Logo Print

Az üzleti intelligencia egyre fontosabb szerepet tölte be a kormányzati szférában is, több tekintetben jelentős különbségek mutatkoznak az üzleti szférához képest:

  • különböző alkalmazási területek: a közszférában számos olyan szakmai probléma és alkalmazási terület létezik, amelyek az üzleti világban ismeretlenek, vagy kevésbé relevánsak. Példaként megemlíthetőek a különböző hatósági feladatok, melyek informatikai támogatása sajátos megoldásokat igényel.
  • központosított megoldások: a közszféra sajátja a nagy, jellemzően ágazati vagy kormányzati informatikai rendszerek létezése, illetve a bennük található ágazat-specifikus adattartalom kezelése.

Informatikai tanácsadási tevékenységünk során a módszertani ismeretek alkalmazásán túl kiterjedt ágazati szakértelmünkre is építünk (központi közigazgatás, felsőoktatás, egészségügy, önkormányzatok) annak érdekében, hogy ügyfeleink a sajátosságaiknak leginkább megfelelő megoldásokhoz jussanak:

  • az informatikai beruházási döntéseket szakmai esettanulmányok (IT business case) segítségével készítjük elő, amelynek során iteratív módon mérlegeljük az informatikai támogatás szempontjából releváns szakmai alternatívákat és a szóba jöhető megoldásokat.
  • informatikai koncepcióalkotási tevékenységünk a megvalósíthatóságra koncentrál, legyen szó alkalmazásfejlesztésről vagy akár az informatikai stratégia és szervezet kialakításáról.
  • projektmenedzsment és minőségbiztosítási tevékenységünk során a standard módszertanok alkalmazásán túl nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai igények teljesítésére, amelyet az informatikai és a szakmai területek közötti harmonizáció elősegítésén keresztül érünk el.

Üzleti intelligencia megoldásaink között a tervezési és bevezetési szolgáltatások mellett olyan, közszféra-specifikus megoldásokkal is rendelkezünk, amelyek kifejezetten egy-egy jól meghatározott problémára kínálnak megoldást:

  • Kereseti adattár (KERTÁR) elnevezésű termékünk a Központosított Illetményszámfejtő Rendszer adatait dolgozza fel annak érdekében, hogy a döntéshozók a béradatok tekintetében pontos és elemezhető információval rendelkezzenek.
  • Rapid termékünk a gyors adatgyűjtést, feldolgozást és elemzést teszi lehetővé olyan területeken, ahol az adatok előállítása jelenleg manuális módon történik (az adat nem egy másik informatikai rendszerből érkezik).
  • Kontrolling megoldásaink a költségvetési gazdálkodás problémáit helyezik a középpontba, egyaránt alkalmasak a költségvetés-tervezés, költségvetés-monitoring, a beszámolás és az önköltségszámítás támogatására is.