Declaratia de confidentialitate a Grupului Horváth

Grupul Horváth (denumit in continuare „Horváth” sau „noi”) va invita cu entuziasm pe site-urile sale web1. In cadrul grupului tratam cu maxima seriozitate protectia datelor dvs. cu caracter personal in timpul prelucrarii acestora, respectand prevederile legale aplicabile privind protectia datelor.

Prezenta declaratie va ofera (veti fi denumit in continuare si „client”, „parte vizata” sau „utilizator”) o privire de ansamblu asupra modului in care garantam aceasta protectie si asupra tipului de date colectate si a scopului colectarii acestora.

1 Următoarele site-uri web aparțin Grupului Horváth: www.horvath-partners.com, www.horvath-partners.at, www.horvath-partners.ch, www.horvath-partners.itwww.horvath-partners.ae, www.horvath.sawww.horvath-partners.dkwww.horvath.cnhttps://www.horvath-usa.com

I. Numele si adresele operatorilor

Operatorii conform Regulamentului general UE privind protectia datelor (denumit in continuare „GDPR“) si a altor legi nationale privind protectia datelor (in Germania: Legea federala privind protectia datelor denumita in continuare „BDSG”) valabile in statele membre, precum si in sensul altor prevederi privind protectia datelor sunt:

Operator principal

Horváth AG
Rotebühlstraße 100
70178 Stuttgart, Germany
Telefon: +49 711 66919-0
E-Mail: info@horvath-partners.com

Puteti gasi aici date de contact detaliate referitoare la alte intreprinderi din cadrul Grupului Horváth, in momentul in care dati clic pe societatea respectiva:

II. Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor

Grant Thornton AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Sebastian Barg
Johannstraße 39
40476 Düsseldorf
Telefon: +49 211 95248548

Il puteti contacta pe responsabilul nostru cu protectia datelor la adresa dataprotection@horvath-partners.com sau la adresa noastra postala (punctul I.) adaugand „Datenschutzbeauftragter” [Responsabil cu protectia datelor].

III. Notiuni si definitii

Notiunile si definitiile sunt stabilite in conformitate cu GDPR, BDSG si alte prevederi din legislatia privind protectia datelor. Se aplica in special notiunile definite la art. 4 si art. 9 GDPR.

IV. Principii generale si drepturi ale persoanelor vizate

1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucram datele dvs. cu caracter personal numai in scopul descris mai jos, in masura in care prelucrarea este necesara pentru punerea la dispozitie a serviciilor noastre online si pe web, inclusiv a paginilor de internet functionale:

 • utilizatorii site-urilor noastre web, clienti, persoane interesate, candidati, participanti la evenimente (online)
 • conferinte, reuniuni de specialitate, descarcarea publicatiilor, buletine informative, cereri de contact, participari la studii, evaluari
 • in cazul statutului de membru, pentru alte evenimente, comenzi online

2. Temeiuri juridice

In cazul in care datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimtamantului persoanei vizate, articolul 6 alineatul 1 litera a din GDPR reprezinta temeiul juridic pentru prelucrare.

In cazul in care se prelucreaza date cu caracter personal in vederea executarii unui contract la care persoana vizata este parte, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 litera b GDPR; acest lucru se aplica, de asemenea, prelucrarii necesare pentru indeplinirea masurilor precontractuale.

In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuata pentru indeplinirea unei obligatii legale la care suntem supusi, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 litera c din GDPR.

In cazul in care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesara prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 litera d din GDPR.

In cazul in care prelucrarea este efectuata pentru a proteja interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terte parti, iar interesele, drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate nu prevaleaza, temeiul juridic al prelucrarii este art. 6 alin. 1 litera f din GDPR.

3. Posibili destinatari ai datelor cu caracter personal

Pentru a furniza serviciile noastre oferite pe web si online, precum si pentru furnizarea generala a serviciilor noastre, folosim uneori furnizori de servicii IT, dezvoltatori IT, consultanti externi, respectiv furnizori de servicii de tip cloud sau de arhivare, care pot actiona in numele nostru si conform instructiunilor in decursul furnizarii serviciilor lor (asa-numite persoane imputernicite de operator). Acesti furnizori de servicii pot primi date cu caracter personal sau pot intra in contact cu date cu caracter personal in decursul furnizarii serviciului respectiv si constituie parti terte sau destinatari conform GDPR.

Intr-un astfel de caz, ne asiguram ca furnizorii nostri de servicii iau masuri de securitate suficiente, ca exista masuri tehnice si organizatorice adecvate si ca operatiunile de prelucrare sunt efectuate astfel incat sa respecte dispozitiile relevante privind protectia datelor si sa asigure protectia drepturilor persoanelor vizate (a se vedea articolul 28 din GDPR).

Pe langa aceasta, prelucram datele dvs. cu caracter personal in cadrul diferitelor departamente Horváth care sunt implicate in desfasurarea proceselor comerciale respective; de asemenea, in masura in care este permis, prelucram date in afara executarii activitatii comerciale in scopuri promotionale. In plus, este posibil sa fim obligati prin lege sa punem datele colectate de noi la dispozitia autoritatilor publice (de exemplu autoritatilor fiscale, birourilor de cercetare penala de stat, autoritatilor de asigurari sociale). In masura in care acest lucru este permis din punct de vedere legal, prelucram date cu caracter personal cu partenerii de cooperare, sponsorii si participantii la conferinte de afaceri.

4. Prelucrarea datelor cu caracter personal in tari terte

In principiu, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate in Uniunea Europeana (denumita in continuare „UE”) sau in Spatiul Economic European (denumit in continuare „SEE”). Doar in cazuri exceptionale (de exemplu in legatura cu implicarea furnizorilor de servicii pentru furnizarea de servicii de analiza web sau pentru transferul de date cu caracter personal in cadrul Horváth) informatiile pot fi transferate in tari terte. Tarile terte sunt tari din afara UE si/sau SEE, in care nu se poate presupune ca exista un nivel adecvat de protectie a datelor in conformitate cu cerintele europene.

