Logo Print

A jelenlegi piaci helyzet és a szabályozói környezet jelentős kihívások elé állítja a biztosítási szektort: a stagnáló piacok és a tőkejövedelmek visszaesése felerősítette a költségnyomást, és egyre nagyobb átláthatóságot követel meg.

Az olyan szabályozói előírások, mint a Solvency II, a Swiss Solvency, az IMD 2 vagy az IFRS IV számviteli standardok szintén mélyreható változásai jelentős erőforrásokat kötnek le.

A technológiai fejlődés és a digitalizáció is jelenős változásokhoz vezet.

Az ügyfelek viselkedése is alaposan megváltozott. Egyrészt a fiatalabb generációk nem ismerik fel a nyugdíj-előtakarékosság jelentőségét, másrészt a megváltozott fogyasztási szokások is újfajta igényeket hoztak a kockázatok elleni védekezésben. A mobilkommunikáció és a digitális csatornák felhasználása az ügyfelek megszólítására és a velük való párbeszédre szintén tevékenységük át-, illetve továbbgondolására készteti a biztosítókat.

Az „ügyfelekhez való hozzáférés” marad a központi sikertényező. Ám éppen itt változnak a leginkább a paraméterek: a webes keresők széleskörű összehasonlítási lehetőségeket kínálnak tömegigényekre, és vonzzák az ügyfeleket. Olyan, nem az ágazathoz tartozó szereplők, mint a Google, digitális jelenlétüket felhasználják arra, hogy biztosítási szolgáltatásokat közvetítsenek, a gépjármű-biztosításokat pedig egyre inkább az új gépjármű-eladásokba integrálják.

Kereskedelmi és ipari területen is újraosztják az értékláncot (például „Captive Insurence” cégek révén), és a céges ügyfelek újrafogalmazzák az igényeiket. A viszontbiztosítók kockázatmegosztó partnerből „rendszerszállítókká” válnak, tőkeoptimalizálási célból.

Annak érdekében, hogy ezeknek a kihívásoknak megfeleljenek, a biztosítók kiigazítják az üzleti modelljüket, újjáalakítják értékesítési és működési modelljüket, optimalizálják költségszerkezetüket, és integrált vállalatirányítási rendszer segítségével biztosítják a tartós fejlődést.

Támogatjuk ügyfeleinket a helyes stratégiák és megoldások megtalálásában, a koncepció kialakításától kezdve a megvalósításig. Közösen fejlesztjük ki és vezéreljük le az intézkedéseket és programokat azzal a céllal, hogy elérjük a kívánt teljesítményjavulást és változásokat a vállalatnál. Lehetővé tesszük, hogy munkánk eredményessége mérhető legyen, már az első naptól kezdve.

„A biztosításokat eladják, nem pedig megveszik” – nem csak ez az értékesítési felfogás különbözteti meg a biztosítási szektort a többitől. Ezért az átfogóan érvényes kompetenciáink mellett a biztosítási szektor számára speciális megoldásokat kínálunk:

Stratégiai kiválóság (Strategic Excellence)

"Strategic Excellence" módszerünkkel támogatjuk ügyfeleinket a stratégiai folyamatok koncepciójának kialakításában és megvalósításában, összhangban a szabályozói elvárásokkal, valamint ügyfelek megváltozott viselkedéséből fakadó kihívásokkal, és az ezzel együtt járó digitális átállással. Közösen elemezzük a kiindulási helyzetet, fejlesztjük ki a vállalatra és az üzleti területekre vonatkozó stratégiákat, majd ezeket mérhetővé tesszük egy stratégiai célrendszer segítségével.

Annak érdekében, hogy a stratégia beépüljön a vállalatba, támogatjuk a biztosítókat és pénzügyi szolgáltatókat a megfelelő ösztönző rendszerek kialakításában és bevezetésében úgy, hogy azok megfeleljenek a szabályozói előírásoknak. Ezen kívül széles körű változáskezelési (Change Management) tapasztalattal is rendelkezünk, biztosítva, hogy az érintettek elfogadják a változtatásokat.

