Logo Print

Jövőorientált közlekedés: e-mobilitás és új mobilitás-koncepciók

A természetes erőforrások csökkenése, a növekvő urbanizáció, a szigorodó szabályozási környezet, de a legújabb technikai áttörések is fordulatot hoznak az egyéni közlekedés terén. Az izomerőből fakadó mozgási energia időszakát (Mobilitás 1.0) a belső égésű motorok korszaka (Mobilitás 2.0) követte. Vajon milyen lesz a következő korszak, a Mobilitás 3.0?

Már nem az a kérdés, hogy milyen új mobilitási formák alakulhatnak ki. Sokkal inkább arra kell választ találnunk, hogy milyen sebességgel történnek majd ezek a változások, és milyen következményekre számíthatnak az érintett vállalatok.

A fejlődés egyik fő vonulatát az olyan technológiai újdonságok jelentik, mint pl. az elektromotor használata az egyéni közlekedésben. Az ettől független másik jelentős tendencia a városlakók egyre fokozódó hajlandósága, hogy biciklinyeregbe üljenek, vagy olyan, a modern mobilitás-koncepciókhoz illeszkedő közösségi hálózatok létrehozásán fáradozzanak, mint például az autómegosztás (car sharing).

A változások nehéz kérdések megválaszolására késztetik a vállalatokat:

  • Vajon milyenek a sikeres üzleti modellek a modern mobilitásban?
  • Mikor érkezett el a megfelelő időpont a befektetéshez?
  • Hogyan alakítsuk át a szervezeteinket és folyamatainkat annak érdekében, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak?
  • Hogyan lehet a mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységünket optimálisan irányítani?

Szakértőinkkel intenzíven és szisztematikusan figyeljük ezeket a fejlődési irányokat. Mindezek alapján innovatív megoldásokat dolgoztunk ki az egyéni közlekedési módok hálózatosodására és irányítására energiaipari vállalatok, autómegosztó vállalkozások, autógyártók, beszállítók, a szállítási és logisztikai szektor vállalatai, valamint a helyi közlekedési vállalatok számára. Kutatóintézetekkel is együttműködünk annak érdekében, hogy mindig naprakész megoldásokat tudjunk szállítani.

Olyan sok hír, tanulmány, kommentár jelenik meg erről a témáról, hogy alig lehet áttekinteni. Ebből kiindulva a Horváth & Partners egy „Mobilitás 3.0 tényfelülvizsgálattal” (fact check) kíván segítséget nyújtani az eligazodásban. E vizsgálat részeként konzisztens modellben mutatjuk be a legfontosabb fejlődési irányok mentén mért tényértékeket, és az aktuális fejlettségi szintből következtetünk a 2020. évre várható állapotra. Ezekkel az előrejelzésekkel összefüggésben finomra hangolt célértékeket állítunk fel.

Kapcsolat