Logo Print

Energetika és közművek

Napjainkban az energiaszolgáltatási és a vezetékes közműszolgáltatási szektor vállalatai jelentős nyomás alatt dolgoznak. A hagyományos üzleti modellben a jövedelmezőség csökken. A jövő üzletágaiban – mint például a megújuló energiák, a decentralizált energiatermelés és a kapcsolódó szolgáltatások – Németországban már kiélezett a verseny és emellett csökken a nyereségesség. Ugyanakkor Magyarországon van még tér a fejlődésre. Az állami költségvetés és számos szolgáltató finanszírozási lehetőségei Európa-szerte szűkösek.

A szektorban végbemenő modellváltás megköveteli a vállalati stratégia felülvizsgálatát, az optimalizálásban és a hatékonyságnövelésben rejlő lehetőségek kihasználását és a vállalatirányítás hozzáigazítását a bizonytalanságokkal teli környezethez. Ügyfeleinknek többek között a következő kérdésekre kell választ találniuk:

  • Hogyan lehet fejleszteni a munkatársak innovációs képességét, és milyen módon alakítható ki tartósan sikeres üzleti modell az „okos világban”?
  • Hogyan profitálhatnak a szolgáltatók a decentralizált energiatermelésből és -szolgáltatásból?
  • Milyen együttműködési modellben lehet a fogyasztók energiafelhasználási igényeire mindenre kiterjedő megoldást kínálni?
  • Milyenek a költséghatékony folyamatok és szervezeti struktúrák az értéklánc különböző elemeiben és a támogató tevékenységeknél?
  • Milyen controlling módszereket és mutatószámokat kell alkalmazni ahhoz, hogy a drámaian átalakuló piaci környezetben biztonságosan lehessen irányítani a vállalatot?
  • Hogyan lehet megfelelő pénzügyi mozgásteret teremteni ahhoz, hogy az infrastruktúra színvonalát is fenntartsuk, és az új üzleti területeken is tudjunk fejleszteni?

A Horváth & Partners csoport Energetika és Közművek Kompetenciaközpontja tanácsadást nyújt energiaszolgáltatóknak és vezetékes közművállalatoknak. Tanácsadóink alapos ágazati tapasztalattal rendelkeznek, és ügyfeleinkkel szoros együttműködésben fejlesztenek ki jövőbemutató, szektorspecifikus megoldásokat. Támogatjuk Önöket az egymást követő kihívások leküzdésében a koncepció kialakításától annak megvalósításáig.