In masura in care informatiile transmise includ, de asemenea, date cu caracter personal si nu sunt transmise sub forma de pseudonim sau anonimat, inainte de o astfel de transmitere ne asiguram ca in respectiva tara terta sau la respectivul destinatar din tara terta este garantat un nivel adecvat de protectie a datelor. Acest lucru poate rezulta dintr-o asa-numita „decizie privind caracterul adecvat” a Comisiei Europene sau poate fi asigurat prin utilizarea asa-numitelor „clauze contractuale standard ale UE”.

5. Stergerea datelor si durata de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt sterse in cazul in care nu mai sunt necesare pentru scopurile de prelucrare sau in cazul in care nu se mai aplica temeiul juridic pentru stocare. In loc sa fie sterse, datele pot fi stocate sub restrictie de prelucrare daca acest lucru este prevazut de legiuitorul european sau national in regulamente, legi sau alte dispozitii ale Uniunii, in special in urmatoarele exemple:

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale de pastrare (de exemplu Codul fiscal german (art. 147 AO) sau Codul comercial german (art. 257 HGB), in prezent intre 6 si 10 ani), si/sau
 • in cazul in care exista interese legitime de stocare a datelor (de exemplu pe parcursul perioadelor de prescriptie in scopul unei posibile aparari juridice (art. 195 si urmatoarele BGB [Codul civil german], in prezent intre 3 si 30 de ani).

Datele vor fi sterse cel tarziu la expirarea unei perioade de stocare prevazute de standardele mentionate mai sus, cu exceptia cazului in care este necesara o stocare ulterioara din partea noastra si exista un temei juridic in acest sens.

6. Categorii de date

In ceea ce priveste tipul de date cu caracter personal vizate distingem, in esenta, urmatoarele categorii:

a) Date de baza: Datele de baza sunt date despre compania dvs. si/sau persoana dvs. pe care ni le furnizati dvs. Acestea includ in special denumirea companiei dvs., numele, prenumele, numele de familie, adresa de e-mail si numarul de telefon.

b) Date despre evenimente si marketing: Acestea sunt date pe care le primim de la dvs. de exemplu in cadrul webinarelor, evenimentelor (online), targurilor, studiilor, conferintelor si evenimentelor de specialitate. Aici sunt incluse printre altele fisiere meta si fisiere jurnal, adrese IP si ID-uri de sesiune.

c) Fisiere meta si fisiere-jurnal: Fisierele meta si fisierele-jurnal includ, de exemplu, adrese IP, ID-uri de sesiune, tipuri de browser, detalii despre sistemul de operare si ora solicitarii.

7. Drepturi ale persoanelor vizate

GDPR acorda anumite drepturi persoanelor vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal (asa-numitele drepturi ale persoanelor vizate, in special articolele 12-22 din GDPR). Daca doriti sa faceti uz de unul sau mai multe dintre aceste drepturi enumerate mai jos, ne puteti contacta in orice moment. In calitate de persoana vizata, aveti in special urmatoarele drepturi:

a) Dreptul la informare conform art. 15 GDPR

Puteti solicita operatorului sa va informeze daca si in ce masura datele cu caracter personal care va privesc au fost sau sunt prelucrate.

b) Dreptul la rectificare conform art. 16 GDPR

Aveti dreptul la rectificare si/sau completare fata de operator in cazul in care datele cu caracter personal prelucrate care va privesc sunt inexacte sau incomplete. Operatorul efectueaza rectificarea fara intarziere.

c) Dreptul la stergere conform art. 17 GDPR

Puteti solicita operatorului sa stearga fara intarziere datele cu caracter personal care va privesc, iar operatorul este obligat sa stearga aceste date fara intarziere, cu exceptia cazului in care se aplica una dintre exceptiile prevazute in GDPR sau a cazului in care alte obligatii legale de pastrare il obliga pe operator sa pastreze datele in cauza.

d) Dreptul la limitarea prelucrarii conform art. 18 GDPR

In conditiile reglementate in GDPR puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc.

e) Dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 GDPR

Aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care le-ati furnizat operatorului si a caror prelucrare se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract cu dvs. (de exemplu inclusiv pe baza demersurilor prealabile incheierii unui contract solicitate de persoana vizata, art. 6 alin. 1 lit. b alt. 2 GDPR) intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat. In plus, aveti dreptul, in conditiile reglementate in GDPR, de a transfera aceste date catre un alt operator fara ca operatorul caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal sa va impiedice. In vederea exercitarii acestui drept aveti, de asemenea, dreptul ca datele cu caracter personal care va privesc sa fie transferate direct de la un operator la alt operator, in masura in care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertatile si drepturile altor persoane nu trebuie sa fie afectate de acest lucru.

f) Dreptul la opozitie conform art. 21 GDPR

Aveti dreptul de a va opune in orice moment, din motive legate de situatia dvs. particulara, prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc si care este efectuata in temeiul articolului 6 alin. 1 litera e sau f din GDPR; acest lucru se aplica, de asemenea, crearii de profiluri bazate pe aceste dispozitii. In cazul in care datele cu caracter personal care va privesc sunt prelucrate in scopuri de marketing direct, aveti dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc in scopul unui astfel de marketing; acest lucru este valabil si pentru crearea de profiluri, in masura in care este legata de un astfel de marketing direct. In cazul unei opozitii, datele cu caracter personal care va privesc nu vor mai fi prelucrate in aceste scopuri.

g) Dreptul la revocarea unui consimtamant conform art. 7 alin. 3 GDPR

Aveti dreptul de a va revoca in orice moment declaratia de consimtamant in conformitate cu legislatia privind protectia datelor. Revocarea consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului pana la momentul revocarii.

Acest lucru este valabil si pentru revocarea declaratiilor de consimtamant care ne-au fost date inainte de intrarea in vigoare a GDPR, adica inainte de 25 mai 2018. Va puteti revoca consimtamantul in orice moment aici.­­­­

h) Dreptul de a depune plangere conform art. 77 GDPR

In cazul suspectarii sau comiterii unor incalcari ale reglementarilor privind protectia datelor, aveti dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere a protectiei datelor, in special in statul membru in care se afla resedinta dvs. principala, locul dvs. de munca sau locul in care se suspecteaza ca a avut loc incalcarea. Dreptul de a depune plangere nu afecteaza alte cai de atac administrative sau judiciare.

