Pénzügyi és stratégiai ismeretek HR-eseknek

A képzés célja

Képzési programunk célja a HR támogatása abban, hogy a felsővezetés elismert és befolyásos partnerévé váljon. A HR-vezetőnek / HR-szakértőnek értenie kell azokat üzleti kihívásokat, amelyekkel a CEO és a CFO szembesül; csak így válhat olyan belső tanácsadóvá, aki tevékenységével értéket teremt a felsővezetők számára. Ehhez értenie kell az üzleti működés logikáját, a stratégiai kihívásokat és ismernie kell a vállalati teljesítményt befolyásoló kulcstényezőket.

Képzésünket azoknak a HR-vezetőknek és HR munkatársaknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni a stratégiai összefüggéseket, valamint a piac és a verseny által a vállalatirányítással szemben támasztott követelményeket.

Regisztráció

Cím Helyszín Időpont

Tematika

 • Stakeholderek (kiemelten munkavállalók, menedzsment) szerepe a vállalatirányításban
 • Alapvető pénzügyi beszámolók (mérleg, eredménykimutatás, cash-flow), azok összefüggései
 • HR-releváns tételek a beszámolókban
 • Pénzügyi elemzés, kulcsmutatók (ROS, ROE, ROA, stb.)
 • Stratégiaalkotási módszertanok, stratégia humán oldali támogatása
 • Jövőbeli piaci vonzerő beazonosítása (vevő, termék, piac)
 • Funkcionális stratégiák kidolgozása (termelési, termékfejlesztési, beruházási területeken)
 • Stratégiai akciók, projektek személyügyi vonzatai
 • Rövid távú tervezés (árbevétel- és költségtervek elkészítése, eredménykimutatás összeállítása, likviditástervezés, finanszírozás)
 • Piaci információk megszerzése és elemzése
 • Versenytársakkal szembeni taktika kidolgozása (versenyzés vs. együttműködés)
 • Ajánlatok kidolgozása (ár, szállítási határidő, fizetési határidő)
 • Stratégiai és üzletfejlesztési kompetenciák

Eredmény

A képzéssel Ön az alábbi szituációkban szerez jártasságot, gyakorlati tapasztalatokat:

 • Stratégiai döntések meghozatala komplex környezetben
 • A döntéshozatali folyamat kritikus tényezőinek beazonosítása HR szempontból
 • A döntések pénzügyi és nem pénzügyi mutatókra gyakorolt hatásai, a döntések visszatükröződése a vállalati pénzügyi kimutatásokban
 • Stratégiaalkotás és -értékelés piaci versenyhelyzetben. Stratégiai célok és lehetőségek tudatos mérlegelése, személyügyi következmények átlátása. A célok elérését biztosító akciók számszerűsítési módszertanának elsajátítása

Módszertan

Az üzleti szimulációs tréningen vállalatok versenyeznek egymással, a munka 3-4 fős csapatokban folyik.

Részvételi információk

Részvételi díj

209.000 Ft + áfa/fő

Időtartam

2 nap

Jelentkezési határidő

2021. október 1.

Szervezési feltételek

A képzés helyszínéről a visszaigazolásban tudunk tájékoztatást adni, mert a létszám függvényében kerül kiválasztásra.

Az esetleges program- és időpontváltoztatás jogát a hivatalos visszaigazolásig fenntartjuk.

A részvételi díj tartalmazza a tananyag, a szünetekben a frissítők és az ebéd költségét.

Kapcsolat

Telefon: +36 1 382 8888
Email: ifuaoktatasszervezes@horvath-partners.com

Pénzügyi feltételek, lemondás

 1. A rendezvényen a részvétel feltétele a részvételi díj előzetes kiegyenlítése. A visszaigazolással egyidőben előlegbekérőt küldünk.
 2. A jelentkező esetleges visszalépési szándékát kizárólag írásban jelezheti felénk a jelentkezes@horvath-partners.com címre küldött e-mailben. Telefonos vagy egyéb szóbeli lemondásokat nem áll módunkban elfogadni.
 3. Lemondási határidő: legkésőbb a képzés napja előtti 5. munkanapon 10:00 óráig bezárólag. Ebben az esetben a teljes részvételi díj visszafizetésre kerül. Ezt követően nem áll módunkban elfogadni a lemondást.
 4. A kifizetett részvételi díj szükség esetén más személyre is átruházható.
 5. A lemondási határidő utáni regisztráció esetén lemondásra nincs lehetőség.
 6. Az elektronikus jelentkezés megrendelésnek minősül, ezért utólagos reklamációkat a lemondási határidő után nem áll módunkban elfogadni. Ha a lemondási határidőig nem érkezett be írásbeli lemondás, ki kell fizetni a teljes részvételi díjat a rendezvénytől való távolmaradás vagy a díjbekérő kifizetésének elmulasztása esetén is, mivel a szervezés és előkészítés során részvételével számoltunk.

Szakmai hírlevél

Regisztráció