Logo Print

Post Merger Integration & Carve Out – Vállalati összeolvadás és szétválás sikeres megvalósítása

A piaci környezet változásai néha olyan erős hatással bírnak, hogy a vállalatok kénytelenek a stratégiájukat az új trendekhez és követelményekhez igazítani, továbbá az üzleti modelljüket ennek megfelelően újjáalakítani. Más vállalatok felvásárlása vagy saját, már nem stratégiai jelentőségű területek leválasztása gyakran ígéretes lehetőség arra, hogy választ adjunk az új piaci helyzetre.

Ilyenkor a vállalatok folyamatosan hatalmas szervezeti és strukturális kihívásoknak vannak kitéve, amelyek maguk után vonják a vállalati struktúrák összeolvasztását (post merger integration) mindenekelőtt a finanszírozásban rejlő szinergiák felszabadítása érdekében, vagy a struktúrák szétválasztását (separation/carve out) önálló üzleti modell kialakításának céljával. Nem ritka, hogy a következetlen tervezés és végrehajtás miatt a tranzakció értéket semmisít meg, ahelyett, hogy értéket teremtene.

Egy összeolvadás utáni integráció (post merger integration, PMI) célja, hogy a complex integrációs folyamatot hatékonyan strukturáljuk, és ezáltal szinergiákat valósítsunk meg annak érdekében, hogy a fúzióval szemben támasztott magas elvárásoknak megfeleljünk. Ahhoz, hogy egy PMI sikeres legyen, a következő feltételeknek kell teljesülniük: reális célok kitűzése, új üzleti modell konzekvens definiálása, valamint erős projektmenedzsment, amely minden érintettel célzottan kommunikál.

Vállalat, illetve vállalatrészek leválasztásánál az a kihívás, hogy az egyes szervezetek közösen használt struktúráit és folyamatait világosan azonosítsuk, és ezután tisztán leválasszuk.

A közösen használt erőforrásokat szisztematikusan a megfelelő helyhez kell rendelni, az IT-t és az infrastruktúrát konzekvensen szét kell választani, és a megmaradó szerződéseket meg kell vizsgálni hatékonyság szempontjából. Az a cél, hogy a megmaradó üzleti modell integritását és funkcionalitását tartósan biztosítsuk.

Mi támogatjuk a vállalatokat az új üzleti- és szervezeti modell szisztematikus megtervezésében és abban is, hogy kiaknázzák a szinergiában és a költségcsökkentésben rejlő lehetőségeket. Megbízónkkal közösen kidolgozunk egy szigorú és irányítható eljárási modellt, valamint stabilan beépítjük a pénzügyi célokat a vállalatirányításba.

Kapcsolat