Logo Print

Tanácsadási filozófiánk

Vállalatirányítás és teljesítményoptimalizálás

A Horváth & Partners csoport szakértő a vállalatirányítás és a teljesítményoptimalizálás területén. Az ügyfeleink stratégiai és operatív céljainak megfelelően tervezünk és vezetünk be folyamatokat és rendszereket, hogy eredményorientáltan működjenek. A teljesítményoptimalizálást szolgáló megoldásaink a növekedési lehetőségek feltárásával és az erőforrás-felhasználás hatékonyabbá tételével teszik eredményesebbé a vállalatokat.

Mind a szervezet egészére, mind az egyes üzleti területekre kidolgozunk koncepciókat és megoldásokat: stratégia és innováció, szervezet és folyamatok, értékesítés, működés (operáció), beszerzés és logisztika, HR, controlling, pénzügyek, IT. Otthonosan mozgunk ipari, kereskedelmi és szolgáltató nagyvállalatoknál, középvállalatoknál valamint a közszférában működő szervezeteknél is.

Változás- és eredményorientált hozzáállás

Olyan projekteket hajtunk végre ügyfeleinkkel közösen, amelyek tartós hasznot hoznak. Ezért az üzleti koncepció kialakításától kezdve, annak folyamatokba és rendszerekbe való átültetéséig támogatjuk ügyfeleinket.

Tanácsadási munkánk az ügyfeleinkkel való intenzív, partneri együttműködésen alapul. Fair, csapatorientált és mindig az eredményeket szem előtt tartó kapcsolatunknak köszönhető, hogy megoldásaink működőképesek, és az ügyfeleink elfogadják azokat. Testre szabott képzéseink garantálják, hogy minden munkatárs hamar átlássa az új koncepciókat és működtetni tudja a megváltozott folyamatokat.

Koncepció kialakítása

Az ügyfeleink számára az hozza a lehető legnagyobb hasznot, ha a kialakított koncepció jobb rendszereket és gördülékenyebb munkát hoz a mindennapokba. Ehhez a legtöbbször olyan szakmai koncepcióra van szükség, amely a gyakorlatban már bevált megoldásokat innovatív, az adott vállalatra szabott ötletekkel kapcsolja össze.

Mi gyakorlati tudásunkkal, a specifikus ágazati követelmények ismeretével és számos hasonló projekten szerzett tapasztalatunkkal járulunk hozzá a szakmai koncepcióhoz. Ügyfeleink szakembereivel - akik behatóan ismerik saját vállalatuk folyamatait és struktúráit – közösen alkotunk egy projekt teamet, amely így minden szükséges képességgel rendelkezik a koncepció kidolgozásához.

Megvalósítás

Már a koncepció kialakítása közben kiderül, hogy milyen költségek mellett lehet a koncepciót folyamatokba, szervezetekbe vagy IT-rendszerekbe átültetni. Ügyfeleink kérésének megfelelően vagy a megvalósítható koncepciót dolgozzuk ki, vagy vállaljuk annak megvalósítását is. Ezáltal ügyfelünk egyetlen forrásból tesz szert a megoldásra, és abban is biztos lehet, hogy a koncepció a gyakorlatban is beválik.

Változáskezelés

A legjobb koncepció és a leghatékonyabb megvalósítás is csak akkor hozza meg a kívánt hatást, ha a folyamatokban és a rendszerekben történt változásokat a munkatársak megértik, elfogadják, és azoknak megfelelően dolgoznak. Ezért a változáskezelés elengedhetetlen része a Horváth & Partners csoport szakértelmének.

A Horváth & Partners változáskezelési módszertana adja meg a kereteket az átalakítások támogatásához (lásd az ábrát). A változási célok – bevonás, ösztönzés, képessé tétel, megszilárdítás – elérését a mindenre kiterjedő eszközkészletünk biztosítja. Így az ötletből tartós átalakulás lesz.

Tanácsadóink többéves tapasztalattal rendelkeznek változtatási projektek levezetésében, így az Önök kompetens partnerei lehetnek a tartós változások irányításában és végrehajtásában. A különböző szakértőket tömörítő teamekben a szakmai tanácsadást ötvözzük a változáskezeléssel. Tanácsadóink alkalmazkodnak a különböző helyzetekhez, ami növeli a készséget a változtatásra és segít leküzdeni az ellenállást. A „kemény” és a „puha” kompetenciákat kombináljuk, és a helyzetnek megfelelően használjuk.

Az Önök vállalatának speciális kihívásait és igényeit szem előtt tartva járunk el, tekintetbe véve a konkrét változtatási igényeket csakúgy, mint a vállalat méretét.

Steering Business Successfully. Watch our Story.