Logo Print

Continutul programului Horváth Business Controller

Cadrul conceptual, instrumentele si organizarea Controlling-ului

Obiectiv:

In acest modul veti invata cele mai importante concepte de baza si subsisteme contabile si de Controlling. Veti putea defini termenii fundamentali, atribui in mod corespunzator si folosi in mod corect. Scopul acestui modul este de a crea o baza unitara de cunostinte, astfel incat sa se asigure un schimb eficient de informatii si un progres rapid de invatare in urmatoarele seminarii.

Continut:

 • Structura, functiile, instrumentele si rolul Controlling-ului
 • Modelul de proces de Controlling
 • Controllerul ca si Business Partner (Partener in Afaceri)
 • Contabilitatea manageriala ca sursa de informatii pentru Controlling
 • Sistemele de contabilitate interna si externa: analiza costurilor, analiza financiara, evaluarea investitiilor, bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar
 • Gestionarea companiei si evaluarea companiei cu ajutorul indicatorilor de performanta (ex. EBITDA, EBIT, EVA, ROCE, etc.)
 • Parghiile relevante pentru imbunatatirea performantei companiei
 • Planificarea si bugetarea: structura, functiile si cerintele planificarii strategice si ale celei operationale
 • Raportarea de management

Simularea interactiva: Business Manager

In aceasta simulare, mai multe companii concureaza pe piete externe. Grupe de trei pana la sase participanti vor forma echipa de management a unei companii, pe care o veti conduce pe parcursul mai multor exercitii financiare, cu  obiectivul de a obtine profit si a va pozitiona cat mai bine in piata.  Veti evalua periodic evolutia pietei si comportamentul concurentilor, pentru a lua deciziile strategice si operationale care se impun. In calitate de manager, sunteti responsabil de toate domeniile de afaceri, de la marketing si vanzari, cercetare si dezvoltare la achizitii, managementul stocurilor si productie. Anul financiar este impartit in patru trimestre. In decursul acestora, sunt incheiate contracte, materia prima este comandata, achizitionata si depozitata, produsele sunt fabricate si vandute, se fac investitii si sunt dezvoltate noi produse. La sfarsitul anului financiar veti intocmi situatiile financiare anuale, constand din contul de profit si pierdere, bilant, situatia fluxurilor de numerar si veti identifica indicatorii cheie pentru succes. Pe baza acestor indicatori, se va analiza rezultatul anului financiar.
In urma analizei, veti elabora masuri de imbunatatire a performantei companiei Dumneavoastra. Aceste masuri vor fi implementate anii urmatori, urmand ca pe baza situatiilor financiare si a indicatorilor calculati sa evaluati in mod concret  modul in care deciziile Dumneavoastra au influentat  profitabilitatea si productivitatea companiei.

Acest seminar face parte din Modulul 1 - Controlling si Controllership.

Managementul costurilor

Obiectiv:

Veti obtine o imagine de ansamblu sistematica asupra structurii, functiei si folosirii contabilitatii costurilor ca instrument de management. Seminarul va va permite sa analizati conceptul de analiza a costurilor folosit de compania Dvs. si sa identificati potentiale de imbunatatire. Astfel veti cunoaste atat calculul clasic si operativ complet al costurilor, precum si calculatia marjei de contributie. Cu ajutorul diferitelor exemple din practica companiilor din industrie si servicii veti afla caracteristicile specifice din fiecare domeniu, putandu-le aplica in mod adecvat in activitatea curenta.

Continut:

 • Analiza costurilor ca instrument de baza pentru Controller
 • Analiza tipurilor de costuri ca baza pentru transparenta costurilor
 • Analiza centrelor de cost ca baza pentru responsabilitatea asupra costurilor
 • Alocarea interna a costurilor si analiza deviatiilor: intarirea responsabilitatii asupra costurilor
 • Calculatia ca baza pentru decizii de business
 • Analiza marjei de contributie, analiza pragului de rentabilitate, planificarea programului de productie
 • Operating statement
 • Managementul strategic al costurilor cu Target Costing
 • Suport decizional si managementul costurilor cu ajutorul costurilor de proces

Planificarea strategica si operationala integrata

Obiectiv:

In cadrul acestui seminar veti invata despre procesele centrale de Controlling privind planificarea strategica si operationala si bugetarea, dintr-o perspectiva unitara integrata.
Veti putea evalua in mod holistic procesul de planificare si control bugetar din cadrul companiei Dvs., veti identifica posibile potentiale de imbunatatire si va veti extinde aria de responsabilitati in ceea ce priveste procesul de planificare si bugetare. Prin discutarea diferitelor Best Practices din domeniul planificarii veti putea sprijini in mod profesional optimizarea procesului de planificare si bugetare in propria Dvs. companie sau revizui practicile existente.