Autoritatea noastra competenta de supraveghere a protectiei datelor pentru operatorul principal (a se vedea punctul I.) este:

Responsabilul pentru protectia datelor si libertatea de informare al landului Baden-Württemberg

Dr. Stefan Brink
Adresa de domiciliu: Königstrasse 10a, 70173 Stuttgart
Adresa postala: 10 29 32, 70025 Stuttgart
Centrala telefonica: 0711 61 55 41 0
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Cu toate acestea, puteti, de asemenea, sa depuneti plangerea dvs. la orice alta autoritate de supraveghere. Puteti gasi datele de contact ale altor autoritati de supraveghere a protectiei datelor la urmatorul link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

8. Nicio obligatie de a furniza date cu caracter personal

Nu conditionam incheierea de contracte sau oferirea serviciilor noastre online de faptul ca ne furnizati in prealabil date cu caracter personal. In calitate de client, parte interesata, vizitator al site-ului web, candidat sau alt participant, nu exista nicio obligatie legala sau contractuala de a ne furniza datele dvs. cu caracter personal; cu toate acestea, este posibil sa nu putem furniza anumite servicii decat intr-o masura limitata sau deloc daca nu ne furnizati datele necesare.

V. Colectarea datelor prin utilizarea informationala a site-urilor noastre web

1. Descrierea si amploarea prelucrarii datelor

De fiecare data cand accesati site-ul nostru web, sistemele noastre inregistreaza automat date si informatii din sistemul informatic al computerului de pe care accesati site-ul. Sunt prelucrate urmatoarele fisiere-jurnal:

 • tipul si versiunea browser-ului
 • sistemul de operare utilizat
 • URL de referinta
 • numele de gazda al computerului care acceseaza site-ul
 • data si ora solicitarii serverului
 • adresele IP pentru jurnal backend, interdictie IP si jurnal Domainfactory

Informatii privind prelucrarea altor fisiere meta si fisiere-jurnal prin utilizarea, de exemplu, a Google Analytics, YouTube, Google Maps sau a canalelor noastre de social media etc. pot fi gasite incepand cu punctul IX.

Aceste date nu sunt alaturate altor surse de date.

2. Scopul si temeiul juridic al prelucrarii datelor

Stocarea temporara a adresei IP si, daca este cazul, a altor fisiere-jurnal de catre sisteme de fiecare data cand sunt accesate paginile noastre web este necesara pentru a permite accesarea paginilor web de catre computerul dvs. Acest lucru este necesar pentru directionarea comunicarilor intre utilizator si serviciul nostru web si/sau online sau pentru utilizarea serviciului nostru web si/sau online. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare a datelor - adica pe durata vizitei dvs. pe site-ul web - este reprezentat de art. 6 alin. 1 lit. b respectiv f GDPR si art. 169 TKG [Legea (germana) privind telecomunicatiile].

Adresa IP si fisierele-jurnal sunt prelucrate si stocate dincolo de procesul de comunicare in scopul asigurarii functionalitatii serviciilor noastre web si online, in scopul optimizarii acestor servicii si al asigurarii securitatii sistemelor noastre de tehnologie a informatiei. Temeiul juridic pentru stocarea adresei IP in aceste scopuri dincolo de procesul de comunicare este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR sau art. 109 TKG.

3. Durata stocarii

Datele sunt stocate cata vreme sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus mentionate. In cazul inregistrarii datelor pentru punerea la dispozitie a paginilor web, aceasta se intampla atunci cand respectiva sesiune – adica vizitarea site-ului web – s-a incheiat. Stocarea suplimentara a fisierelor-jurnal, inclusiv a adresei IP, in scopul securitatii sistemului si al optimizarii serviciilor noastre web si online, are loc pentru o perioada maxima de sapte zile de la incheierea accesarii paginii de catre utilizator.

4. Posibilitatea de opozitie

Colectarea fisierelor-jurnal pentru punerea la dispozitie a site-urilor noastre web, inclusiv stocarea acestora in limitele mentionate mai sus, este absolut necesara pentru functionarea site-urilor web si a functiilor individuale stocate pe acestea. Prin urmare, nu exista nicio posibilitate de opozitie din partea utilizatorului site-urilor web. Acest lucru nu se aplica in cazul prelucrarii fisierelor-jurnal in scopuri de analiza. In acest caz, posibilitatea de opozitie - in functie de instrumentele de analiza web utilizate si de tipul de analiza a datelor (personale / anonime / pseudonime) - este reglementata de punctul IV. 7. f) din prezenta Declaratie de confidentialitate.

VI. Contact prin email si formular de contact

1. Descrierea si amploarea prelucrarii datelor

Pentru a ne contacta, puteti utiliza adresele de e-mail furnizate pe site-urile noastre web sau formularele noastre de contact. Daca utilizati aceste optiuni, datele cu caracter personal vor fi prelucrate si stocate de noi cu scopul de a raspunde la cerere. In acest context, prelucram in special numele, prenumele si adresa de e-mail. Nu transmitem aceste date fara consimtamantul dvs.

2. Obiectivul si temeiul prelucrarii datelor

Prelucrarea acestor date se bazeaza pe art. 6 alin. 1 lit. b GDPR si/sau pe interesele noastre legitime, in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f GDPR. Prelucrarea datelor furnizate in cadrul unei solicitari se bazeaza pe articolul 6 alin. 1 litera a din GDPR.

3. Durata stocarii

In general, datele sunt sterse de indata ce nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate.

In masura in care datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea obligatiilor contractuale sau legale, inclusiv a obligatiilor prevazute de legislatia comerciala si fiscala, respectiv pentru urmarirea intereselor legitime - de exemplu pentru pastrarea probelor in cadrul termenului legal de prescriptie, acestea sunt sterse cu regularitate.

