Logo Print

A Horváth & Partners csoport adatvédelmi nyilatkozata

Bevezetés

A személyes adatok védelmére vonatkozó törvényt nagyon komolyan vesszük, és maximálisan betartjuk az adatkezelés során. Ezen a weboldalon csak olyan mértékben kérünk személyes adatokat, amennyire ez technikai okokból elengedhetetlen.

A következő nyilatkozat áttekintést ad arról, hogy miként biztosítjuk az adatvédelmet, és milyen célból, milyen jellegű adatokat kezelünk.

Mi számít személyes adatnak?

Németország adatvédelmi törvénye (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) értelmében személyes adat az, amely egy meghatározott vagy meghatározható természetes személy személyes vagy tárgyi körülményeiről ad információt. Ez lehet például név, lakcím, születési dátum, foglalkozás, bankkapcsolat vagy más érzékeny adat. A BDSG értelmében minden ilyen adat különleges védelmet élvez, s ezt a védelmet mi technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

Személyes adatok gyűjtése

Ahhoz, hogy felkeresse weboldalunkat, nincs szükségünk Öntől személyes adatra.  A BDSG értelmében teljes anonimitást élvezve mozoghat a weboldalainkon, mindössze technikailag regisztráljuk, hogy felkereste a weboldalt. A számítógépe által használt IP címet, a böngésző típusát és verzióját, a számítógép által használt operációs rendszert, a hozzáférés dátumát és időpontját valamint az Ön által előzőleg felkeresett oldalakat jegyezzük fel. Az adatokat nem lehetséges meghatározott személyhez kötni. Ezeket az adatokat csak az adatbiztonság és a webes tartalomkínálat optimalizálása céljából gyűjtjük be. Az adatokat más célból nem elemezzük, kivéve statisztikai célból, szigorúan anonim formában. Ezeket az adatokat más forrásból származó adatokkal nem kapcsoljuk össze.

A weboldalon felajánlott, e-mailben küldött hírlevél igénylését egy e célra szolgáló szoftver regisztrálja. Az adattárolás a rendszerrel kapcsolatos belső célokat, valamint statisztikai célokat szolgál. A hírlevél megnyitását regisztráljuk dátummal és időponttal, valamint a hírlevélben szereplő linkek használatát, továbbá feljegyezzük a mindenkori megnyitáshoz és az egyes kattintásokhoz tartozó e-mail címet.

Ezen túlmenően személyes adatot csak akkor rögzítünk, ha ezt önként megadja nekünk, és erre az adatra valamely jogviszony vagy hasonló viszony megalapozásához vagy végrehajtásához szükségünk van, például megrendelések, rendezvényekre való jelentkezések, kérdőíven való információkérés vagy a weboldal egyik űrlapjának kitöltése miatt.

Az adatkezeléshez szükség van az Ön jóváhagyására. Ezért az elérhetőségeinek megkérdezésekor azt is kérjük, hogy nyilatkozatban adja hozzájárulását az adatfeldolgozáshoz. Ez a hozzájárulás elektronikusan is megadható. Nagyra értékeljük, hogy a beleegyező nyilatkozat kitöltésével kinyilvánítja bizalmát irántunk. Joga van arra, hogy a jövőre vonatkozóan bármikor visszavonja a beleegyezését.

Személyes adatok tárolása, felhasználása és továbbítása

Amennyiben személyes adatot közölt velünk, akkor az általunk tárolt adatot csak a kérdései megválaszolására, az Önnel kötött szerződés végrehajtására, a technikai adminisztrációra és az e-mail hírlevelünk elküldésére használjuk fel. Joga van arra, hogy a jövőre nézve bármikor, azonnali hatállyal megtiltsa az adatainak további felhasználását.

