Logo Print

Célunk, hogy az önkormányzatok feladataikat stabil, fenntartható gazdálkodás mellett, a korábbinál hatékonyabban, egyúttal javuló színvonalon és minél eredményesebben tudják ellátni. Hiszünk abban, hogy tanácsadási szolgáltatásaink segítségével az önkormányzatok mindezt el tudják érni, ráadásul úgy, hogy az kivívja a lakosok elégedettségét és egyidejűleg a helyi gazdaság fejlődését eredményezze.

Az önkormányzatok meghatározó szerepet játszanak abban, hogy egy település lakóinak és vállalkozóinak életkörülményei, lehetőségei, a napi feladatok elvégzését és a hosszú távú kilátásokat egyaránt befolyásoló szolgáltatások milyen irányba fejlődnek. Az önkormányzatok környezetére jellemző kihívások a következők:

  • csökkenő központi pénzügyi források;
  • helyi szintre delegált közfeladatok dinamikusan változó köre;
  • romló demográfiai feltételek;
  • jogi, gazdasági és pénzügyi környezet folyamatos változása;
  • növekvő verseny a települések között − akár nemzetközi dimenzióban is.

A széles önkormányzati intézményrendszeren belül segítünk jobban megszervezni az alap- és a támogató folyamatokat is, továbbá különös figyelmet szentelünk a fejlesztési feladatoknak, hiszen az önkormányzat hosszabb távú céljai, illetve a hatékony és eredményes működés csak ezek együttes javítása révén valósulhatnak meg.

Szolgáltatásaink átölelik az önkormányzat működését a támogató folyamatoktól kezdve a hatékony ügyintézés megszervezésén át egészen a településfejlesztésig.

Az elmúlt években számos hazai önkormányzatnál támogattuk a települési stratégia, illetve a gazdasági program elkészítését, a fejlesztési programok finanszírozásának előkészítését, valamint az önkormányzati vállalatok, intézmények és a polgármesteri hivatal hatékonyabb megszervezését. Olyan tanácsadóink vannak, akik szorosan együttműködnek az intézmények munkatársaival a legfontosabb területeken, hogy élenjáró megoldásokat fejlesszenek ki és beépítsék ezeket a szervezet működésébe.

Szakértők vagyunk a speciális problémák megoldásában:

  • stratégiai menedzsment;
  • önkormányzati pénzügyek és gazdálkodás, önkormányzati controlling;
  • önkormányzati alaptevékenységek;
  • településfejlesztés és –üzemeltetés;
  • minőségi munkafeltételek, költséghatékony megoldások.