VII. Inregistrari, descarcarea studiilor, inregistrarea evenimentelor (online)

1. Descrierea si amploarea prelucrarii datelor

Pentru a utiliza unele dintre serviciile de pe site-ul nostru (de exemplu descarcarea studiilor sau a cartilor albe, precum si inscrierea la evenimente (online)), uneori este necesara inregistrarea utilizatorului. In acest sens, prelucram, printre altele, urmatoarele date:

 • formula de adresare, numele si prenumele
 • denumirea firmei, adresa sau casuta postala
 • adresa de email

2. Obiectivul si temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Prelucrarea acestor date se bazeaza pe consimtamantul dvs. in conformitate cu art. 6 alin. 1 litera a, art. 6 alin. 1 litera b si/sau art. 6 alin. 1 litera f GDPR. Va puteti revoca consimtamantul in orice moment aici.

3. Durata stocarii

Daca va inregistrati pe site-urile noastre pentru un serviciu care necesita inregistrare, datele cu caracter personal vor fi stocate in sistemul nostru de gestionare a relatiilor cu clientii (CRM) dupa ce procedura de consimtamant a fost finalizata. Datele dvs. personale vor fi stocate de noi pana cand va veti revoca consimtamantul sau pana cand vom actualiza datele noastre de baza in CRM.

VIII. Prelucrarea datelor in scopul buletinelor informative, al publicitatii, al marketingului si al relatiilor cu presa

Pe langa utilizarea in scop pur informativ a site-ului nostru, datele cu caracter personal pot fi prelucrate in scopul publicitatii si/sau al masurilor de marketing (de exemplu buletine informative), in scopul efectuarii sondajelor privind satisfactia clientilor si in scopul activitatii de presa si de relatii publice (denumite in continuare in mod colectiv „marketing”).

1. Buletine informative

Pe site-ul nostru exista posibilitatea de a va abona la un buletin informativ. Abonarea la buletinul nostru informativ este gratuita si voluntara. Daca doriti sa beneficiati de buletinul informativ pe care il oferim, vom prelucra urmatoarele „date pentru buletinul informativ”:

 • o adresa de e-mail valida
 • data si ora inregistrarii si a confirmarii
 • adresa IP utilizata (per ansamblu: „Detalii de confirmare a inregistrarii”)
 • date anonime privind performanta, cum ar fi ratele de clic si de deschidere

Pentru a putea verifica daca sunteti titularul adresei de e-mail specificate sau daca proprietarul acesteia este de acord sa primeasca buletinul informativ, trimitem un e-mail automat la adresa de e-mail specificata dupa prima etapa de inregistrare (asa-numitul dublu opt-in). Numai dupa confirmarea inregistrarii la buletinul informativ prin intermediul unui link din e-mailul de confirmare includem adresa de e-mail specificata in lista noastra de distribuire. Nu colectam alte date in afara adresei de e-mail si a informatiilor pentru confirmarea inregistrarii.

Daca nu va confirmati inregistrarea in termen de 48 de ore, informatiile dvs. vor fi blocate si sterse automat dupa o saptamana. In plus, stocam adresele dvs. IP si orele de inregistrare si confirmare.

Datele dvs. sunt prelucrate exclusiv in scopul trimiterii buletinului informativ la care l-ati abonat. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. a GDPR sau art. 7 UWG [Legea (germana) privind concurenta neloiala] (a se vedea mai jos).

Datele vor fi sterse de indata ce nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopului pentru care au fost colectate. Prin urmare, adresa dvs. de e-mail si alte „date pentru buletinul informativ” vor fi stocate atat timp cat abonamentul la buletinul informativ este activ. Consimtamantul dvs. si abonarea la buletinul informativ, precum si revocarea consimtamantului sau dezabonarea dvs. vor fi stocate in scopul evidentei pentru o perioada de doi ani de la data la care revocarea consimtamantului intra in vigoare. Pe langa aceasta, stocam datele cu caracter personal doar pentru a revendica pretentii legale sau pentru a ne apara impotriva unor pretentii legale sau atat timp cat exista obligatii legale de stocare.

Va puteti revoca consimtamantul de a primi buletinul informativ si va puteti dezabona in orice moment. Puteti declara revocarea facand clic pe linkul furnizat in fiecare e-mail cu buletinul informativ, prin intermediul acestui formular de pe site-ul web, prin e-mail la mcs@horvath-partners.com sau prin trimiterea unui mesaj catre datele de contact indicate in Mentiuni.

2. Utilizarea datelor cu caracter personal in scopuri publicitare si de marketing / pentru efectuarea sondajelor in randul clientilor

Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate in scopul abordarilor publicitare si/sau de marketing, precum si pentru realizarea de sondaje privind satisfactia clientilor numai daca v-ati dat consimtamantul sau daca exista un alt temei juridic care permite o abordare publicitara si/sau de marketing chiar si fara consimtamant. In masura in care acest lucru este permis de lege, ne rezervam dreptul de a contacta clientii in scopuri publicitare si pe baza datelor accesibile publicului si/sau a datelor de adresare ale unor terti, pe care acestia le extrag din surse accesibile publicului (de exemplu date din repertoare, de pe internet, de pe paginile de pornire ale companiilor, registre publice sau alte registre similare). Puteti gasi aici indicatii detaliate despre informatiile pe care suntem obligati sa le furnizam impreuna cu instructiunile privind opozitia in scopuri de marketing si publicitate directa.

