Logo Print

Célunk, hogy ügyfeleink az alkalmazásaik fejlesztését hatékonyan, magas színvonalon hajtsák végre az alkalmazásportfólió tervezésétől és karbantartásától kezdve az alkalmazások fejlesztéséhez szükséges beruházási döntéseken keresztül a kialakított portfólió napi szintű működtetéséig. Munkánk során az ITIL ajánlásokat alkalmazzuk.

Alkalmazás-változáskezelés

Az IT rendszereket érintő változtatások menedzsmentje az igény felmerülésétől a változtatás éles környezetbe történő bevezetéséig terjed. Szükséges tehát egy olyan alkalmazásváltoztatási folyamat kialakítása, amely

 • a változtatás teljes életciklusát felöleli, az igény felmerülésétől az éles környezetbe történő kiadásig,
 • biztosítja a változtatási igények megfelelő kategorizálását (prioritás, erőforrásszükséglet alapján),
 • nyomon követi a fejlesztés és tesztelés lépéseit, ezzel ellenőrzési lehetőséget biztosít,
 • gondoskodik az éles környezetbe történő kiadás biztonságáról,
 • biztosítja az alkalmazásverziók és -fejlesztések megfelelő dokumentáltságát.

Alkalmazásportfólió tervezése, karbantartása

Az alkalmazásportfólió, valamint az alkalmazásfejlesztések tervezése és priorizálása révén a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokat ésszerűbben lehet felhasználni. Ennek érdekében olyan alkalmazásfejlesztési folyamatot kell kialakítani, amely

 • átfogó, azaz a fejlesztési igények formalizált, strukturált gyűjtésétől egészen az elfogadott, priorizált fejlesztési projektek indításáig valamennyi tevékenységet lefedi, szabályozza,
 • ahol az egyes folyamati lépések szervezethez, testülethez vannak rendelve, amelyek hatásköre rögzített,
 • a folyamat működése megfelelő eszközökkel, sablonokkal támogatott.

IT Business Case, beruházási döntések megalapozása

Az IT fejlesztések többsége nagy volumenű, komplex beruházások keretében valósul meg, és jelentős változásokat okoz a szervezetek életében. Ezért a megfelelő előkészítéshez olyan üzleti esettanulmányt (Business Case-t) kell készíteni...

 • amely komplex döntéselőkészítő dokumentum,
 • valós üzleti igények teljesülését szolgáló egy vagy több (alternatív) informatikai megoldást értékel,
 • a lehetséges megoldásokat üzletileg igazolja vagy elveti,
 • kiterjed a javasolt opció megvalósítási módjának részletes kidolgozására is.