Logo Print

A piaci és versenykörnyezet radikálisan átalakul, emiatt elkerülhetetlen az üzleti átalakítás

A technológiai innovációk, az ipar 4.0, a digitalizáció vagy a demográfiai változás csak néhány azok közül a tényezők közül, amelyek növelik a jelenlegi piaci környezet komplexitását, valamint a szükséges változtatások intenzitását és gyorsaságát. Az innovációra és az átalakulásra való képesség a vállalati siker fontos tényezője lett.

Bizonyíthatóan sikeresebbek azok a vállalatok, amelyek folyamatosan felülvzsgálják üzleti modelljüket és szervezeti felépítésüket, és a lehető legrövidebb időn belül hozzáigazítják azt az új piaci helyzethez. A kihívást az jelenti, hogy több vállalati funkciónál kell jelentős szervezeti változtatásokat egyszerre, gyorsan végrehajtani. A gyakorlatban az átalakítási elképzelések gyakran kudarcot vallanak a komplexitás magas foka, a különböző elvárások vagy a szervezetben meglévő inkonzisztenciák miatt.

Egy átalakítás sikerét meghatározó módon befolyásolják a folyamatokban, a struktúrákban történt változások és a szervezet viselkedése. Ezeknek a változásoknak meg kell gyökeresedniük, mérhetőnek és értékelhetőnek kell lenniük. A stratégiának, az üzleti modellnek, a szervezeti felépítésnek, az együttműködési modellnek és végül az irányítási módszernek összhangban kell állnia egymással.

Business Transformation módszerünk négy pilléren nyugszik: üzleti modell, működési modell, együttműködési modell és irányítási modell. Ezek biztosítják a szükséges átalakítások transzparenciáját, a konkrét intézkedési javaslatok beazonosítását és az elhatározott intézkedések konkrét, fenntartható végrehajtását. Eközben mindig figyelembe vesszük a vállalat sajátos helyzetét.

Kapcsolat