Logo Print

A nemzetközi terjeszkedéssel, leányvállalatok alapításával, felvásárlásával párhuzamosan számos vállalatnál nő a jelentősége a csoportszintű irányításnak. A vállalatcsoportok központi irányításának összhangban kell állnia az egyes üzletágak, vállalatok irányításával.

A globalizáció és a megváltozott piaci feltételek miatt a csoportszintű irányítás eszközeivel szemben támasztott követelmények egyre nőnek.

Minden gazdasági szervezetnek egyensúlyoznia kell a növekvő minőségi, rugalmassági, gyorsasági és információs igények, illetve az erősödő költségnyomás és standardizálási elvárások között, ám ez a vállalatcsoportoknál különösen élesen jelentkezik. Annak érdekében, hogy a vállalatcsoportok ilyen körülmények között is sikeresek maradjanak, rendszeresen felül kell vizsgálniuk, hogy a csoportszintű irányítás mely eszközei felelnek meg az aktuális követelményeknek, és melyeket kell továbbfejleszteniük. Például a folyamatos költségnyomás miatt sok vállalatcsoportnál nő az igény arra, hogy a funkcionális költségeket minden üzleti egységnél a csoportszempontoknak megfelelően alakíthassák, feltárják és kiaknázzák a bennük rejlő hatékonysági tartalékokat.

A csoportszintű irányítás további kihívása, hogy a folyamatok mind a belső, mind a külső információs igények kielégítésére alkalmasak legyenek. A csoportszintű egységes beszámolórendszert (integrated reporting) a csoportszintű irányítási szempontokhoz kell igazítani.

Számos projektünk és tanulmányunk során szerzett tapasztalatunkra alapozva Önökkel együtt alakítjuk ki a csoport teljesítményét tartósan javítani képes megoldást.

A további részletekről szívesen beszámolunk személyesen.