Logo Print

A bank- és pénzügyi világ a 2008-2009-es pénzügyi és gazdasági válság óta folyamatos átalakulásban van. Nagy kihívást jelentenek a megnövekedett szabályozói követelmények, de az ügyfelek magatartása is jelentősen megváltozott. A privát ügyfelek alacsony kockázatú és likvid befektetésekbe menekülnek, ami csökkentette a magasabb hozamú termékek és szolgáltatások iránti keresletet. A már régóta alacsony kamatok további nyomást gyakorolnak a bevételekre.

A technológiai fejlődés és a digitalizáció is jelenős változásokhoz vezet. A hagyományos értékesítési csatornákat elektronikus értékesítési csatornák váltják fel. Ennek következtében egyre inkább veszít a jelentőségéből a közvetlen személyes kapcsolat az ügyfelekkel, akik elvárják a bankoktól, hogy az összes lehetséges csatornán nyújtsák szolgáltatásaikat.

A nem szűnő költségnyomásra a bankok, a pénzintézetek nagyszabású átszervezésekkel, valamint folyamatos hatékonyság-növelést és költségoptimalizálást célzó intézkedésekkel reagálnak. Harmonizálják a stratégiát és az üzleti modellt annak érdekében, hogy megfeleljenek a megváltozott ügyféligényeknek, és a költségszerkezetet tartósan hozzáillesszék a szerényebb nyereségelvárásokhoz.

Támogatjuk ügyfeleinket abban, hogy megfeleljenek ezeknek a szerteágazó elvárásoknak: a stratégiai kérdésektől kezdve a szervezet, a folyamatok és az IT rendszerek operatív átalakításáig, valamint az irányításba való beillesztéséig. Munkánk eredményeit mérhetővé tesszük, már az első naptól kezdve.

A bankok és pénzintézetek üzleti modellje jelentősen eltér más ágazatokétól, ráadásul erősen szabályozott környezetben dolgoznak. Annak érdekében, hogy megfelelhessenek ezeknek a speciális kihívásoknak, az iparágakon átívelő kompetenciáink mellett speciális megoldásokat kínálunk a bankok, pénzintézetek számára:

Stratégiai kiválóság (Strategic Excellence)

"Stratégiai kiválóság" (Strategic Excellence) módszertanunk segítségével támogatjuk ügyfeleinket a stratégia kialakításában, a stratégiai folyamatok megtervezésében és megvalósításában, szem előtt tartva mind a szabályzói követelményeket, mind a digitális átállás kihívásait. Közösen elemezzük a kiindulási helyzetet, kialakítjuk az összvállalati, és az egyes üzleti területekre vonatkozó stratégiát, majd egy stratégiai célrendszer segítségével mérhetővé tesszük.

Annak érdekében, hogy a stratégia beépüljön a szervezetbe, támogatjuk a bankokat és a pénzintézeteket a megfelelő ösztönzési rendszer kialakításában és bevezetésében. Ezen kívül a változtatásokhoz szükséges támogatást is biztosítani tudjuk, hiszen átfogó változásvezetési (Change Management) tapasztalattal rendelkezünk.

 • A stratégiai irányok meghatározása a teljes szervezetre, illetve az egyes üzleti területekre
 • Működési stratégiák kialakítása a teljes értékláncra
 • Kockázati előírásoknak megfelelő integrált stratégiai folyamat
 • Stratégiai befektetések priorizálása
 • Stratégia-orientált ösztönzési és javadalmazási rendszerek
 • A digitális érettség felmérése és egyedi digitális stratégia kialakítása
 • FinTech cégek bekapcsolása a stratégiaalkotási folyamatba, illetve a teljes értéklánc mentén

Értékesítési kiválóság (Sales Performance Excellence)

Az elmúlt években az értékesítés területén is jelentősen erősödött a verseny, ráadásul az ügyfelek és a pénzügyi felügyelet elvárásai is szigorodtak. Ennek következtében az értékesítési stratégiával és annak megvalósításával szemben is új követelmények merülnek fel.

Támogatjuk ügyfeleinket az értékesítési és növekedési stratégia kialakításában, és segítünk az értékesítés sikeressé tételében a nettó értékesítési idő megnövelésével, valamint az ügyfélgondozás és ügyfélkiszolgálás folyamatának optimalizálásával. Támogatjuk ügyfeleinket egy ügyfélközpontú többcsatornás értékesítési koncepció kialakításában annak érdekében, hogy a különböző értékesítési csatornák egységesen, célirányosan az értékesítés sikerét szolgálják.

A tartós és folyamatos bevételnövekedést célul kitűző értékesítés jelenlegi és jövőbeli sikertényezőit azonosítjuk és elemezzük Sales Performance Excellence Klubunkban. Rövid körkérdéseink lehetőséget teremtenek az értékesítésért felelős vezetőknek arra, hogy teljesítményüket összevessék a felmérésben részt vevő más szervezetek teljesítményével.

