervezés?
 • Hogyan építsük fel a stratégiai teljesítmény-mutatókon alapuló irányítási rendszert (Balanced Scorecard)?
 • Milyen lépésekkel jutunk el a tervektől az intézkedésekig?
 • Hogyan célszerű az egyes üzleti és funkcionális területeknek együttműködniük a vállalati szinergia érdekében?

Módszertani sajátosság

A képzésen üzleti szimulációt (Global Factory ©) alkalmazunk, melynek során vállalatok versenyeznek egymással.  A vállalatok vezetését a tréning résztvevőiből álló csapatok látják el, akiknek döntéseket kell hozniuk a hosszú távú stratégiát illetően, a megvalósítást lehetővé tevő akciókról (pl. marketing, termékfejlesztés, beruházások), a következő évek büdzséjéről, tendereken való indulásról, a vevőknek adandó ajánlatok tartalmáról (pl. ár, szállítási határidő, fizetési feltétel), a szállítókkal való együttműködésről, illetve a vállalat rövid és hosszú távú finanszírozásáról.

4. lépcső: Tervezés

A résztvevők megismerik a tervezési rendszer elemeit, a tervezési folyamat működtetésének sikertényezőit, a korszerű tervezési és előrejelzési eljárásokat.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Milyen modulokból épül fel a tervezési rendszer?
 • Hogyan kapcsolódik össze az éves tervezés a projekttervekkel, az üzleti tervvel, a büdzsétervezéssel?
 • Mitől lesz reális a terv?
 • Mik a korszerű tervezési módszerek (pl. frontloading)?
 • Milyen kihívásokat jelent a tervezés informatikai támogatása? Milyen üzleti intelligencia eszközök állnak rendelkezésre?
 • Hogyan lehet automatizálni a tervezést? Mit jelent a tervezés digitalizációja?
 • Miként kezelhetők a hagyományos tervezési rendszerekkel kapcsolatos legfontosabb
  problémák?
 • Hogyan kell sikeresen levezényelni egy tervezési értekezletet?
 • Mit érdemes tudni a korszerű előrejelzési módszerekről, a prediktív forecastingról?

Módszertani sajátosság

A második nap Excel-nap, ahol a résztvevők mindennapi tervezési feladataikat megkönnyítő tippeket és trükköket sajátítanak el.

A harmadik nap kommunikációs tréningnap, melynek fókuszában a tervezési folyamat controlleri támogatásához szükséges kommunikációs készségek fejlesztése áll.

5. lépcső: Beszámolás

A program célkitűzése, hogy javítsuk az információfeldolgozási hatékonyságot: részben a beszámolók fogadóorientált, hatásos kialakításán keresztül, részben pedig a vezető és a controller jobb együttműködése, valamint a controller személyes kommunikációja révén.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Milyen elemekből áll a beszámolási rendszer?
 • Hogyan épül fel a beszámolás folyamata? Miként tudják a controllerek mozgásba hozni a szervezetet a beszámolókkal?
 • Milyen információs technológiák támogatják a controllert a nagy adattömegek szakszerű kezelésében?
 • Hogyan tudja a controller biztosítani a felelősségi körébe tartozó vállalati adatbázis integritását és konzisztenciáját („One single Truth”)?
 • Milyen módszerek teszik tartalmi és formai szempontból optimálissá a beszámolókat?
 • Hogyan érjük el a beszámolókkal a kívánatos hatást? Hogyan közvetítsük a lényegre törően az üzeneteket?
 • Milyen diagramokkal, táblázatokkal érdemes szemléltetni mondanivalókat különböző helyzetekben?
 • Hogyan tehetik sikeresebbé közreműködésüket a controllerek a beszámolás során?
 • Milyen kommunikációs módszerek és technikák állnak a controllerek rendelkezésére a nehéz helyzetek kezelésére?

Módszertani sajátosság

Kommunikációs tréningnap, melynek célja a beszámolás során leggyakrabban előforduló kommunikációs problémák feldolgozása, valamint a beszámolási helyzetekben jellemző konfliktusok kezelése.

