Logo Print

Értékesítés

Kiválóság az értékesítésben

Az értékesítés központi szerepet játszik a vállalat sikerében, hiszen a vevőkkel tart fenn kapcsolatot. Ám az utóbbi években jelentősen megváltoztak az eredményes értékesítés feltételei: a vevők egyre tájékozottabbá és igényesebbé válnak, új technológiai megoldások születnek, a nemzetközi üzleti kapcsolatok bővülnek, a piac gyorsan változik, stb. Mindez megnövelte az értékesítési területtel szemben támasztott követelményeket, ugyanakkor új lehetőségeket is teremtett. Az értékesítést ezeknek a feltételeknek megfelelően kell irányítanunk, hogy a lehetőségeket kiaknázhassuk.

Az értékesítést akkor tudjuk kiválóan végezni (Sales Performance Excellence – SAPEX), ha a következő kérdésekre IGEN-nel tudunk válaszolni:

  • Világosan megfogalmaztuk-e az értékesítési stratégiát a piacok, a vevők, a termékek/szolgáltatások és az értékesítési csatornák tekintetében?
  • A feladatainak ellátása szempontjából megfelelően és hatékonyan szerveztük-e meg az értékesítés folyamatát, illetve az értékesítési szervezetet?
  • Az értékesítés irányítása megkapja-e a szükséges információkat?
  • Rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások és ösztönző rendszerek az értékesítésben?

A Horváth & Partners csoport „Sales Performance Excellence” megközelítése biztosítja, hogy a vállalatok értékesítése - teljes egészében, szisztematikusan - úgy épüljön fel, hogy a fenti négy kérdésre nyugodt szívvel IGEN választ lehessen adni (lásd az ábrát).

A releváns tématerületek szisztematikus átgondolása és a legjobb gyakorlatok összehasonlítása után konkrét választ adhatunk arra a kérdésre, hogy mit tehetünk a gyakorlatban azért, hogy a vállalatunk kiválóan teljesítsen az értékesítés területén. Az alábbi négy területet, amelyek keretrendszert adnak például az értékesítési auditokhoz és a benchmarkinghoz is, minden esetben vállalatspecifikus nézőpontból meg kell vizsgálni.

A Horváth & Partners csoport vezető szerepet játszik a vállalatirányítási tanácsadásban. Hosszú évek óta, a legkülönbözőbb ágazatokban támogatjuk a vállalatokat az értékesítés folyamatos optimalizálásában. Számos tanulmánnyal és publikációval (például Sales Performance Excellence tanulmányok a pénzügyi szektorban, a fogyasztási- és ipari termékek ágazatban valamint az autóiparban, továbbá a több ágazatot lefedő értékesítési hangulatjelentés) járultunk hozzá az értékesítés elméletének és gyakorlatának továbbfejlesztéséhez.

A Horváth & Partners csoportban Önök olyan partnert tudhatnak maguk mellett a fent említett kérdésfeltevésben, amely az elméleti tudást és a gyakorlati tapasztalatot egyedülálló módon képes kombinálni. Más elismerések mellett a Südwestbank AG-nál végzett „MOVE” projektünkért a WirtschaftsWoche német gazdasági hetilap pályázatán elnyertük a „Best of Consulting 2012” díjat a „Marketing és Értékesítés” kategóriában.

Kapcsolat

Huba Eörs
+36 1 38288-88 
eors.huba@horvath-partners.com

Best of Consulting

At consulting awards “Best of Consulting 2015”, run by the German weekly business magazine WirtschaftsWoche, Horváth & Partners again have been honored with the prize “Project Excellence” in the category "Marketing & Sales".


More »

Sales Performance Excellence FI