Logo Print

Mind több gazdasági vezető érzékeli úgy, hogy a piacok és a vállalatvezetők által támasztott, folyamatosan növekvő követelményeket már nem lehet teljesíteni a meglévő controlling és pénzügyi, számviteli módszerekkel, folyamatokkal és rendszerekkel. Számos vállalatnál van szükség lényeges változtatásokra ezekben a rendszerekben:

  • Át kell gondolni a cég működési modelljét, hogy elérje a gyors változások kezeléséhez szükséges rugalmasságot és gyorsaságot.
  • Integrálni kell az irányítási rendszer egyes elemeit a stratégiai tervezéstől a kerettervezésen, a beszámolási rendszeren át az ösztönzési rendszerig.
  • A működési folyamatokat úgy kell átalakítani, az értékesítésben, a termelésben és a logisztikában egyaránt, hogy azok biztosítsák a vállalat irányításához és a folyamatok zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges információkat.
  • A likviditás-tervezés javítása és a finanszírozási lehetőségek bővítése nagyobb mozgásteret biztosít a beruházások, befektetések finanszírozására.
  • A kockázatok és lehetőségek értékelésére, új módszerek alkalmazására van szükség.

A kihívások sikeres kezelésének érdekében ki kell alakítani egy stratégiát a pénzügyi, gazdasági irányítás (CFO) területére, amely tartalmazza a módszerek, folyamatok és rendszerek fejlesztéséhez szükséges intézkedéseket és a megvalósítás lépéseit is. Ezentúl a teljes gazdasági szervezet átalakítására is szükség lehet, annak érdekében, hogy a feladatokat a legjobb minőségben, a legnagyobb hatékonysággal lehessen elvégezni. Optimalizálni kell a controlling és pénzügyi funkciókat is. A controlling és a pénzügyi, számviteli területek között fellépő átfedéseket, inkonzisztenciát, töréspontokat meg kell szüntetni, hogy a CFO terület egészének ütőképessége nőjön.

Segítünk Önöknek a gazdasági terület hatékonyságának és eredményességének növelésében. Ezen a területen szerzett több mint 30 éves tapasztalatunknak köszönhetően a gyakorlatban is megvalósítható koncepciókat dolgozunk ki, amelyek megfelelnek az általunk bemutatott benchmarkoknak, a legjobb gyakorlatnak.

Integrált megoldást kínálunk a teljes CFO-terület optimalizálására, innovatív megoldásokat szállítunk a controlling terület fejlesztésére, továbbá támogatjuk a számvitel, a treasury- és az adózási területet is működési modelljük megújításában és folyamataik optimalizálásában.

Koncepciónk megvalósíthatóságáért vállaljuk a felelősséget, emellett támogatjuk Önöket a projektkockázatok és a felmerülő informatikai költségek csökkentésében.

Akár az egyes területeket érintő kérdésekre szeretnének választ kapni, akár nagy projektbe vágnak bele, a Horváth & Partners csoportban olyan partnerre találnak, aki a teljes gazdasági területre vonatkozó átfogó szakértelmet és a megvalósítási kompetenciát egyedülálló módon egyesíti.

Megközelítésünk részletesebb leírását az egyes tématerületeket bemutató al-oldalakon találhatják meg.