 • A működés ügyfélközpontúvá tétele és Customer Experience Management (Customer Journey)
 • Stratégia kialakítása kizárólagos értékesítésre, ügynöki értékesítésre, banki értékesítésre és digitális értékesítésre
 • Üzletági- és termékstratégiák valamint vállalati biztosítási megoldások kifejlesztése
 • Stratégia kialakítása együttműködésekre és keresztértékesítésre a biztosítási megoldások érzelmi töltetének kialakítására
 • InsureTech cégek bevonása a stratégiai gondolkodásba

Értékesítési kiválóság (Sales Performance Excellence)

Az elmúlt években az értékesítés területén is kiéleződött a verseny, s megnőttek mind az ügyfelek, mind a felügyeleti szervek elvárásai. Emiatt az értékesítési stratégiával és annak megvalósításával szemben is új követelmények léptek fel.

Támogatjuk ügyfeleinket az értékesítési és a növekedési stratégia kialakításában, és segítünk az értékesítés sikeressé tételében a nettó értékesítési idő megnövelésével, valamint az ügyfélgondozás és a tanácsadási módszerek optimalizálásával. Segítünk az ügyfélközpontú többcsatornás értékesítési koncepció kidolgozásában, hogy a különböző értékesítési csatornák a lehető legjobban szolgálják az értékesítés sikerét.

Az értékesítés jelenlegi és jövőbeli sikertényezőit azonosítjuk, amelyek biztosítják a tartós és jövedelmező növekedést és elemezzük Sales Performance Excellence Klubunkban. Körkérdéseink lehetőséget teremtenek az értékesítésért felelős vezetőknek arra, hogy teljesítményüket összevessék a felmérésben részt vevő más szervezetek teljesítményével.

Ajánlati portfóliónk főbb témái:

 • Az ügyfelek és a közvetítők szegmentálásának továbbfejlesztése
 • Az ügyfélgondozási koncepció és a tanácsadási módszerek optimalizálása
 • A nettó értékesítési idő optimalizálása
 • Az értékesítés irányításának és controllingjának továbbfejlesztése
 • Az értékesítési csatornák menedzselésének optimalizálása
 • A javadalmazási modell továbbfejlesztése

Kiválóság a működésben (Operational Excellence)

A kiválóság a működésben (Operational Excellence) a tartós pénzügyi siker kulcstényezője, és élményszerűvé teszi a biztosítási szolgáltatásokat. A folyamatokért vállalt teljes körű felelősség és a szisztematikus folyamatmenedzsment segít a tartós optimalizálásban. A „Lean Management” módszertant sikeresen lehet adaptálni a biztosítási szektor szolgáltatási- és költséghelyzetének javítására, hogy a működési modell versenyképessé váljon. Ezen túl átfogó folyamatmenedzsment módszertanunk lehetővé teszi központi „Processmanagement Governance” kialakítását, valamint a tartós, folyamatos folyamatoptimalizálási megközelítések bevezetését.

Rendszeresen elkészített tanulmányunk, az „Operational Excellence in Financial Industries“- amelynek nemzetközi szinten több mint 200 résztvevője van - lehetőséget kínál a pénzintézetek operációs vezetőinek (COO) és a működésért, szervezésért felelős pénzintézeti vezetőknek cégük működési hatékonyságának elemzésére és összehasonlítására.

Ajánlati portfóliónk főbb témái:

 • Alapfolyamatok standardizálása és optimalizálása
 • Aktív kármenedzsment kiépítése, illetve tökéletesítése
 • Integrált termeléstervezési és termelésirányítási rendszer koncepciójának kialakítása és megvalósítása
 • Kapacitásmenedzsment továbbfejlesztése és munkaerő-menedzsment kialakítása

Átalakulás, a költséghatékonyság és a jövedelmezőség javítása (Transformation, Cost Efficiency & Profitability Enhancement)

Egy biztosítótársaság működési modellje jól mutatja, milyen szolgáltatásokat nyújt az ügyfeleknek és a közvetítőknek. A Horváth & Partners csoport vezető szerepet játszik kár- és működési modellek átalakításában, valamint átfogó digitalizációs projektekben. „Sourcing Management” szolgáltatásainkkal támogatjuk az értéklánc elemzését és a döntéshozatalt az értéklánc optimalizálásáról vagy lerövidítéséről. Javaslatainkat mindig mélyreható folyamatköltség-elemzés alapján tesszük meg. Költségcsökkentési programok koncepciójának kialakítása és megvalósítása a Horváth & Partners csoport egyik legfontosabb szakterülete.

