Felnőttképzési tevékenységünk

Az IFUA Horváth & Partners Kft. a Nemzeti Munkaügyi Hivatal által engedélyezett felnőttképzési intézmény.

Nyilvántartásba vételi szám: E-000643/2014

Engedélyes képzéseink:

 • Vállalatirányítás informatikai támogatása SAP-val (E-000643/2014/D001)
 • Stratégiai menedzsment (E-000643/2014/D002 és E-000643/2014/D005)
 • Működésfejlesztési vezetőképzési program (E-000643/2014/D003)
 • Folyamatszemlélet és folyamatmenedzsment a szervezetekben (E-000643/2014/D004 és E-000643/2014/D006)
 • Szervezési és vezetési ismeretek – a sikeres projektszerű működés kulcstényezői (E-000643/2014/D007)
 • Prezentációk és beszámolók hatásosan (E-000643/2014/D008)
 • Teljesítményszemlélet és költségtudatosság a szervezetekben (E-000643/2014/D009)

Felnőttképzést kiegészítő tevékenység: előzetes tudásszint felmérés

Képzéseink tartalma

 • Vállalatirányítás informatikai támogatása SAP-val (E-000643/2014/D001)
  A képzésen a résztvevő megismeri napjaink egyik legelterjedtebb, a vállalatok és szervezetek irányítását támogató informatikai eszköznek, az SAP-nak a felépítését, működési elveit, működésintegrációs funkcióit.
 • Stratégiai menedzsment (E-000643/2014/D002 és E-000643/2014/D005)
  A képzésen a résztvevő megismeri a stratégiai elemzés, stratégiaalkotás eszközrendszerét és felkészültté válik a vezetők ezirányú munkájának támogatására.
 • Működésfejlesztési vezetőképzési program (E-000643/2014/D003)
  A képzésen a résztvevő megismeri a szervezetek sikeres irányításának sajátosságait, sikertényezőit, így erősödnek vezetői kompetenciái.
 • Folyamatszemlélet és folyamatmenedzsment a szervezetekben (E-000643/2014/D004 és E-000643/2014/D006) 
  A képzésen a résztvevő megismeri a folyamati teljesítmény fejlesztésének eszközrendszerét és felkészültté válik annak alkalmazására a napi munkavégzés során.
 • Szervezési és vezetési ismeretek – a sikeres projektszerű működés kulcstényezői (E-000643/2014/D007)
  A képzésen a résztvevő megismeri az ad-hoc teamek és projektek működésének,  és irányításának sajátosságait, így felkészültté válik a projektmunkában való közreműködésre.
 • Prezentációk és beszámolók hatásosan (E-000643/2014/D008)
  A képzésen a résztvevő megismeri a hatásos beszámolók és prezentációk formai és tartalmi követelményeit.
 • Teljesítményszemlélet és költségtudatosság a szervezetekben (E-000643/2014/D009)
  A képzésen a résztvevő megismeri a szervezetek teljesítményszemléletű működésének alapelveit, és erősödik a költségtudatossága.


Helyszín és időpontok

Képzéseinket kihelyezett formában, ügyfeleinkkel előzetesen egyeztetett helyszínen és időpontban rendezzük meg.

Tájékoztatás, ügyfélszolgálat és panaszkezelés

Az IFUA számára az egyik legfontosabb érték az elégedett Ügyfél. Ez nem csak azt jelenti, hogy magas minőségű szolgáltatást nyújtunk a már meglévő üzleti területeken, hanem küldetésünknek tartjuk, hogy folyamatosan továbbfejlesszük szolgáltatásainkat és elébe menjünk Ügyfeleink jövőben várható problémáinak.

Vezetőink folyamatosan figyelemmel kísérik és értékelik a felnőttképzésre vonatkozó jogszabályi követelményeket, a vevői elvárásokat, valamint azok változásait, és ezek alapján meghatározzák a minőségi követelményeket.

Igény esetén kihelyezett vállalati formában is megrendezzük képzéseinket. Érdeklődni az ügyfélszolgálatunk elérhetőségeinken lehet az ügyfélszolgálati időben.

Az intézmény információs és ügyfélszolgálati rendje

Az ügyfelek tájékoztatása az alábbi csatornákon keresztül történik:

 • honlapunkon keresztül: www.horvath-partners.com címen;
 • rendszeresen kiküldött hírlevelekből;
 • személyes megbeszélések keretein belül (tárgyalás, meeting, akvizíció, ügyféltalálkozó, konferencia, szeminárium).

Oktatóink munkanapokon több csatornán is a résztvevők rendelkezésére állnak: vezetékes és mobiltelefonszámuk, valamint e-mail címük publikus, ezeken folyamatosan kapcsolatot tartanak a résztvevőkkel.

Oktatási asszisztenseink mind telefonon, mind e-mailen keresztül tájékoztatással szolgálnak, vagy az irodában személyesen is - munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között.

Ügyfélszolgálat működése

Cím: 1117 Budapest, Buda-part tér 2.
Telefonszám: (1) 382-8823, (1) 382-8833
Elektronikus levelezési cím: ifuaoktatasszervezes@horvath-partners.com
Weblapcím: www.horvath-partners.com

Ügyfélszolgálati idő  

Hétfő:       9.00-17.00
Kedd:        9.00-17.00
Szerda:      9.00-17.00
Csütörtök: 9.00-17.00
Péntek:     9.00-17.00

Az intézmény panaszkezelési rendje

Minden munkatársunk komoly figyelmet fordít a szolgáltatás során felmerülő vevői észrevételekre, igényekre és azok teljesítésére. Probléma észlelésekor azonnal intézkedést hozunk a kijavításra és megkezdjük a hibajavítást. Panasz esetén kérjük észrevételét, álláspontját írásban rögzítse és küldje meg számunkra. Cégünktől 5 munkanapon belül visszajelzést kap írásban a jelzett panasz / észrevétel kezelését illetően. Amennyiben a probléma elintézése nem felel meg az elképzeléseinek, lehetősége van fellebbezni. A fellebbezés intézése 3 munkanapon belül, írásban történik.