Urmatoarele date sunt prelucrate in cadrul transmiterii de date in scopuri publicitare si de marketing / sondaje de opinie:

 • formula de adresare, numele si prenumele
 • denumirea firmei, adresa sau casuta postala
 • adresa de email si numarul de telefon
 • functia

a) Temeiul juridic pentru masurile de publicitate si/sau de marketing bazate pe consimtamantul expres este art. 6 alin. 1 lit. a GDPR; explicatiile privind consimtamantul de la punctul IV. 7. g) se aplica mutatis mutandis.

b) Temeiul juridic pentru utilizarea datelor cu caracter personal in scopul publicitatii directe prin corespondenta postala este art. 6 alin. 1 lit. f GDPR (interese legitime); interesul legitim in acest caz este de a contacta potentiali clienti in scopul publicitatii directe a produselor si serviciilor noastre.

c) Temeiul juridic pentru masuri de publicitate si/sau de marketing prin apel telefonic este art. 7 alin. 2 nr. 2 din UWG; acest lucru necesita consimtamantul expres in cazul consumatorilor si cel putin un consimtamant prezumat in cazul altor participanti din piata; pentru cerinta de consimtamant expres a se vedea indicatiile de mai sus si punctul IV. 7. g).

d) Pentru masuri de publicitate si/sau de marketing prin e-mail in scopul publicitatii directe pentru propriile noastre bunuri sau servicii similare, temeiul juridic este art. 7 alin. 3 UWG, cu conditia ca

(i) noi sa fi primit adresa dvs. de email in legatura cu furnizarea unui serviciu,

(ii) dvs. sa nu va fi opus utilizarii adresei dvs. de email in scopul publicitatii directe si

(iii) in momentul colectarii adresei de email si al oricarei utilizari sa va atragem atentia in mod clar si precis ca va puteti oricand opune unei astfel de utilizari a adresei dvs. de email (referitor la dreptul de opozitie consultati punctul IV. 7 f)).

Datele cu caracter personal sunt stocate si utilizate in scopuri publicitare pentru o perioada de timp nedeterminata, in functie de temeiul juridic pentru masura publicitara respectiva (consimtamant sau interese legitime), pana cand v-ati opus utilizarii datelor dvs. in scopuri publicitare sau v-ati revocat consimtamantul corespunzator.

Va puteti revoca consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in orice moment, cu efect pentru viitor, fara a oferi motive. Revocarea poate fi declarata prin telefon, in scris sau prin e-mail (de exemplu la dataprotection@horvath-partners.com sau la adresele de e-mail specificate ale companiei de publicitate).

Puteti sa va opuneti in orice moment prelucrarii pe baza intereselor legitime; exista un drept la opozitie in special in cazul crearii de profiluri in conformitate cu art. 21 GDPR.

In cazul in care are loc o revocare si/sau o obiectie, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate in scopurile vizate respective; aceasta nu include prelucrarea datelor care sunt inca necesare in scopul indeplinirii contractului (art. 6 alin. 1 litera b GDPR), inclusiv obligatiile legale de pastrare, si/sau cazul in care datele sunt inca necesare in contextul unor interese legitime (art. 6 alin. 1 litera f GDPR) (de exemplu in cazul unei obiectii la publicitate, prelucrarea datelor intr-o asa-numita lista neagra pentru a preveni viitoarele abordari publicitare).

Va vom furniza la cerere informatii suplimentare cu privire la modul in care tratam datele din domeniul marketingului si/sau cu privire la sursele datelor noastre; va rugam sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor, ale carui date de contact pot fi gasite la punctul II.

3. Presa si relatii publice

In domeniul presei si al relatiilor publice, colectam si prelucram date de baza, date de punere in aplicare a contractului sau date de la terti de la jurnalisti si/sau reprezentanti ai presei in scopul activitatii de presa si relatii publice. Aceasta poate include, in special, furnizarea de informatii de presa, prelucrarea cererilor de informatii de presa, contactarea reprezentantilor presei sau organizarea si invitarea acestora la evenimente (de presa). Temeiul juridic pentru o astfel de prelucrare a datelor este art. 6 alin. 1 litera b din GDPR (executarea contractului / punerea in aplicare a masurilor precontractuale), in masura in care acest lucru are loc pentru executarea unui acord corespunzator si/sau in contextul unei solicitari specifice. In rest, prelucrarea datelor este efectuata in contextul intereselor legitime in conformitate cu art. 6 alin. 1 litera f din GDPR; interesul legitim in acest caz este organizarea de activitati de presa si de relatii publice in beneficiul Horváth.

In toate celelalte privinte, prelucrarea datelor se realizeaza pe baza consimtamantului pentru un scop specific. Acest consimtamant poate fi revocat cu efecte pe viitor de catre persoana vizata in orice moment si fara a oferi motive. In rest, persoana vizata beneficiaza de drepturile prevazute in punctul IV. (7.).

IX. Layout, retele de socializare si linkuri directe

1. Layout – fonturi web

Utilizam asa-numitele „fonturi web” furnizate de Monotype GmbH (fonts.com) pentru afisarea uniforma a fonturilor. Atunci cand accesati site-ul nostru, browserul dvs. incarca fonturile web necesare in memoria cache a browserului dvs. pentru a afisa corect continutul paginii (de exemplu texte si fonturi). In acest scop, browserul dvs. trebuie sa stabileasca o conexiune cu serverele Monotype GmbH. Astfel, Monotype GmbH stie ca adresa dvs. IP a accesat paginile noastre web. Utilizarea fonturilor web Fonts.com este in interesul unei prezentari uniforme a serviciilor noastre online. Acest lucru reprezinta un interes legitim conform art. 6 alin. 1 litera f din GDPR. In cazul in care browserul dvs. nu accepta fonturi web si/sau blocati fonturile web prin intermediul browserului, computerul dvs. va utiliza un font standard.

Informatii suplimentare despre aceste fonturi web pot fi gasite la www.fonts.com/info/legal si in Declaratia de confidentialitate a Fonts.com: www.fonts.com/info/legal/privacy/, precum si in Declaratia de confidentialitate a Monotype GmbH:

https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/.

2. Retele de socializare si linkuri directe prin „Shariff”

Am integrat butoane ale diferitelor retele de socializare pe site-urile noastre. Aceste butoane va ofera diverse functii prin intermediul carora puteti partaja informatii cu contactele dvs. de pe portalul tert respectiv. Obiectul si domeniul de aplicare al acestor functii sunt stabilite de catre operatorii retelelor de socializare.