Continut:

 • Structura generala a planificarii
 • Procesul integrat de elaborare a strategiei (inclusiv simularea unui workshop de strategie)
 • Comunicarea si implementarea strategiei
 • Necesitatea unui Change Management profesional
 • Planificarea operationala si bugetarea: structura si organizarea procesului de planificare si bugetare; planificarea integrata a contului de profit si pierdere, bilantului si fluxului de numerar
 • Potentiale de optimizare a planificarii: bugetarea moderna

Controlling-ul investitiilor

Obiectiv:

Acest seminar va ofera o perspectiva cuprinzatoare in fazele individuale ale procesului de investitii strategice si operationale. De asemenea, va prezentam instrumentele moderne cantitative si calitative de evaluare si gestionare a proiectelor de investitii.
Unul dintre obiectivele seminarului este acela de a va permite sa evaluati profitabilitatea proiectelor de investitii la momentul initial si pe durata perioadei de investitie.
Veti invata de asemenea sa analizati si sa evaluati proiecte de investitii in contextul diferitelor strategii si al managementului bazat pe crearea de valoare (Value Based Management).
In cadrul seminarului veti putea verifica cu un ochi critic sau reconfigura propriile Dvs. politici si proceduri de evaluare a investitiilor.

Continut:

 • Corelatia dintre finantare si investitie
 • Structura ratei costului mediu ponderat al capitalului (WACC)
 • Instrumentele ale Controlling-ului investitiei (abordari nemonetare si monetare)
 • Aprofundarea metodelor si indicatorilor din analiza investitiei (valoarea capitalului, rata interna a dobanzii, anuitate, perioada de amortizare)
 • Intrebari speciale privind inlocuirea, extinderea si rationalizarea investitiilor
 • Controlling-ul investitiilor in faza de implementare si control
 • Functia si continutul unei proceduri de investitii
 • Legatura dintre Controlling-ul investitiilor si managementul bazat pe crearea de valoare (Value Based Management)
 • Aprofundarea managementului corporate orientat spre valoare

Acest seminar face parte din Modulul 2 - Managementul costurilor.

Raportarea

Raportarea financiara (IFRS)

Obiectiv:

Dupa finalizarea acestui seminar veti avea o buna intelegere a raportarii externe si interne a companiei Dvs. si veti putea deriva potentiale de imbunatatire. Conform principiilor contabile IFRSsi a celor statutare vor fi calculati si interpretati diversi indicatori, pe baza situatiilor financiare externe. Sunteti binevenit sa aduceti situatia financiara anuala a companiei Dvs., pentru a fi analizata in cadrul seminarului.

Continut:

 • Functia si sarcinile raportarii
 • Continutul raportarii externe, conform IFRS si contabilitatii statutare, principii de consolidare
 • Politicile si principiile contabile
 • Metode de evaluare a activelor
 • Impozitul amanat si pierderea raportata
 • Deprecierea activelor si testul de depreciere
 • Leasing-ul
 • Costul indatorarii

Raportarea de management

Dupa finalizarea acestui seminar veti avea o buna intelegere a modului in care puteti elabora in mod eficient rapoarte de management adaptate nevoilor beneficiarilor  si veti putea identifica potentiale de imbunatatire. Vom analiza care sunt indicatorii (financiari) adecvati pentru raportarea de management si care sunt KPIs care completeaza in mod semnificativ indicatorii financiari clasici. De asemenea, vor fi abordari tematice precum structura si modul de prezentare al  raportarii catre management, precum si alte aspecte suplimentare aferente raportarii (raportarea cu privire la sustenabilitate si CSR, Value Reporting).

Continut:

 • Continutul raportarii catre management: obiective financiare, strategice si operationale
 • Pregatirea raportarii
 • Indicatorii financiari ca o componenta centrala a raportarii catre management
 • Structurarea si configurarea in mod optim a informatiilor
 • Abordarile in raportarea privind sustenabilitatea
 • Evaluarea companiei

Comunicarea eficienta & Solutionarea conflictelor pentru Controlleri

Obiectiv:

Va veti aprofunda cunostintele despre rolul si responsabilitatile Controller-ului in companie si veti reflecta asupra propriei experiente, cu ajutorul unor exemple si jocuri din mediul de Controlling.
Veti fi in masura sa aplicati abordarile teoretice pentru propriile situatii, din perspectiva analizei si dezvoltarii orientate spre solutii. Veti invata si folosi cele mai importante modele si metode de comunicare, negociere si rezolvare a conflictelor. La final va veti analiza propriul comportament de solutionare al conflictelor si veti invata cum sa-l optimizati in mod individual.

Continut:

 • Controller-ul in companie: pozitie, rol, responsabilitati si activitati
 • Comunicarea in negocieri: conditiile psihologice si organizarea proceselor de comunicare
 • Neintelegeri, dezacorduri, blocaje si strategii de remediere
 • Tehnici de conversatie
 • Instrumente pentru analiza si pregatirea conversatiilor
 • Tehnici de negociere si moderarea conflictelor
 • Moderare si discutii
 • Reguli de feedback

Acest seminar face parte din Modulul 1 - Controlling si Controllership.