Ajánlati portfóliónk főbb témái:

 • Üzletági stratégiák, növekedési stratégiák kialakítása lakossági, affluens- és privátbanki, valamint vállalati területeken
 • Stratégiaalkotás és működési modell kialakítása fiókhálózati, valamint mobil és elektronikus csatornán keresztül történő értékesítésre
 • Az ügyfélszegmentálás továbbfejlesztése, az ügyfélgondozás és ügyfélkiszolgálás folyamatának optimalizálása
 • A nettó értékesítési idő és az értékesítési folyamatok optimalizálása
 • Az értékesítési folyamatok és az értékesítési szervezetek újjáalakítása
 • Az értékesítés irányítás és értékesítés controlling továbbfejlesztése

Kiválóság a működésben (Operational Excellence)

A Horváth & Partners csoport támogatja a bankokat, a pénzintézeteket abban, hogy hatékony értékláncot alakítsanak ki a folyamati, szervezeti, technológiai és kulturális tényezők integrált felhasználásával.

Fontos eszköz például a pénzintézeti szektorra testreszabott termelésirányítási rendszerek és üzemszervezési módszertanok bevezetése. Az alapvető üzleti folyamatok „iparosításához” és optimalizálásához a termelő szektorokban alkalmazott legjobb gyakorlatokat megfelelő módon adaptáljuk a bankok és pénzintézetek üzleti modelljére. Teljes körű folyamatmenedzsment módszertanunk magában foglalja a központi folyamatirányítás (Processmanagement Governance) bevezetését és a tartós, szüntelen folyamatoptimalizálási módszertanok meghonosítását.

Rendszeresen elkészített tanulmányunk, a „Működési kiválóság a pénzügyi szektorban” (Operational Excellence in Financial Industries) - amelynek több mint 200 résztvevője van - lehetőséget kínál az operációs vezetőknek (COO) és a működésért, szervezésért felelős más vezetőknek a működési hatékonyság elemzésére és összehasonlítására.

Ajánlati portfóliónk főbb témái:

 • Az optimalizációs lehetőségek strukturált elemzése és azonosítása a Horváth & Partners OpEx érettség vizsgálattal
 • Átfogó folyamatmenedzsment rendszer kialakítása, „Lean-Banking” módszertanok meghonosítása
 • A szolgáltatás minőségének javítása átfogó minőségmenedzsmenttel
 • Az alap üzleti folyamatok működtetésében (hitelezés, betétgyűjtés, befektetés, számlavezetés) ipari standardok bevezetése („iparosítás”) és end-to-end optimalizálás
 • Hatékonyságnövelés és Kiválóság a szolgáltatásban (Service Excellence) a „Mid- és Back-Office” szervezeti egységeknél
 • Integrált termeléstervezési és irányítási rendszerek koncepciójának kialakítása és megvalósítása
 • Kapacitásmenedzsment rendszerek továbbfejlesztése és „Workforce Management” kialakítása
 • A változások, átszervezések módszertani követése teameknél és a vezetőknél (Change Management)

Átalakulás, a költséghatékonyság és a jövedelmezőség javítása (Transformation, Cost Efficiency & Profitability Enhancement)

A Horváth & Partners csoport vezető szerepet játszik szervezetalakítási projektek támogatásában. Tartós költségcsökkentési és eredményjavítási programok koncepciójának kialakítása és megvalósítása az egyik legfontosabb szakterületünk. Az általunk kidolgozott Transformation keretrendszer holisztikus megközelítést kínál annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a fenntartható, nyereséges növekedést. A működési modell irányait a stratégiából vezetjük le. A Front Office esetében a hatékonyságnövelés a bevétel növelésére és a költségek csökkentésére egyaránt fókuszál. Tipikus sikertényezők például a célpiacok, az ügyfélmodellek, a Coverage-modellek, az értékesítési hálózat és az értékesítési csatornák, vagy a termék- és szolgáltatás-portfólió. A Middle és a Back Office esetében a költségszempontok dominálnak, például az IT-platformok és a Facility Management, a működés „iparosítása” valamint egy célorientált projekt- és demandmenedzsment. Gyakran a keresztfunkciókat is meg kell vizsgálni az átalakítási projekt során. Tipikus sikertényező például a kompetencia- és a javadalmazási modell, az egyes területeken átnyúló End-to-End folyamatoptimalizálás, beszerzés-optimalizálás, valamint a szolgáltatás-menedzsment professzionalizálása.

Ha nem csak optimalizálni kell a meglévő működési modellt, hanem alapjaiban meg is kell változtatni, másfajta megközelítésre is szükség van. Ilyen például a shared service, az outsourcing, a vállalatfelvásárlás, illetve vállalateladás valamint a tevékenység helyszínének megválasztása (near-shoring, off-shoring). A tartós változáshoz gyakran az irányítási és a kulturális kérdéseket is át kell tekinteni. Ezen belül szóba jöhetnek például az irányítási és az ösztönzési rendszerek, a fenntartható költségmenedzsment, az állandó költségcsökkentés és folyamatjavítás kultúrája, valamint a humán erőforrás fejlesztés.