Pentru o mai buna protectie a datelor dvs. cu caracter personal folosim proiectul c't „Shariff” pentru implementarea tehnica si grafica a urmatoarelor platforme de socializare si link-uri directe. Shariff inlocuieste butoanele obisnuite (share/partajare) ale retelelor de socializare si protejeaza astfel comportamentul de navigare. Shariff integreaza aceste butoane (share) ale retelelor de socializare pe site-urile noastre web doar sub forma unui grafic care contine un link catre reteaua de socializare corespunzatoare. Daca faceti clic pe graficul corespunzator, veti fi redirectionat catre serviciul retelei respective. Butonul Shariff stabileste un contact direct intre reteaua de socializare si vizitatorii nostri doar atunci cand vizitatorul face clic in mod activ pe butonul Share. Numai atunci datele dvs. vor fi transmise retelei de socializare respective. Daca, pe de alta parte, nu se face clic pe butonul Shariff, nu are loc niciun schimb intre dvs. si retelele de socializare. Shariff accepta urmatoarele tipuri de browsere: Firefox, Google Chrome, Internet Explorer/Edge si Safari.

Aceste date sunt prelucrate pe baza art. 6 alin. 1 literele a si f GDPR, astfel incat sa va putem oferi posibilitatea de a interactiona cu retelele de socializare si cu alti utilizatori, pentru a ne imbunatati oferta si pentru a o face mai interesanta pentru dvs. in calitate de utilizator.

Va rugam sa retineti ca noi nu suntem furnizorul retelelor de socializare si nu avem nicio influenta asupra prelucrarii datelor de catre furnizorii respectivi. In plus, nu avem cunostinta despre continutul datelor transmise sau despre utilizarea acestora de catre furnizorul respectiv. Puteti gasi mai multe informatii despre modul in care sunt prelucrate datele dvs. in politicile de confidentialitate ale furnizorilor retelelor de socializare:

a) Facebook

Pe site-urile noastre web am integrat reteaua de socializare Facebook, Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland sau 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Puteti recunoaste legatura cu Facebook prin logo-ul Facebook sau prin butonul „Like” („Imi place”) de pe site-ul nostru. Puteti gasi o prezentare generala a plugin-urilor Facebook aici: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Daca activati butonul Facebook, prin intermediul acestuia se stabileste o conexiune directa intre browserul dvs. si serverul Facebook. Facebook primeste astfel informatia ca ati vizitat site-urile noastre web cu adresa dvs. IP. Daca sunteti conectat la Facebook, Facebook poate atribui vizita la contul dvs. de Facebook. Scopul si amploarea colectarii datelor si ale prelucrarii si utilizarii ulterioare a datelor de catre Facebook, precum si drepturile dvs. in aceasta privinta si optiunile de setare pentru protejarea confidentialitatii dvs. pot fi gasite in politica de confidentialitate a Facebook.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Declaratia de confidentialitate a Facebook la http://de-de.facebook.com/policy.php.

b) Instagram

Am integrat reteaua de socializare Instagram pe site-ul nostru. Instagram este operata de Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlanda, respectiv 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Daca activati butonul pentru Instagram, se stabileste o conexiune directa intre browserul dvs. si serverul Facebook prin intermediul butonului. Facebook primeste astfel informatia ca ati vizitat site-urile noastre web cu adresa dvs. IP. Daca sunteti conectat la Instagram, Instagram poate atribui vizita la contul dvs. de Instagram. Pentru scopul si amploarea colectarii datelor si ale prelucrarii si utilizarii ulterioare a datelor de catre Instagram, precum si pentru drepturile dvs. in aceasta privinta si optiunile de setare pentru protejarea confidentialitatii va rugam sa consultati politica de confidentialitate a Instagram.

Puteti gasi mai multe informatii despre acest lucru in Declaratia de confidentialitate a Instagram si Facebook la https://help.instagram.com/519522125107875.

c) YouTube

Serviciile YouTube sunt integrate pe site-urile noastre web. Aceasta functie este oferita de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Atunci cand activati si utilizati butonul, browserul dvs. stabileste o conexiune directa cu serverele YouTube. Prin activarea butonului, YouTube primeste informatia ca ati accesat pagina corespunzatoare a site-ului nostru web. Daca sunteti conectat la YouTube, YouTube poate atribui vizita la contul dvs. de YouTube. Scopul si amploarea colectarii datelor si ale prelucrarii si utilizarii ulterioare a datelor de catre YouTube, precum si drepturile dvs. in aceasta privinta si optiunile de setare pentru protejarea confidentialitatii dvs. pot fi gasite in politica de confidentialitate a YouTube.

Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati Declaratia de confidentialitate a YouTube la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

d) Twitter

Functia retelei de socializare Twitter este integrata pe site-urile noastre. Aceasta functie este oferita de Twitter International Company One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda. Atunci cand activati si utilizati butonul, browserul dvs. stabileste o conexiune directa cu serverele Twitter. Prin activarea butonului, Twitter primeste informatia ca ati accesat pagina corespunzatoare a site-ului nostru web. Daca sunteti conectat la Twitter, Twitter poate atribui vizita la contul dvs. de Twitter. Scopul si amploarea colectarii datelor si ale prelucrarii si utilizarii ulterioare a datelor de catre Twitter, precum si drepturile dvs. in aceasta privinta si optiunile de setare pentru protejarea confidentialitatii dvs. pot fi gasite in politica de confidentialitate a Twitter. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati politica de confidentialitate a Twitter la https://twitter.com/de/privacy.

e) LinkedIn

Functia retelei de socializare LinkedIn este integrata pe site-urile noastre. Aceasta functie este oferita de LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlanda. In acest proces, datele sunt transferate si catre LinkedIn. Dorim sa subliniem faptul ca noi, in calitate de furnizor al paginilor, nu avem cunostinta de continutul datelor transmise sau de utilizarea acestora de catre LinkedIn. Daca sunteti conectat la LinkedIn, LinkedIn poate atribui vizita la contul dvs. de LinkedIn. Scopul si amploarea colectarii datelor si ale prelucrarii si utilizarii ulterioare a datelor de catre LinkedIn, precum si drepturile dvs. in aceasta privinta si optiunile de setare pentru protejarea confidentialitatii dvs. pot fi gasite in politica de confidentialitate a LinkedIn. Puteti gasi mai multe informatii in acest sens in declaratia de confidentialitate a LinkedIn la adresa http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy.