 • „Target Operating” modell kialakítása
 • Ügyfél és ügynöki szolgáltatások 2.0 kialakítása és javítása az ügyfelekkel való találkozási pontok (Customer Touch Points) optimális felhasználása érdekében
 • Program kidolgozása tartós költségcsökkentésre és eredménynövelésre a működésben, az értékesítésben, a kártérítésben és a vállalati funkcióknál

Pénzügyi és kockázatkezelési kiválóság (Finance & Risk Excellence)

A szigorodó szabályozói követelményeknek való megfelelés, a tartósan alacsony kamatkörnyezetben való működés, valamint a folyamatos versenykényszer állandóan új kihívások elé állítják a biztosítók pénzügyi és a kockázatkezelési vezetőit (CFO, CRO). Ezek a volatilis keretfeltételek gyakran az üzleti modell újjáalakítását követelik meg.

Ezzel egyidejűleg át kell gondolni a vállalatirányítást, hogy összehangoljuk a gazdasági és a jogszabályi követelményeket, valamint jelentősen optimalizáljuk és ügyfélközpontúvá tegyük az üzleti modellt (Target-Operating-Model).

Finance & Risk Excellence módszertanunkra építve a biztosítók pénzügyi és kockázatkezelési területén átfogó tanácsadási kínálattal rendelkezünk: 

 • a CFO és a CRO stratégia átdolgozása, a biztosítókra vonatkozó változó szabályozói környezet kihívásainak megfelelően
 • A biztosítótársaságok irányításának továbbfejlesztése a gazdasági, szabályozói, jövő- és ügyfélorientált kulcsmutatók összehangolt figyelembevételével
 • A tervezés, az előrejelzés és a jelentéskészítés hozzáigazítása egy új, jövőorientált irányítási módszerhez (pl. kulcsmutatók alapján végzett tervezés és irányítás)
 • A működési modell újjáalakítása a pénzügyi- és kockázatmenedzsment funkcióknak megfelelően
 • A digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázása prediktív elemzés és egységes adattárház segítségével, üzleti intelligencia megoldások és Big Data módszertan felhasználásával, a pénzügyi és kockázatkezelési irányítási követelmények integrálása érdekében

Folyamatban lévő „Finance & Risk Excellence“ tanulmányunk kiváló alapot ad a helyzetelemzéshez és ahhoz, hogy a céljainkat piaci összehasonlító elemzés segítségével határozzuk meg.

Az informatikai terület támogatása (CIO Advisory)

Teljes körű, integrált módszertant kínálunk IT irányításra, a vállalatirányításban bevált módszerekre alapozva. Ügyfeleink között ezen a téren megtalálhatók mind a pénzügyi szektor IT szolgáltatói, mind pedig cégen belüli IT területek. Sokéves tapasztalatra tettünk szert „Sourcing” és „IT Outsourcing” területen, különösen a kiszervezés teljes körű menedzselésében, a pályázati kiírás koncepciójának kialakításától kezdve az átadásig. Nagy IT projektek és programok menedzsmentjében meglévő szakértelmünk teszi teljessé szolgáltatási spektrumunkat.

 • Az IT stratégia hozzáillesztése a digitalis agenda megvalósításához
 • Értékközpontú irányítás IT részlegek és IT szolgáltatók számára
 • „IT Outsourcing Management”
 • IT projekt- és programmenedzsment „Change the Insurance” programok keretében

Digitalizáció

Széleskörű szakismerettel rendelkezünk a pénzügyi szektor alap üzleti folyamatait támogató IT platformok kiépítésében. Kiválóság a működésben (Operational Excellence) projektek keretében egyszerre kínáljuk a szükséges koncepcionális és IT szakértelmet. Összehangoljuk az üzleti és az IT átalakítást, kiaknázzuk az ebben rejlő szinergiákat és a legmodernebb technológiai know-how-t kínáljuk:

 • Az IT stratégia hozzáillesztése a digitális agenda megvalósításához
 • Digitális platformok tervezése és kiépítése
 • A digitális IT- és folyamat-architektúra továbbfejlesztése
 • Termelési és folyamatirányítási IT megoldások kiválasztása és bevezetésének menedzselése a működési egységeknél
 • Banki és biztosítói IT architektúra stratégiai és vállalatgazdasági optimalizálása