Logo Print

Célunk, hogy ügyfeleinknél az információbiztonság és a működésfolytonosság az elvárható szinten valósuljon meg az egyenszilárdságú és a kockázatarányos védelem alapelvek figyelembe vételével, preventív és reaktív megközelítések együttes alkalmazásával. Meggyőződésünk, hogy mindezekre - széles körű gyakorlati tapasztalatok birtokában - minősített szakértőink az ismert nemzetközi információbiztonsági és működésfolytonossági standardokra épülően, saját módszertanunk alkalmazásával bármely szférában megtalálják optimális megoldást. Az általunk alkalmazott megoldások közé soroljuk az IT biztonsági auditra való felkészítést, illetve magát az IT biztonsági auditot (ISO 27001, COBIT, SOX), a működésfolytonosság-menedzsmentet (BS25999), az IT biztonsági környezet kialakítását és az IT biztonsági oktatást.