f) Xing

Functionarea serviciului Xing, care este operat de XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, este integrata pe site-urile noastre web. Atunci cand activati si utilizati butonul, browserul dvs. stabileste o conexiune directa cu serverele Xing. Continutul butonului este transmis de Xing direct catre browserul dvs., care il integreaza apoi in site-ul web. Prin activarea butonului, Xing primeste informatia ca ati accesat pagina corespunzatoare a site-ului nostru web. Daca sunteti conectat la Xing, Xing poate atribui vizita la contul dvs. Xing. Scopul si amploarea colectarii datelor si prelucrarea si utilizarea ulterioare ale datelor de catre Xing, precum si drepturile dvs. in aceasta privinta si optiunile de setare pentru protejarea confidentialitatii dvs. pot fi gasite in politica de confidentialitate a Xing. Puteti gasi mai multe informatii in acest sens in declaratia de confidentialitate Xing la adresa https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

X. Integrarea YouTube si Google Maps

Pe site-ul nostru web am integrat platforma video YouTube si serviciul de afisare a hartilor Google Maps pentru afisarea de videoclipuri, informatii suplimentare si a unei functii de harta interactive. Din punct de vedere tehnic, acoperim consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru YouTube si Google Maps in cadrul solicitarii noastre referitoare la cookie-uri. Daca refuzati cookie-urile noastre, nu veti putea utiliza serviciile YouTube si Google Maps. Puteti gasi mai multe informatii despre cookie-urile noastre la punctul XI. si in setarile noastre privind cookie-urile.

Integrarea videoclipurilor de pe YouTube

1. Descrierea si amploarea prelucrarii datelor

Am integrat videoclipuri YouTube in site-ul nostru web, care sunt stocate pe www.YouTube.com si pot fi redate direct de pe site-ul nostru web. Toate acestea sunt integrate in „modul extins de protectie a datelor”, ceea ce inseamna ca nu sunt transmise catre YouTube date despre dvs. ca utilizator daca nu redati videoclipurile. Doar atunci cand redati videoclipurile sunt transmise date asupra carora nu avem niciun control. Prin vizitarea site-urilor web, YouTube primeste informatia ca ati accesat subpagina corespunzatoare a site-urilor noastre web. Datele dvs. sunt transmise indiferent daca YouTube ofera un cont de utilizator prin care sunteti conectat sau daca nu exista niciun cont de utilizator. Daca v-ati conectat la Google, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Daca nu doriti ca datele dvs. sa fie asociate cu profilul dvs. YouTube, trebuie sa va deconectati inainte de a activa butonul. YouTube stocheaza datele dvs. sub forma de profiluri de utilizare si le utilizeaza in scopuri publicitare, de cercetare de piata si/sau de configurare a site-ului sau web in conformitate cu cerintele. O astfel de evaluare este efectuata in special (chiar si pentru utilizatorii care nu sunt conectati) pentru a furniza publicitate personalizata si pentru a informa alti utilizatori ai retelei sociale cu privire la activitatile dvs. pe site-urile noastre. Aveti dreptul de a va opune crearii acestor profiluri de utilizator, insa trebuie sa contactati YouTube pentru a va exercita acest drept.

2. Scopul si temeiul juridic ale prelucrarii datelor

Prelucrarea acestor date se bazeaza pe consimtamantul dvs. in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a GDPR.

3. Durata stocarii

Pentru mai multe informatii despre scopul, amploarea si perioada de stocare a datelor colectate si prelucrarea acestora de catre YouTube, va rugam sa consultati Declaratia de confidentialitate. Acolo veti gasi de asemenea informatii suplimentare privind drepturile dvs. si optiunile de setare pentru a va proteja confidentialitatea: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Integrarea Google Maps

1. Descrierea si amploarea prelucrarii datelor

Utilizam serviciul Google Maps. Acest lucru ne permite sa va prezentam harti interactive direct pe site-urile noastre web si va ofera dvs. posibilitatea sa utilizati in mod confortabil functia de harta. Atunci cand vizitati site-ul nostru web, Google primeste informatii ca ati accesat subpagina corespunzatoare a site-ului nostru web.

2. Scopul si temeiul juridic ale prelucrarii datelor

Aceste date sunt prelucrate pe baza consimtamantului dvs. in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a GDPR. Va solicitam consimtamantul prin intermediul asa-numitelor cookie-uri. Daca refuzati cookie-urile noastre, serviciul de afisare a hartilor de la Google nu va fi disponibil pentru dvs.

3. Durata stocarii

Informatii suplimentare privind scopul, amploarea si perioada de stocare a datelor colectate si prelucrarea acestora de catre Google pot fi gasite in Declaratia de confidentialitate. Acolo veti gasi, de asemenea, informatii suplimentare privind drepturile dvs. si optiunile de setare pentru a va proteja confidentialitatea: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

4. Transmiterea datelor dvs.

Datele dvs. vor fi transmise indiferent daca Google va ofera un cont de utilizator prin care sunteti conectat sau daca nu exista niciun cont de utilizator. Daca v-ati conectat la Google, datele dvs. vor fi atribuite direct contului dvs. Daca nu doriti ca datele dvs. sa fie asociate cu profilul dvs. Google, trebuie sa va deconectati inainte de a activa butonul. Google stocheaza datele dvs. sub forma de profiluri de utilizare si le utilizeaza in scopuri publicitare, de cercetare de piata si/sau de configurare a site-ului sau web in functie de necesitati. O astfel de evaluare este efectuata in special (chiar si pentru utilizatorii care nu sunt conectati) pentru a furniza publicitate personalizata si pentru a informa alti utilizatori ai retelei de socializare cu privire la activitatile dvs. de pe site-urile noastre. Aveti dreptul de a va opune crearii acestor profiluri de utilizator, insa pentru a va exercita acest drept trebuie sa contactati Google.

