Új pályán a maradandó sikerért

A CFO-agenda újratervezése

A koronavírus-járvány jelentős befolyást gyakorolt a CFO-agendára és a CFO-szervezetre. Nyolc fontos fejleményt állapíthatunk meg.

1. Az új digitális stratégiában rejlő lehetőségek kiaknázása

 • Legyen prioritás a hatékonyság
 • Gondoljuk újra az összes folyamatban lévő digitalizációs kezdeményezést
 • Értékeljük újra a kezdeményezéseket, intézkedéseket az egész CFO-területen a következő szempontok alapján:
  • kvalitatív hatás a pénzügyi folyamatokra
  • a folyamatok hatékonyságának / a pozitív business case-ek számának növelése
  • meglévő folyamatok helyettesítése
 • Priorizáljuk újra a jelenlegi projektportfóliót és értékeljük újra a business case-eket, figyelembe véve a folyamatban lévő kezdeményezéseket
 • Fektessünk be új eszközökbe a pénzügyi folyamatok támogatására és tervezzük újra a releváns architektúrákat
 • Hozzuk összhangba a CFO-stratégiát a vállalati stratégiával  és a többi vállalati funkcionális terület stratégiájával

2. Az adatintegráció elősegítése és a megbízható adatkezelés fenntartása

 • Mérjük fel az érettségi szintet: tartalom, rendszerek, folyamatok valamint az irányítási megközelítés integráltsági foka szerint
 • Alakítsunk ki funkciókon átívelő adatkormányzást (data governance), szoros együttműködést  a pénzügy és a többi funkció között
 • Legyen folyamatos az adatminőség ellenőrzése és javítása, hiszen az adat a legfontosabb termelékenységi tényező
 • Alakítsunk ki megfelelő, testre szabott IT architektúrát
 • Hozzunk létre platformot belső, funkciókon átívelő adatokból, de külső adatokból is
 • Tervezzük meg az adatintegrációs roadmapet és fektessünk be modern rendszerarchitektúrákba, valamint nagyon hatékony rendszerinterfészekbe

3. A jövedelmezőség és a fizetőképesség fenntartása szigorú teljesítménymendzsmenttel

 • Vizsgáljuk meg a pénzbeszedést és a likviditás-előrejelzési folyamat érettségi szintjét az automatizálási lehetőségek szempontjából
 • Tudatosítsuk az egész szervezetben a készpénz-szemléletet
 • Fejlesszük tovább a funkcionális irányítást a fenntartható költségtranszparencia, a költségmenedzsment és az értékteremtő tényezőkre fókuszáló riportok irányába
 • Mérjük fel, milyen szinten állunk a multidimenzionális eredményesség-mérés és -irányítás terén
 • Nézzük át és frissítsük a meglévő ösztönzési rendszereket

4. Előrejelzési és szcenáriómodellezési képességek erősítése

 • Bővítsük a standard teljesítménymenedzsment folyamatokat forgatókönyvek átgondolásával, különösen a tervezésnél. Fontos döntéseknél mindig tekintsük át az alternatívákat és végezzünk kockázatelemzést
 • Részletesen vizsgáljuk meg a negatív szcenáriókat és készítsünk megfelelő intézkedési programokat éves stressztesztek lefolytatásával figyelembe véve a negatív fejleményeket
 • A forgatókönyvek ne csak a pénzügyi hatásokat tartalmazzák, de mindig foglalják magukban a megfelelő központi üzleti drivereket és intézkedéseket is, hogy szükség esetén azonnal be lehessen avatkozni
 • A szcenáriómodellezés legyen a lehető leghatékonyabb: a szimulációs modellt korszerű IT támogatással valósítsuk meg és az alapeseteket nagyrészt automatikusan generáljuk

5. A kockázatmenedzsment beépítése a teljesítménymenedzsmentbe

 • Alakítsunk ki olyan vállalati kockázatmenedzsmentet, amely minden vállalati funkcióba és folyamatba integrálva van
 • Digitalizáljuk a kockázatmenedzsment folyamatokat, hogy csökkentsük a kézi beavatkozást és növeljük az automatizálást
 • Alkalmazzuk az olyan korszerű technológiákat, mint az advanced analytics és a gépi tanulás, hogy kihasználhassuk a hatalmas adattömeg által nyújtott lehetőségeket
 • Egészítsük ki a meglévő belső adatokat külső információkkal, hogy új megfigyelésekre tehessünk szert
 • Definiáljunk olyan kulcs kockázati mutatókat (Key Risk Indicator, KRI), amelyek nagy hatással bírnak a vállalati teljesítményre
 • Vegyünk be dinamikus KRI információkat a forgatókönyv-alapú tervezési és döntéshozási folyamatokba
 • Támogassuk a kockázattudatos vállalati kultúrát

6. A beruházási stratégia átfogó újraértékelése

 • A beruházási döntések multi-dimenzionális értékelése legyen az új standard
 • Fejlesszük tovább a meglévő beruházáscontrolling megközelítésünket
 • Ellenőrizzük a CAPEX tervezési és előrejelzési folyamat pontosságát és hatékonyságát
 • Legyen kötelező a kvantitatív kockázatelemzés a beruházási döntéseknél
 • A beruházási döntéseknél mindig az összes körülményt vegyük figyelembe, és integráljuk ezeket a tervezési paraméterekbe
 • Ellenőrizzük az eszköztámogatottságot és hogy teljes körűen integráltuk-e a beruházási információkat a vállalati adatokkal
 • Ellenőrizzük a követő folyamatok integrációs szintjét a beruházásokra és az általános intézkedésekre nézve

7. Keresztfunkcionális együttműködés és irányítás elősegítése

 • A pénzügyi területet „idegközpont” és „integrátor” szerepben építsük be a Digital Target Operating modellbe (DTOM)
 • A pénzügyi funkcióra támaszkodó integrált vállalati folyamatkörnyezetet tervezzünk, hogy a releváns irányítási információkat end-to-end folyamatszemlélet alapján konszolidáljuk és összekapcsoljuk
 • Alakítsunk ki átfogó riporting és elemzési képességeket, hogy értékes meglátásokat biztosítsunk az operatív és a stratégiai irányításhoz
 • Alakítsunk ki értékteremtő információcserét a teljesítményről a pénzügy és az üzleti területek között, mert ez a fenntartható értékteremtés alapja

8. Új együttműködési és szervezeti formák kialakítása

 • Használjunk új eszközöket, mint a vezetői kommunikáció fontos (de nem egyedüli) formáit
 • Pontosítsuk több részlettel a standardokat és az irányelveket, hogy biztosítsuk a folyamatminőséget és a gyorsaságot a távmunka különböző helyzeteiben
 • Következetesen digitalizáljuk a folyamatokat és erősítsük meg a „távoli megvalósítás képességét”
 • Fejlesszük a munkatársainkat és a kompetenciáinkat összhangban a jövővel
 • Fejlesszük tovább a business partner szerepet
 • Funkciókon átívelő, end-to-end logika szerint alakítsuk át a folyamatokat
 • Honosítsunk meg újfajta (standard) kapcsolattartási formákat, hogy biztosítsuk a közös gondolkodást