Specializációk

Financial Controlling

Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik a Controlling Akadémia elvégzése után (vállalati) pénzügyi irányban szeretnének továbbfejlődni. Itt olyan ismereteket szerez, melyek elengedhetetlenek a CFO-terület átlátásához, kulcsfontosságúak a vállalat pénzügyi stabilitásának biztosításához.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Hogyan tudjuk biztosítani a cég fizetőképességét?
 • Milyen módszerek állnak rendelkezésre a finanszírozási struktúra optimalizálására? (eladósodottság mértéke, likviditás biztosítása, cash flow-tervezés)
 • Miképp lehet alátámasztani a make-or-buy-típusú döntéseket?  Milyen módszereket szokás használni a beruházások megtérülésének számításakor?
 • Hogyan kövessük nyomon a projekteket, mik a projektcontrolling eszközei?
 • Milyen controlling vonatkozásai vannak az IFRS-átállásnak?
 • Mik az IFRS-átállási folyamat feladatai a controlling területen és a vállalatirányításban?

 

A controller, mint Information Manager

A controlling egyik kulcskérdése, hogy a vállalaton belül a jövőben ki (mely terület) birtokolja és menedzseli a vállalati adatvagyont. A Big Data és Internet of Things (IoT) korában ennek a jelentősége egyre nagyobb lesz, a vállalati adatvagyonban rejlő lehetőségek kiaknázásához speciális ismeretek és szaktudás szükséges.

Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik a Controlling Akadémia alapmoduljainak elvégzése után információmenedzsment irányban szeretnének továbbfejlődni, mert érdeklődnek a vállalatirányítást támogató Enterprise Analytics eszközök, üzleti intelligencia megoldások, Data Science iránt.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Hogyan támogatja az üzleti intelligencia a mindennapi munkát?
  Üzleti intelligencia rendszerek a vállalatirányításban és a controlling területen
 • Master Data Management és adatminőség jelentősége  
 • BI (Business Intelligence) szervezeti modellek, működés és jövőkép kialakítása
 • Tervezést támogató üzleti intelligencia eszközök
 • Döntéstámogatás, predikció, adatbányászat
 • Üzleti modellezés OLAP-eszközökkel
 • Riporting rendszerek, dashboardok
 • Önkiszolgáló üzleti intelligencia – szemlélet és roadmap a megvalósításhoz
 • Hogyan válasszuk ki a megfelelő BI eszközt? Szempontok és sikerkritériumok
 • BI projektek vezetésének sajátosságai, kulcstényezői

 

A controller, mint a változások mestere (Change Agent)

Ezt a modult azoknak ajánljuk, akik a Controlling Akadémia elvégzése után működésfejlesztési irányban szeretnének továbbfejlődni.

Napjainkban egyedül a változás az állandó – a vállalatok folyamatosan változó körülmények között működnek, a versenytársak aktivitása és a piac elvárásai egyaránt folyamatosan változó követelményeket támasztanak, a VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) világ speciális kihívásokat jelent. A vállalatvezetőknek olyan controllerekre van szükségük, akik szakszerűen képesek támogatni őket az akciók, projektek kivitelezésében.

A modul a „Change Agent” szerepkör betöltéséhez szükséges ismeretekre és készségekre fókuszál.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Milyen változáskezelési technikákat használjunk a működésfejlesztési projektekben?
 • Mik a változás sikertényezői szervezeti és személyes szinten?
 • Hogyan lesznek az eltérésekből intézkedések?
 • Miképp tudjuk támogatni a lean projekteket controllerként?
 • Milyen személyes kompetenciákkal kell rendelkezzen a sikeres controller?
 • Hogyan tudjuk kommunikációs technikákkal sikeresebbé tenni fellépésünket nehéz helyzetekben?

A kurzus során a hallgatók széles körű controlling ismereteket sajátíthatnak el az alapoktól egészen a legújabb eszközökig és módszerekig.

Az 1993-as indulás óta több mint 1400 szakember végezte el a tanfolyamot, akik különféle ágazatokban alkalmazzák itt szerzett tudásukat.

A Controlling Akadémia szakmán belüli elismertségét tovább növeli a képzés lezárásaként szervezett vizsga, amelyre 2003 óta van lehetőség.