XI. Cookie-uri si instrumente de analiza ale ofertantilor terti

Cookie-uri

1. Descrierea si amploarea prelucrarii datelor

Utilizam asa-numitele „cookie-uri” pe site-urile noastre web. Cookie-urile sunt fisiere-text de mici dimensiuni pe care browserul dvs. de internet le plaseaza si le stocheaza pe computerul dvs. si prin intermediul carora anumite informatii ajung la organismul care a creat cookie-ul. Acestea servesc la optimizarea site-urilor noastre de pe internet si a serviciilor noastre.

Acestea sunt in mare parte asa-numitele „cookie-uri de sesiune”, care sunt sterse din nou dupa incheierea vizitei dvs. Cu toate acestea, in unele cazuri, aceste module cookie furnizeaza informatii pentru a va recunoaste automat. Aceasta recunoastere se bazeaza pe adresa IP stocata in modulele cookie, dar acestea nu pot identifica in mod direct un utilizator.

De asemenea, folosim instrumente de analiza web („module cookie de performanta”) pentru a analiza platforma online. Astfel, putem prelucra datele de utilizare a platformei online cu ajutorul cookie-urilor si in acest mod putem obtine informatii despre utilizarea platformei noastre online (de exemplu numarul de accesari, numarul de utilizatori).

Cookie-urile publicitare sau cookie-urile de directionare sunt utilizate pentru a oferi utilizatorului site-ului web publicitate personalizata pe site-ul web sau servicii de la terti si pentru a masura eficacitatea acestor oferte. Cookie-urile de partajare sunt utilizate pentru a imbunatati interactivitatea site-ului nostru cu alte servicii (de exemplu retelele de socializare).

Orice utilizare a modulelor cookie care nu este strict necesara din punct de vedere tehnic constituie o prelucrare a datelor care este permisa numai cu consimtamantul dvs. explicit si activ in conformitate cu art. 6 alin. 1 a GDPR. Acest lucru se aplica in special in cazul utilizarii de module cookie pentru publicitate, directionare sau partajare. In plus, vom dezvalui datele dvs. cu caracter personal prelucrate prin intermediul modulelor cookie unor terte parti numai daca v-ati dat consimtamantul explicit in conformitate cu art. 6 alin. 1 litera a din GDPR.

Puteti refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setarilor corespunzatoare din browserul dvs., insa va rugam sa retineti ca in acest caz este posibil sa nu puteti utiliza toate functionalitatile site-ului nostru.

Site-urile noastre web utilizeaza cookie-uri tranzitorii (de exemplu, „cookie-uri de sesiune”), cookie-uri persistente si cookie-uri ale tertilor, ale caror perioade de stocare sunt explicate mai jos. Suplimentar facem trimitere la setarile cookie-urilor noastre.

2. Durata stocarii

Cookie-urile tranzitorii sunt sterse automat atunci cand inchideti browserul. Printre acestea se numara, in special, cookie-urile de sesiune. Acestea stocheaza un asa-numit ID de sesiune, care poate fi utilizat pentru a atribui diverse cereri din partea browserului dvs. aceleiasi sesiuni. In acest mod computerul dvs. poate fi recunoscut atunci cand va intoarceti pe site-urile noastre. Modulele cookie de sesiune sunt sterse atunci cand va deconectati sau inchideti browserul.

Cookie-urile persistente sunt sterse automat dupa o perioada de timp predefinita, care poate fi diferita in functie de cookie. Puteti sterge cookie-urile in orice moment din setarile de securitate ale browserului dvs.

In setarile noastre privind modulele cookie puteti gasi o prezentare generala si informatii suplimentare despre modulele cookie pe care le folosim, inclusiv detalii despre furnizor, scopul prelucrarii datelor, tehnologia utilizata, datele colectate, temeiul juridic, locul de prelucrare, perioada de pastrare, destinatarul datelor, responsabilul cu protectia datelor si transferul catre tari terte: https://www.horvath-partners.com/#uc-central-modal-show

Instrumente de analiza ale ofertantilor terti

Site-urile noastre web utilizeaza instrumente de analiza ale unor terte parti - cum ar fi Google Analytics - cu functie de anonimizare. De obicei, instrumentele de analiza utilizeaza cookie-uri pentru a putea crea evaluari.

Utilizarea cookie-urilor de analiza are ca scop imbunatatirea calitatii site-urilor noastre web si a continutului acestora. Prin intermediul modulelor cookie de analiza aflam cum sunt utilizate paginile web si putem astfel sa ne optimizam constant oferta. Cookie-urile de analiza sunt utilizate numai daca utilizatorul si-a dat consimtamantul; prin urmare, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal utilizand cookie-uri de analiza este art. 6 alin. 1 litera a GDPR. Va puteti revoca in mod independent consimtamantul in orice moment prin respingerea sau stergerea cookie-urilor noastre. O prezentare generala si informatii suplimentare despre instrumentele de analiza ale ofertantilor terti pe care le folosim, inclusiv detalii despre furnizor, scopul prelucrarii datelor, tehnologia utilizata, datele colectate, temeiul juridic, locul de prelucrare, perioada de pastrare, destinatarul datelor, responsabilul cu protectia datelor si transferul catre tari terte pot fi gasite in setarile noastre privind cookie-urile.

XII. Alte informatii

Increderea dvs. este importanta pentru noi. Prin urmare, am dori sa va raspundem in orice moment la intrebarile dvs. privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. In cazul in care aveti intrebari la care nu ati primit raspuns prin aceasta declaratie de confidentialitate sau in cazul in care doriti informatii mai detaliate cu privire la orice punct, va rugam sa ne contactati la urmatoarea adresa de e-mail: dataprotection@horvath-partners.com.

Ne rezervam dreptul de a modifica Declaratia de confidentialitate la intervale neregulate, in contextul evolutiei ulterioare a legislatiei privind protectia datelor si al schimbarilor tehnologice sau organizatorice. Va vom informa cu privire la toate modificarile semnificative care au un impact asupra utilizarii datelor dvs. personale. Prezenta politica de confidentialitate este valabila incepand cu septembrie 2021.