Agilis transzformáció

Agilis szervezeti megoldások és agilis munkavégzés eredményes kialakítása

Ingadozó piacok, megnövekedett innovációs kényszer, digitalizáció, a vevők és dolgozók egyre nagyobb elvárásai –napjaink versenykörnyezetében sokféle elvárással kell szembenézniük a vállalatoknak. Egyre nagyobb alkalmazkodóképességre van szükség ahhoz, hogy a vállalat sikeresen igazodjon a befolyásoló tényezők módosulásához. Mindezekre a kihívásokra a mi válaszunk az agilitás. Ha agilis szervezeti megoldásokat és munkavégzést vezet be a vállalatnál, akkor ezáltal erősödik az ügyfélfókusz, javul az innovációs képesség és érezhetően felgyorsul az új termékek piacra vitele. Az agilis munkavégzési megközelítések azt jelentik, hogy jelentősen el kell térni a meglévő struktúráktól és gondolkodásmódoktól. Világos képet festünk az Ön számára arról, hogy mit jelent az agilitás, s így képes lesz megbirkózni ezzel a fajta komplexitással.

Szervezet továbbfejlesztése

Tartós vállalati sikeresség biztosítása

Megközelítésünk öt nézőpontból elemzi vállalatának működési modelljét, és így szervezeti oldalról tartósan biztosítja a vállalati sikerességet. Az agilis struktúrán keresztül a következő célokat építjük be vállalatának működésébe:

  • agilisabb, gyorsabb és eredményesebb válasz a piac változásaira,
  • a vevők még erőteljesebb fókuszba állítása,
  • új technológiák használatának erőltetése a költségek tartós csökkentése, a minőség javítása és az átláthatóság megteremtése érdekében.

Sikertényezők

Megoldások, amelyek kiállják a gyakorlat próbáját

Meggyőződésünk szerint az agilis működésre való átállás csak átfogóan történhet meg. Bebizonyosodott, hogy néhány tényezőnek kulcsszerepe van az agilitási célok elérésében, és segítenek aktívan megelőzni a kudarcot. Széles körű tapasztalatunkkal és biztos módszertan-használatunkkal támogatjuk Önt ezen az úton. S kidolgozunk egy megfelelő és az Ön vállalata számára vállalható megoldást.

Az eredményes vállalati struktúrák világosan igazodnak a stratégiai célkitűzésekhez és feltétlenül támogatják az alkalmazott vállalatirányítási megközelítést.

A hatékony szervezetek a következő jellemzőkkel írhatók le:

  • a feladatok és a felelősségek egyértelműek, nincsenek átfedések
  • lehetőség szerint rugalmas az erőforrások (fel)használása, továbbá következetesen kihasználják a szinergiákat (megosztott szolgáltatások) és a feladatvégzés kiszervezésében rejlő lehetőségeket (sourcing).

Szakmai hírlevél

Regisztráció