Logo Print

Factor valoric pentru succesul durabil in business

Achizitiile moderne trebuie sa integreze diferite tematici strategice si operationale - de la managementul strategic al achizitiilor, la managementul costurilor si materialelor, pana la managementul furnizorilor si riscurilor. Succesul durabil este asigurat printr-o abordare cuprinzatoare a managementului performantei!

Pentru stabilirea strategiei de achizitii, trebuie luate in considerare atat strategia organizatiei, cat si conditiile cadru existente de desfasurare a activitatii. Obiectivele formulate in contextul strategiei vor fi transpuse in masuri concrete cu indicatori de performanta, obiective, responsabilitati si categorii de materiale, pentru a permite masurarea si optimizarea succesului si performantei in achizitii, precum si gestionarea strategica eficienta a achizitiilor. Benchmarking-ul extern sustine gestionarea achizitiilor bazata pe indicatori de performanta.

O analiza cuprinzatoare a consumului, bazata pe instrumente IT eficiente, este baza pentru transparenta in cadrul grupurilor de materiale. Optimizarea costurilor de produse si servicii in grupele de materiale individuale este sustinuta de instrumente analitice. Expunerea potentialelor de economisire permite colaborarea multifunctionala cu clientii interni si furnizorii. Mai mult, analiza noastra integrata a costurilor ofera puncte de reper solide pentru optimizarea continua a valorii produselor si serviciilor.

Managementul furnizorilor asigura o gestionare activa si o dezvoltare a portofoliului de furnizori. Schimbarile de pe piata sunt anticipate si incorporate in managementul activ al riscurilor prin intermediul mai multor etape ale lantului valoric.

Pentru a oferi un cadru structurat pentru aceste masuri, in contextul internationalizarii si volatilitatii in crestere, noi va propunem abordarea si optimizarea proceselor dvs. individuale End-to-End de Achizitii si Plati, in combinatie cu concepte organizationale dovedite a fi viabile in practica. Ancorarea in cadrul managementului competentelor pentru personalul de achizitii asigura sustenabilitatea conceptelor noastre.