Logo Print

A tanfolyamsorozat felépítése, az egyes modulok tematikája

Controlling Akadémia - Kezdődhet a játék?

A Controlling Akadémia öt, egyenként 4 napos lépcsőből (modulokból) áll.

Alább az egyes témakörökre kattintva bővebb információkat talál az egyes lépcsők tematikájáról és az alkalmazott módszertanról.

1. lépcső: Irányítás és controlling

Az első lépcső áttekintést ad a controlling filozófiájáról, legfontosabb eszközeiről, a controlling funkció szervezetbe történő beillesztésének lehetőségeiről, valamint a controller szerepéről a vállalatirányításban. A résztvevők megismerkednek a stratégiai és operatív controlling alapjaival.

Az első, alapozó lépcsőt érdemes a többi lépcső előtt elvégezni. Ideális, ha a vezető a controllerével együtt sajátítja el az alapokat. Az eredmény a közös nyelv, a közös gondolkodás és a közös élmény.
A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Mi a szerepe a controllernek? Melyek a controller legfontosabb feladatai?
 • Miért van szükség controllingra?
 • Hogyan alakítsuk ki a szervezet felelősségi és elszámolási rendszerét?
 • Milyen kérdéseket válaszol meg a controlling koncepció?
 • Milyen elemekből épül fel a controlling rendszer?
 • Hogyan támogatja a controlling a célok elérését, a teljesítmények irányítását?
 • Hogyan kapcsolódik a stratégia a nyereség és a likviditás tervezéséhez?
 • Milyen lehetőségek vannak a controlling szervezet kialakítására?
 • Milyen trendek figyelhetők meg a controllingban? Mit tartalmaz  a controller jövőkép?

Módszertani sajátosság

Controlling live! üzleti szimuláció, melynek során a résztvevők

 • végigélik a teljes irányítási folyamatot;
 • elképzeléseik szerint átszervezhetik a teljes vállalatot;
 • megértik, miként hatnak a döntéseik a pénzügyi teljesítményre;
 • végiggondolják, hogy mi a vezető feladata egy vállalati környezetben.


Szakirodalom: Horváth Péter: Controlling, Út egy hatékony controllingrendszerhez

2. lépcső: Vezetői számvitel, költség- és teljesítményszámítás

A lépcső folyamán a résztvevők megismerik a vezetői számvitel alapvető fogalmait, összefüggéseit és gyakorlatban alkalmazott módszereit, amelyek nem hiányozhatnak a controllinggal foglalkozó szakemberek eszköztárából.  Az előadásokon keresztül és a gyakorlati példák feldolgozásával a hallgatók olyan ismeretek birtokába jutnak, amelyekkel önállóan is hozzákezdhetnek cégük vezetői számviteli rendszerének kialakításához, illetve továbbfejlesztéséhez. A hallgatók konkrét vállalati példákon keresztül sajátítják el a vezetői számvitelt.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Milyen részterületekből áll a vezetői számvitel? Miben különbözik a pénzügyi számviteltől?
 • Hogyan képezzük az eladási árakat?
 • Hogyan építsük fel a teljesítmények és a költségek szakszerű irányítását biztosító költségnemek, költséghelyek és költségviselők szerinti elszámolást?
 • Milyen lépéseken keresztül alakítsuk ki a vezetői számviteli rendszert?
 • Hogyan vezessük be a folyamatköltség-számítást (activity based costing)?
 • Milyen módszereket alkalmazzunk a piacok, a vevők és az üzleti területek eredményszámítására?
 • Milyen következményei vannak az IFRS-nek a controllerek munkájára?

Módszertani sajátosság

Az ismeretek könnyebb elsajátítása érdekében a résztvevők egy üzleti szimuláció keretében (Factory ©), 4-6 fős csoportokban, moderátori támogatás mellett meghatározott feladatok végrehajtásával követhetik nyomon egy vállalat működésének menetét, konkrét gazdasági eseményeken keresztül. A szimulációs tréning során a résztvevők kipróbálhatják a controlling alapvető működésével kapcsolatos eszközöket, azok gyakorlati alkalmazhatóságát.

Szakirodalom: Anthony – Govindarajan: Menedzsmentkontroll-rendszerek, melyet a résztvevők számára könyv formájában biztosítunk.

3. lépcső: Stratégia és controlling

Ez a lépcső a stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó fogalmakat, valamint a stratégiai elemzés, a stratégiaalkotás, a céllebontás, az üzleti tervezés és az értékorientált vállalatirányítás módszereit tárja a hallgatók elé. Az alapvetően tréning jellegű képzés során az előadók rövid szakmai prezentációkkal mutatják be az üzleti szimuláció adott eseményeihez tartozó elméleti ismereteket.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Melyek a legismertebb stratégiai menedzsment megközelítések?
 • Milyen elemzési módszereket alkalmazzunk a vállalatvezetők stratégiai feladatainak támogatásához?
 • Melyek a legelterjedtebb stratégiaalkotási módszerek?
 • Hogyan biztosítható a stratégiai elképzelések operatív megvalósítása?
 • Milyen módszerekkel kapcsolható össze a stratégia, az üzleti tervezés, a projekttervezés és az operatív tervezés?
 • Hogyan építsük fel a stratégiai teljesítmény-mutatókon alapuló irányítási rendszert (Balanced Scorecard)?
 • Milyen lépésekkel jutunk el a tervektől az intézkedésekig?