Kiválóság a pénzügyekben és a kockázatkezelésben (Finance & Risk Excellence)

A szigorodó szabályozói követelményeknek való megfelelés, a tartósan alacsony kamatkörnyezetben való működés, valamint a folyamatos versenykényszer állandóan új kihívások elé állítják a pénzügyi és a kockázatkezelési vezetőket (CFO, CRO). Ezek a volatilis keretfeltételek gyakran az üzleti modell újjáalakítását követelik meg.

Ezzel egyidejűleg át kell gondolni a vállalatirányítást, hogy összehangoljuk a gazdasági és a jogszabályi követelményeket, valamint jelentősen optimalizáljuk és ügyfélközpontúvá tegyük az üzleti modellt (Target-Operating-Model).

Finance & Risk Excellence módszertanunkra építve a bankok és a pénzügyi szolgáltatók pénzügyi és kockázatkezelési területén átfogó tanácsadási kínálattal rendelkezünk:

 • a CFO és a CRO stratégia átdolgozása, a változó szabályozói környezet kihívásainak és az új digitális banki versenyfeltételeknek megfelelően
 • a teljes banki irányítás továbbfejlesztése a gazdasági és a szabályozásból adódó kulcsmutatók összehangolt figyelembevételével
 • A tervezés, az előrejelzés és a jelentéskészítés hozzáigazítása az új, digitális irányítási módszerekhez és a szabályozói környezethez
 • A működési modell újjáalakítása a pénzügyi és kockázatmenedzsment funkcióknak megfelelően
 • A digitalizációban rejlő lehetőségek kiaknázása prediktív elemzés és egységes adattárház segítségével, üzleti intelligencia megoldások és Big Data módszertan felhasználásával, a pénzügyi és kockázatkezelési irányítási követelmények integrálása érdekében

Folyamatban lévő „Finance & Risk Excellence“ tanulmányunk kiváló alapot ad a helyzetelemzéshez és ahhoz, hogy a céljainkat piaci összehasonlító elemzés segítségével határozzuk meg.


Az informatikai terület támogatása (CIO Advisory)

Teljes körű, integrált megoldást kínálunk IT-irányításra, a vállalatirányítás bevált módszereire alapozva. Ügyfeleink között ezen a téren megtalálhatók mind a pénzügyi szektor IT szolgáltatói, mind pedig a bankok és pénzintézetek belső IT területei. Sokéves tapasztalatra tettünk szert „Sourcing” és „IT Outsourcing” területen, különösen a kiszervezés teljes körű menedzselésében, a pályázati kiírás koncepciójának kialakításától egészen az üzemeltetés átadásáig. Nagy IT projektek és programok menedzsmentjéhez kapcsolódó szakértelmünk teszi teljessé szolgáltatási spektrumunkat.

Szolgáltatási portfóliónk fontosabb elemei:

 • Az IT stratégia levezetése a digitális agenda megvalósításáig
 • Értékközpontú irányítási koncepció kialakítása és optimalizálása IT területen és az IT stratégia operacionalizálása (stratégiai térkép, Balanced Scorecard)
 • Az IT célzott továbbfejlesztése innováció-menedzsment módszerek bevezetésével
 • Költségcsökkentés, a költségek áttekinthetővé tétele és az IT költségek allokációja, ide értve az IT-tervezést és beszámolást, az IT-irányítást, a szolgáltatási és projekt portfólió optimalizálását valamint a költségek áttekinthetővé tételét és az IT hatékonyságának optimalizálását
 • A szolgáltató-irányítás optimalizálása összefüggésben az outsourcinggal
 • Koncepció kialakítása ahhoz, hogy a CIO-, COO, CDO-területeket átfogó IT szervezetté alakítsuk, ennek előkészítése és végigkövetése
 • A működési modell koncepciójának kialakítása és megvalósítása az IT számára

Digitalizáció

Széleskörű szakismerettel rendelkezünk IT- és folyamat-platformok kialakításában a pénzügyi szektor alap üzleti folyamatainak digitalizálásához. A szükséges koncepcionális és IT szakértelmet együtt kínáljuk. Összehangoljuk az üzleti és az IT átalakítást, kiaknázzuk az ebben rejlő szinergiákat és a legmodernebb technológiai know-how-t kínáljuk:

 • Digitalizációs és folyamatplatformok koncepciójának kialakítása és megvalósítása
 • A digitális IT- és folyamat-architektúra továbbfejlesztése
 • Termelési és folyamatirányítási IT megoldások kiválasztása és bevezetésének menedzselése a működési egységeknél
 • Banki és biztosítói IT architektúra stratégiai és vállalatgazdasági optimalizálása

Kapcsolat

Huba Eörs
+36 1 38288-88
eors.huba@horvath-partners.com

 

Szegedi Zoltán
+36 1 38288-88
zoltan.szegedi@horvath-partners.com

Digitális transzformáció a pénzintézeti szektorban

In Kooperation mit der EBS Executive Education der EBS Universität für Wirtschaft und Recht

Szakmai klubok