White Paper

Nyomás alatt a vállalati treasury-k

Az IFUA Horváth vállalati treasury felmérésének eredményei

A kockázati kontrollfunkciók viszonylag alacsony hangsúlyt kapnak az itthoni vállalatoknál, a treasury-k digitalizációja pedig még korai fázisúnak tekinthető. Egyebek mellett ez derült ki az IFUA Horváth közép- és nagyvállalati ügyfélkörében 2021 nyarán végzett felmérésből, amellyel a vállalati treasury tevékenység funkcionális, szervezeti, folyamati és digitális érettségéről igyekeztünk képet kapni.

A felmérés elkészítését három ok miatt tartottuk időszerűnek.

1. Piaci változások: Az utóbbi 1-2 év jelentős pénzpiaci változásokat hozott, amelyek új kihívások elé állítják a nemzetközi piacokon aktív vagy jelentős külső forrásokkal működő vállalatokat.

 • A forint elhagyta a 2014 és 2019 közötti időszak nagy részét jellemző szűk, euróval szembeni 300-330 forintos árfolyamsávját, és az elmúlt két évben nagy kilengések mellett 10-15%-kal leértékelődött az európai közös devizához viszonyítva.
 • Az élénkülő inflációra reagálva a világ vezető jegybankjai és a magyar jegybank is monetáris kondíciók szigorításával reagált. Ennek előbb-utóbb az emelkedő hitelkamatokon keresztül a vállalati finanszírozásban is érezhető hatása lesz.
 • A nyersanyagok és energiahordozók árában nagyon jelentős mozgásokat láttunk az elmúlt évben. Ezek a folyamatok sok hazai vállalatnál is elindítják a korábban „nem scope”-nak tekintett tömegárukockázat-fedezésre való felkészülést.  

2. Digitalizáció: A vállalati működésben is egyre markánsabb digitalizációs trend a treasury területet sem hagyja érintetlenül.

 • A PSD2 európai uniós irányelv hozta open banking környezet számos területen új digitális megoldások előtt nyitja meg az utat, a devizakonverziók hatékony lebonyolításától kezdve a különböző bankszámlákon elérhető vállalati likviditás „poolozásán” át, az elszámolási és konfirmációs folyamatok teljes automatizálásáig. 
 • A vezetői dashboardokba integrálható valós idejű adatok jelentősen javíthatják a vállalati likviditással, a deviza-, kamat- vagy nyersanyag-kitettséggel kapcsolatos felsővezetői transzparenciát, és segíthetik a gyors döntéshozatalt.
 • Az integrált vállalatirányítási rendszerek és a fejlett adatelemzési módszerek a különböző devizákban elérhető likviditás és finanszírozás pontos tervezésében is megoldást képesek nyújtani, aminek jelentősége az emelkedő kamatokkal jellemezhető piaci környezetben ismét felértékelődik.  

3. Covid 19 hatások: A járvány két oldalról is felgyorsította a fejlett vállalati treasury-k adaptációját:

 • A járvány sok iparágban drasztikusan átrajzolta a piaci viszonyokat, és ez a vállalati működés gyors újratervezését, a pénzügyi folyamatok rugalmas átalakítását, a rendelkezésre álló likviditás átcsoportosítását kívánta meg, amelyekben kulcsszerep jutott a treasury-knek. 
 • A home office, a decentralizált működés előtérbe hozta a vállalati treasury-k működési és kiber-biztonsági kérdéseit. Az ezen kihívásokra adott, kényszer szülte alkalmazkodási megoldások azonban a treasury folyamatok harmonizációját és potenciális integrációját tudja elhozni középtávon.   

Mindezen tényezők, az említett piaci és működési környezetben tapasztalható változások sok vállalatvezető figyelmét irányították ismét a kockázatkezelési kihívásokra, a nagy amplitúdójú piaci hatások kisimításának szükségességére, a finanszírozási költségek menedzselésére, vagy a treasury folyamatok digitalizációjában rejlő potenciál kiaknázására. 

Bár felmérésünk nem reprezentatív mintavétel alapján készült, és közvetlen módon nem hasonlítható össze sem historikus adatokkal, sem más országok vagy régiók tapasztalataival, néhány általános megállapítás a felmért vállalati körre megfogalmazható, és azok érvényessége a peer-group-ra is feltételezhető.

 • A felmérésben résztvevő vállalatok mindegyikében a likviditás előrejelzését, tervezését, a cash- és bankszámla-menedzsmentet valamint a fizetésforgalom lebonyolítását tekintik a treasury elsődleges feladatának. Minimális a szerepe a direkt profitszerzési célú aktív piaci pozícionálásnak, azaz a spekulációnak. 
 • A válaszolók 40%-a úgy nyilatkozott, hogy nincs önálló dedikált treasury a szervezetükben.
 • A résztvevő vállalatok legnagyobb piaci kockázatnak a devizakitettséget tekintik, annak fedezésére szinte minden vállalat gondot fordít. A kamatláb- és hitelkockázat kezelésére már csak egy szűkebb kör, a válaszadók háromnegyede, kétharmada törekszik. Tömegárukockázat-kezelést pedig a megkérdezett vállalatoknak kevesebb mint ötöde végez.
 • A kockázatkezelési instrumentumokat tekintve a vállalatok meglehetősen konzervatívak, a spot és határidős devizaügyleteken túl sem az opciós devizaügyleteknek, sem a kamat-derivatíváknak, sem a tömegáru fedezésére szolgáló commodity derivatíváknak nincs jelentős felhasználói táboruk, és a legtöbb vállalatnál nem is tervezik azok bevezetését.    
 • Mind a treasury szervezeti megoldások mind a folyamatba épített kontrollpontok relatíve hiányos volta arra enged következtetni, hogy a kockázati kontrollfunkciók viszonylag alacsony hangsúlyt kapnak a megkérdezett vállalatok körében.
 • A banki kapcsolatok kiválasztásában a hitelek árazása, elérhetősége és a banki ügyintézővel kialakított személyes kapcsolat a legfontosabb szempont. 
 • A megkérdezett vállalati kör treasury-jeinek digitalizációja még korai fázisúnak tekinthető. A vállalatok alig több mint negyede használ deviza-ügyletkötési platformot, és egyik megkérdezett vállalat treasury területe sem alkalmaz robotizált folyamatokat, vizualizációs eszközöket, mesterségesintelligencia- megoldásokat, vagy blockchain technológiát.

Szerzők:
Földi Balázs, senior expert
Kupás Zoltán, tanácsadó 

Ha szeretné az IFUA Horváth vállalati treasury felmérés 2021 részletes elemzését megtekinteni, kérjük írjon a következő e-mail címre: diana.lekly@horvath-partners.com a következő adatok megadásával: név, email cím, cég, beosztás.