Módszertani sajátosság

A képzésen üzleti szimulációt (Global Factory ©) alkalmazunk, melynek során vállalatok versenyeznek egymással.  A vállalatok vezetését a tréning résztvevőiből álló csapatok látják el, akiknek döntéseket kell hozniuk a hosszú távú stratégiát illetően, a megvalósítást lehetővé tevő akciókról (pl. marketing, termékfejlesztés, beruházások), a következő év(ek) büdzséjéről, tendereken való indulásról, a vevőknek adandó ajánlatok tartalmáról (pl. ár, szállítási határidő, fizetési feltétel), a szállítókkal való együttműködésről, illetve a vállalat rövid és hosszú távú finanszírozásáról.

Szakirodalom: IFUA Horváth & Partners: Balanced Scorecard a gyakorlatban, melyet a résztvevők számára pdf formájában biztosítunk.

4. lépcső: Tervezés

A modul bemutatja a tervezési rendszer fő elemeit és a tervezési folyamat működtetésének sikertényezőit. A hallgatók megismerkednek a tervezés IT-oldali támogatásával kapcsolatosan  a modern információs technológia nyújtotta lehetőségekkel és a korszerű vállalatirányításból eredő követelményekkel.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Milyen modulokból épül fel a tervezési rendszer?
 • Hogyan kapcsolhatjuk össze az operatív tervezés egyes moduljait?
 • Melyek a legelterjedtebb beruházásgazdaságossági számítások és melyiknek milyen korlátai vannak?
 • Milyen feladatokat lát el a controller a tervezés során?
 • Hogyan kell sikeresen levezényelni egy tervezési értekezletet? Mitől lesz reális a terv?
 • Mik a szcenáriótervezés legfőbb lépései és elemei?
 • Melyek a projekt- és CAPEX-tervezés kritikus lépései?
 • Mit érdemes tudni a korszerű előrejelzési módszerekről, a prediktív forecastingról?
 • Hogyan illesztjük be a kockázatok kezelését (kockázatmenedzsment) a tervezési rendszerbe?

Módszertani sajátosság

Excel-nap, ahol a résztvevők mindennapi tervezési feladataikat megkönnyítő tippeket és trükköket sajátítanak el. Kommunikációs tréningnap, melynek fókuszában a tervezési folyamat controlleri támogatásához szükséges kommunikációs készségek fejlesztése áll.

Szakirodalom: Anthony – Govindarajan: Menedzsmentkontroll-rendszerek, melyet a résztvevők számára könyv formájában biztosítunk.

5. lépcső: Beszámolás

A készségfejlesztéssel kombinált kurzuson a résztvevők elsajátítják azokat a módszereket, amelyek tartalmi és formai szempontból optimálissá teszik a beszámolókat és a prezentációkat. A program célkitűzése, hogy javítsuk az információfeldolgozási hatékonyságot: részben a beszámolók fogadóorientált, hatásos kialakításán keresztül, részben pedig a vezető és a controller jobb együttműködése, valamint a controller személyes kommunikációja révén.

A legfontosabb megválaszolandó kérdések:

 • Milyen elemekből áll a beszámolási rendszer?
 • Hogyan épül fel a beszámolás folyamata? Hogyan tudják a controllerek mozgásba hozni a szervezetet a beszámolókkal?
 • Milyen információs technológiák (üzleti intelligencia megoldások, dashboardok) támogatják a controller munkáját?
 • Hogyan érjük el a beszámolókkal a kívánatos hatást? Hogyan közvetítsük a lényegre törően az üzeneteket?
 • Milyen diagramokkal, táblázatokkal érdemes szemléltetni mondanivalókat különböző helyzetekben?
 • Hogyan tehetik sikeresebbé közreműködésüket a controllerek a beszámolás során?


Módszertani sajátosság

Kommunikációs tréningnap, melynek célja a beszámolás / beszámoló prezentálása során leggyakrabban előforduló kommunikációs problémák feldolgozása (kiscsoportokban, tréner segítségével), valamint a beszámolási helyzetekben jellemző konfliktusok kezelése.

Szakirodalom: Horváth Péter: Controlling, Út egy hatékony controllingrendszerhez.

1993 óta általában évente legalább egyszer elindítjuk a kurzust, amelynek során a hallgatók széles körű controlling ismereteket sajátíthatnak el az alapoktól egészen a legújabb eszközökig és módszerekig.

Indulása óta több mint 1400 szakember végezte el a tanfolyamot, akik különféle ágazatokban alkalmazzák itt szerzett tudásukat.

A Controlling Akadémia szakmán belüli elismertségét tovább növeli a képzés lezárásaként szervezett vizsga, amelyre 2003 óta van lehetősége a hallgatóknak. Sikeres vizsga esetén a hallgatók tanúsítványt kapnak.