Harmadik félnek csak akkor adjuk tovább vagy juttatjuk el más módon az Ön személyes adatait, ha erre szükség van a szerződés végrehajtása miatt – különösen ilyen a rendelési adatok továbbadása a szállítóknak vagy alvállalkozóknak – vagy könyvelés céljából. A kapott adatokat sohasem adjuk el. Joga van arra, hogy a jövőre nézve bármikor, azonnali hatállyal megtiltsa az adatainak továbbadását.

A tárolt személyes adatokat töröljük, ha Ön visszavonja beleegyezését az adatainak tárolásához, ha az adatokra már nincs szükség abból a célból, amely miatt tároltuk azokat, vagy ha az adatok tárolása más törvényi okokból nem megengedett. Ha az adatok törlése törvényi, szerződésbeli, üzleti, illetve adójogi őrzési határidők vagy okok miatt nem lehetséges, akkor a törlés helyett zároljuk az Ön adatait.

Google Analytics

Ez a weboldal Google Analytics-t használ, amely a Google Inc. (a továbbiakban Google) web-elemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie”-kat alkalmaz. Ezek olyan információcsomagok, amelyeket az Ön számítógépe tárol, és amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt. A cookie-k által előállított információt – amely arról szól, hogy ön hogyan használja ezt a weboldalt – a Google egy, az Egyesült Államokban lévő szerverre továbbítja, és ott tárolja.

Abban az esetben, ha ezen a weboldalon aktivizálva van az IP-anonimizálás, akkor az Ön IP címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térséghez tartozó más államokban előzetesen lerövidíti. A Google csak kivételes esetekben továbbítja a teljes IP címet az Egyesült Államokba, hogy aztán ott rövidítse le. A Google ezt az információt arra használja, hogy e weboldal üzemeltetőjének megbízásából elemezze, miként használja Ön ezt a weboldalt, és jelentést készít a weboldal üzemeltetője számára a weboldal felhasználásáról és az internethasználattal kapcsolatos szolgáltatásokról.

A Google Analytics keretében, az Ön böngészője által átadott IP-címet nem kapcsolják össze más adatokkal. Ön letilthatja a cookie-k tárolását a böngészője megfelelő beállításával. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja ennek a weboldalnak minden funkcióját teljes körűen kihasználni. Ezen kívül meg tudja akadályozni, hogy a Google megszerezze és feldolgozza a cookie-k által létrehozott, és az Ön weboldal-használatával összefüggő adatokat (ide értve az IP-címet is), amennyiben letölti és telepíti az alábbi linken található bővítményt (plugin) a böngészőjéhez [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Tekintettel a teljes IP-címeket használó analitikai eszközökről szóló vitára, szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy ez a weboldal  „_anonymizeIp()“ kiterjesztéssel használja a Google Analytics-t, amely így az IP-címeket csak rövidített formában dolgozza fel, tehát a személyek közvetlen azonosítása nem lehetséges.

Tájékoztatási jog és a tárolt személyes adatok módosításának joga

Önnek mindenkor joga van arra, hogy ingyen felvilágosítást kapjon az általunk Önről tárolt adatokról, és joga van arra is, hogy töröltesse/zároltassa a nem engedélyezett adatokat, illetve kijavíttassa a helytelen adatokat.

További információ

Az Ön bizalma fontos számunkra. Ezért bármikor készek vagyunk felvilágosítást adni az Ön személyes adatainak feldolgozásáról. Ha van olyan kérdése, amelyre ez az adatvédelmi nyilatkozat nem tért ki, vagy ha valamelyik részéről további információt szeretne kapni, forduljon hozzánk bármikor a következő email címen: datenschutz@horvath-partners.com.

Biztonsági figyelmeztetés

Mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatait minden technikai és szervezési lehetőség alkalmazásával úgy tároljuk, hogy az harmadik fél számára ne legyen hozzáférhető. E-mailen történő kommunikáció esetén azonban nem tudunk teljes adatbiztonságot garantálni, ezért bizalmas információ esetén postai kommunikációt javaslunk.

Stuttgart, 2011. március